Podvodné volania

Na celom území SR evidujeme zvýšený počet podvodných volaní, najmä zo zahraničných čísel. Volania sú často v anglickom jazyku.

Zvýšený výskyt podvodných volaní aktuálne evidujú všetci mobilní operátori na Slovensku.

Podvodníci používajú viaceré praktiky:

  • prezváňajú s cieľom donútiť dotknuté osoby zavolať späť
  • tvária sa, že volajú v mene inej spoločnosti a snažia sa získať prihlasovacie údaje našich zákazníkov, prípadne presvedčiť ich k inštalácii škodlivého softvéru do počítača

Odporúčame vám zvýšenú obozretnosť, na neznáme a podozrivé hovory nereagujte, hovor ukončite, neposkytujte žiadne údaje ani nevolajte späť. Niektoré telefóny navyše umožňujú zablokovanie konkrétneho telefónneho čísla, ktoré vás obťažuje. Informácie nájdete v návode k svojmu telefónu.