Nefunguje mi pevná linka (Nefunguje mi hlasová služba)

Obsah

 

Schéma zapojenia

Zapojenie bez splitra

 

 

Zapojenie so splitrom

 

 

Skontrolujte stav kontrolky DSL (ADSL2+) na routeri:

 • Zariadenia pracujú správne, ak kontrolka DSL alebo ADSL trvalo svieti.
 • Zariadenia nepracujú správne, ak kontrolka DSL alebo ADSL bliká alebo nesvieti – indikuje to stav možnej poruchy.

Skontrolujte stav kontroliek na optickom prevodníku:

 • Zariadenie Huawei HG8245 alebo Huawei HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti.
 • Zariadenie Huawei HG850 alebo Huawei HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia.
 • Zariadenie Sagemcom 5655 AC pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti.

Nová alebo práve zapojená hlasová služba (Pevná linka cez internet DSL/OPTIK)

Kontrolka DSL, PON alebo LINK/AUTH bliká alebo nesvieti vôbec

 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL/PON/AUTH a LOS na Magio routeri, skontrolujte prepojenie káblov, ktoré vedú zo zásuvky do routera podľa schémy zapojenia. V prípade DSL služby, ak používate spliter, odpojte ho a zapojte router káblom napriamo do zásuvky – schéma zapojenia bez splitra.
 • Ak kroky nepomôžu, pravdepodobne ste začali inštaláciu skôr, ako je služba aktívna. Kuriér doručuje zariadenie v predstihu. Z tohto dôvodu je nutné začať inštaláciu až po tom, ako vaša stará služba prestane fungovať alebo obdržíte informačnú SMS o možnosti začatia inštalácie. Pre viac informácii o stave vašich objednávok kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.

Kontrolka DSL, PON alebo LINK/AUTH svieti trvalo

 • Router potrebuje čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu. Samotná konfigurácia prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Ak nedošlo k spusteniu hlasovej služby, vykonajte reset Magio routera do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak využívate bezdrôtový telefón, reštartujte ho vytiahnutím a opätovným zasunutím napájacieho kábla do elektrickej siete na 10 sekúnd.
 • Ak využívate len jeden telefónny prístroj, vymeňte ho a nahraďte ho iným funkčným (napr. od suseda). Takto otestujete funkčnosť samotného telefónu.
 • Ak ide o zapojenie novej služby, skontrolujte, či ste zapojili telefón správne podľa schémy v manuáli do portu zariadenia (PHONE, FXS, TEL1).

Ak myslíte, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777 denne od 07:00 do 23:00 hod..

Hlasová služba vypadla počas používania (Pevná linka cez internet DSL/OPTIK)

Kontrolka DSL, PON alebo LINK/AUTH bliká alebo nesvieti vôbec

 • Aby telefón fungoval, je nutné mať zapnutý Magio router alebo optický router Huawei/Sagemcom. Skontrolujte, či je vaše zariadenie zapnuté.
 • Ak vám nesvieti alebo bliká kontrolka ADSL/DSL na Magio routeri, reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Ak po 5-tich minútach kontrolka DSL, PON alebo LINK/AUTH nesvieti, resp. bliká, zatlačte všetky káble do routera, tiež káble telefónnej zásuvky a splitra. Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov spôsobené napr. nábytkom, dverami alebo domácimi zvieratami.
 • Ak zariadenia pracujú správne, pokračujte ďalšími krokmi. Ak služba nefunguje, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777 denne od 07:00 do 23:00 hod..

Kontrolka DSL, PON alebo LINK/AUTH svieti trvalo

 • Vykonajte reset Magio routera alebo optický router Huawei/Sagemcom do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak využívate bezdrôtový telefón, reštartujte ho vytiahnutím a opätovným zasunutím napájacieho kábla do elektrickej siete na 10 sekúnd.
 • Ak využívate len jeden telefónny prístroj, vymeňte ho a nahraďte ho iným funkčným (napr. od suseda). Takto otestujete funkčnosť samotného telefónu.
 • Ak využívate bezdrôtový telefón, skúste vymeniť batérie.

Kontrola aparátu

Zopár rád, ako si môžete preveriť, či je porucha volania spôsobená samotným aparátom.

Najčastejšie príčiny a nefunkčnosti spôsobené aparátom

 • Telefón vôbec nesvieti - Ak na displeji telefónu nič nesvieti, vymeňte, prosím, batérie a telefón opäť zapnite. Dôležité je, aby ste použili nabíjateľné batérie. Pre jednorazové overenie funkčnosti stačia aj klasické alkalické batérie.
 • Hlásenie „Základňa“ na displeji telefónu - Ak na displeji telefónu vidíte hlásenie „Základňa“, indikuje to poruchu na aparáte. Môžete ešte vyskúšať nanovo základňu s prenosnou časťou spárovať. Podrobný postup ako opätovné nastavenie zrealizovať je v manuáli od aparátu. Niektoré aparáty nájdete aj na našej stránke Telefóny k pevnej linke.
 • Jednostranná nedovolateľnosť smerom von - Ak sa k vám dá dovolať, ale vy nemôžete volať, pravdepodobne máte prepnutú „Pulznú“ voľbu namiesto „Tónovej“. Overiť si to dokážete napr. takto: Zdvihnite telefón a začnite stláčať jednotlivé číslice. Ak nepočujete zo slúchadla žiaden tón, je na telefóne prepnutá pulzná voľba. Opätovné nastavenie telefónu na tónovú voľbu je popísané v manuáli od telefónu. Niektoré manuály nájdete aj na našej stránke Telefóny k pevnej linke.

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú linku technickej podpory na tel.č. 0800 123 777.