Nefunguje mi pevná linka (Nefunguje mi hlasová služba)

Obsah

Skontrolujte stav kontrolky DSL (ADSL2+) na routeri.

Nová hlasová služba (VOBB cez DSL/OPTIK)

 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routri, skontrolujte prepojenie káblov, ktoré vedú zo zásuvky do splitra a odtiaľ do routra podľa schémy v manuáli. Odpojte spliter a zapojte router káblom napriamo do zásuvky. Ak kroky nepomôžu, pravdepodobne ste začali inštaláciu skôr, ako je služba aktívna. Kuriér doručuje zariadenie v predstihu. Z tohto dôvodu je nutné začať inštaláciu až po tom, ako vaša stará služba prestane fungovať alebo obdržíte informačnú SMS o možnosti začatia inštalácie. Pre viac informácii o stave vašich objednávok kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.
 • Ak kontrolka ADSL/DSL na Magio routri svieti trvalo, rátajte s tým, že potom, ako pripojíte telefónnu linku do routra a zapnete napájanie, potrebuje router čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu. Samotná konfigurácia prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Ak nedošlo k spusteniu hlasovej služby, vykonajte reset Magio routra do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak využívate bezdrôtový telefón, reštartujte ho vytiahnutím a opätovným zasunutím napájacieho kábla do elektrickej siete na 10 sekúnd.
 • Ak využívate len jeden telefónny prístroj, vymeňte ho a nahraďte ho iným funkčným (napr. od suseda). Takto otestujete funkčnosť samotného telefónu.
 • Ak ide o zapojenie novej služby, skontrolujte, či ste zapojili telefón správne podľa schémy v manuáli do portu zariadenia (PHONE, FXS, TEL1).

 

Ak myslíte, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.

 

Hlasová služba už fungovala (VOBB cez DSL/OPTIK)

 • Aby telefón fungoval, je nutné mať zapnutý Magio router alebo Optik Wi-Fi router Huawei. Skontrolujte, či je vaše zariadenie zapnuté.
 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routeri, reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Ak po 5-tich minútach kontrolka ADSL/DSL nesvieti, resp. bliká, zatlačte všetky káble do routra, tiež káble telefónnej zásuvky a splitra. Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov spôsobené napr. nábytkom, dverami alebo domácimi zvieratami.
 • Ak zariadenia pracujú správne, pokračujte ďalšími krokmi. Ak služba nefunguje, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.
 • Vykonajte reset Magio routra alebo Optik Wi-Fi routra Huawei s wi-fi do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak využívate bezdrôtový telefón, reštartujte ho vytiahnutím a opätovným zasunutím napájacieho kábla do elektrickej siete na 10 sekúnd.
 • Ak využívate len jeden telefónny prístroj, vymeňte ho a nahraďte ho iným funkčným (napr. od suseda). Takto otestujete funkčnosť samotného telefónu.
 • Ak využívate bezdrôtový telefón, skúste vymeniť batérie.

 

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú nonstop linku technickej podpory na tel. č. 0800 123 777.