MMS

Multimedia Messaging Service alebo MMS je forma mobilných správ, ktorá umožňuje obdobne ako SMS (Short Messaging Service), poslať správu z jedného mobilu na druhý. Rozdiel je, že MMS môže obsahovať nielen text, ale tiež: obrázok, zvuk, video alebo kombináciu uvedených možností.

Navyše je možné posielať MMS z mobilu na e-mailovú adresu alebo IP adresu v IPv4 alebo IPv6 formáte (nosičom dát je HTTP protokol s GPRS.

Okrem posielania MMS medzi mobilnými zákazníkmi, Telekom umožňuje ich uloženie aj vo vlastnom osobnom MMS Archíve, ktorého kapacita je až 1000 správ. MMS správy je možné odosielať aj z Telekom portálu.

Služba môže byť využitá aj ako nosič informácií pri službe MMS hlasový kuriér. Ak sa mobilnému zákazníkovi volajúci nedovolá, MMS hlasový kuriér umožňuje nahrať 30-sekundový odkaz, ktorý bude doručený formou MMS.

Obsah

Všeobecné nastavenia MMS

Nie všetky údaje nižšie váš telefón bude od váš vyžadovať. Názvy položiek sa môžu mierne líšiť od verzie operačného systému a od typu vášho mobilného telefónu.
MMS (multimediálne správy)
Meno Telekom MMS
APN mms
Proxy Nenastavené
Port Nenastavené
Meno používateľa mms
Heslo mms
Server Nenastavené
MMSC http://mms
Proxy pre MMS 192.168.001.001 (alebo 192.168.1.1)
Port MMS 8080
MCC 231
MNC 02
Typ overenia PAP
Typ názvu prístupového bodu mms
Maximálna veľkosť MMS správy 300
Protokol APN IPv4
Typ protokolu IP IPv4
Roamingový protokol IPv4
Povoliť/zakázať názov prístupového bodu označené
Nosič Nešpecifikovaný
Typ operátora mobilnej virtuálnej siete Žiadny
Hodnota operátora mobilnej virtuálnej siete Nenastavené

 

Zapnutie mobilných dát

Pre fungovanie MMS je potrebné mať zapnuté mobilné dáta.

Android
Aplikácie -> Nastavenia -> Ďalšie siete -> Mobilné siete -> Mobilné dáta

iOS
Menu -> Nastavenia -> Mobilné -> Mobilné dáta -> Zapnuté

Pri iOS je potrebné aj zapnutie MMS:
Menu -> Nastavenia -> Správy -> MMS správy -> Zapnúť

Windows Phone
Ikona šípky v krúžku (vpravo hore) -> Nastavenia -> Mobilná sieť+SIM -> Dátové pripojenie: Zapnuté