Blokovanie hovorov

V súčasnosti ponúkame nasledovné možnosti blokovania:

  • blokovanie všetkých odchádzajúcich hovorov (okrem tiesňového čísla 112 - platí v krajinách EÚ),
  • blokovanie medzinárodných odchádzajúcich hovorov okrem hovorov v rámci SR,
  • blokovanie medzinárodných odchádzajúcich hovorov okrem hovorov do SR, ak sa účastník práve nachádza v zahraničí,
  • blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov,
  • blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov, ak sa účastník práve nachádza v zahraničí,
  • blokovanie audiotexových hovorov, ktoré zamedzí prístup na audiotexové telefónne čísla z vášho mobilného telefónu.

Služby blokovania hovorov

Slúžia na blokovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Ponúkajú päť možností blokovania, ktoré možno obsluhovať z menu vášho mobilného telefónu alebo odoslaním konkrétneho príkazu. Blokovací kód, resp. heslo sa vám prideľuje pri objednávaní služby a je prednastavené na 0000. 

Aktivácia Stav Deaktivácia
* 33 * heslo # (odoslať) * # 33 # (odoslať) # 33 * heslo # (odoslať)

 

Blokovanie medzinárodných odchádzajúcich hovorov zabezpečí zablokovanie všetkých odchádzajúcich hovorov do zahraničia a vy môžete volať len čísla v SR. 

Aktivácia Stav Deaktivácia
* 331 * heslo # (odoslať) * # 331 # (odoslať) # 331 * heslo # (odoslať)


Blokovanie medzinárodných odchádzajúcich hovorov okrem hovorov do SR zabezpečí zablokovanie všetkých odchádzajúcich hovorov do zahraničia okrem hovorov do SR, ak sa práve nachádzate v zahraničí. 

Aktivácia Stav Deaktivácia
* 332 * heslo # (odoslať) * # 332 # (odoslať) # 332 * heslo # (odoslať)


Blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov zabezpečí zablokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov. 

Aktivácia Stav Deaktivácia
* 35 * heslo # (odoslať) * # 35 # (odoslať) # 35 * heslo # (odoslať)


Blokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov v zahraničí zabezpečí zablokovanie všetkých prichádzajúcich hovorov, pokiaľ ste v zahraničí. 

Aktivácia Stav Deaktivácia
* 351 * heslo # (odoslať) * # 351 # (odoslať) # 351 * heslo # (odoslať)

 

Ak si nespomínate, ktoré z blokovaní ste si nastavili, môžete všetky zrušiť naraz príkazom # 330 * heslo # a nastavenie zopakovať. Ak máte pocit, že váš blokovací kód nie je dostatočne bezpečný, môžete ho zmeniť príkazom:

* * 03 * 330 * staré heslo * nové heslo * nové heslo #

Heslo pozostáva zo štyroch číslic a je prednastavené na 0000. Vo vlastnom záujme si ho čo najskôr zmeňte. Súčasne môže byť zapojená jedna služba blokovania odchádzajúcich a jedna služba blokovania prichádzajúcich hovorov. Zapojenie novej služby zo skupiny blokovania prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov znamená automaticky odpojenie predchádzajúcej služby.