Overenie telefónneho čísla

Prenositeľnosť čísla umožňuje zmeniť operátora pri zachovaní pôvodného telefónneho čísla. Zadaním ľubovoľného geografického telefónneho čísla zistíte, či je volané číslo prevádzkované v sieti Slovak Telekomu.
Zadajte číslo pevnej siete:
Uvedená informácia sa vzťahuje aj na stav pokiaľ je predmetné číslo v procese prenesenia do ST siete ako prijímajúceho podniku avšak v tejto sieti nie je zatiaľ aktivované.