Prenos čísla

Ide o možnosť ponechať si to isté telefónne číslo tak v pevnej ako aj mobilnej sieti aj pri zmene operátora. Vďaka prenosu čísla nemusíte svoje pôvodné číslo pri prechode k inému operátorovi meniť, ako tomu bolo v minulosti. Prenos čísla tak výrazne zjednodušuje zákazníkom život.

Zákazník si o prenos čísla môže požiadať v Telekom centre, na webe, cez svojho predajcu ako aj telefonicky na Kontaktnom centre.

Medzioperátorská prenositeľnosť sa neuplatňuje medzi číslami pevných a mobilných čísiel.

Obsah

Ako funguje prenos čísla

Prenos telefónneho čísla trvá maximálne 4 dni od zadania požiadavky, ale zákazníkovi ponúkame aj prenos čísla v jemu vyhovujúcom termíne (napr. ešte má zmluvné záväzky u pôvodného operátora). Zákazník má nárok na kompenzáciu pri oneskorenom prenose čísla. Stornovať svoju požiadavku môže zákazník v termíne najneskôr dva dni od podania žiadosti.


Prenos mobilného čísla

Mobilné číslo od iného operátora si do Telekomu môžete preniesť cez internet, v Telekom centre alebo cez call centrum.


Prenos čísla cez internet

Svoje mobilné telefónne číslo si môžete jednoducho preniesť z pohodlia domova cez internet.

 1. Stačí vyplniť formulár na stránke www.telekom.sk/volania/prenos-cisla
 2. V priebehu 3 pracovných dní vás budeme telefonicky kontaktovať kvôli overeniu údajov a výberu paušálneho programu, prípadne aj mobilného telefónu.
 3. Následne vám kuriérom bezplatne doručíme potrebné dokumenty na podpis, SIM kartu aj mobilný telefón (ak ste si ho objednali). SIM karta s dočasným číslom už bude aktívna, takže ju môžete okamžite využívať.
 4. Do 4 dní po podpísaní dokumentov bude na vašej novej SIM karte prenesené vaše číslo. O stave prenosu vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS.

Počas prenosu môžete vaše existujúce telefónne číslo využívať bez prerušenia, poplatky vám ešte vyúčtuje váš súčasný operátor. Zároveň od nás dostanete novú SIM kartu s dočasným číslom, ktorú môžete okamžite začať využívať a o dátume prenesenia budete informovaný formou SMS. V deň prenesenia čísla bude na vašej novej SIM karte funkčné vaše číslo, na ktoré ste boli zvyknutý.


Prenos čísla v Telekom centre

Pre prenos čísla v predajni stačí navštíviť ktorékoľvek Telekom centrum. Predajca si s Vami prejde požiadavku na prenos čísla, skontroluje Vaše údaje a vysvetlí Vám podmienky na prenesenie čísla. Súčasťou je aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vyplníte spolu zmluvu a zároveň aj Žiadosť o prenos čísla. Vaša žiadosť bude vybavená do maximálne 4 dní.


Prenos čísla cez Zákaznícku linku

Preniesť mobilné číslo si môžete aj cez našu Zákaznícku linku.


Predplatené služby Easy

 1. Zavolajte na 0800 123 456 , kde budete informovaní o programe Easy Pecka a postupe pri prenesení čísla.
 2. SIM kartu spolu so zmluvnými dokumentmi Vám doručíme do 10 pracovných dní. Zásielku si môže prevziať iba budúci účastník. SIM karta bude neaktívna a nebude obsahovať žiaden kredit.
 3. Po doručení podpísaných dokumentov k nám začne proces prenesenia čísla.
 4. Po úspešnom prenesení čísla sa na prenesenom čísle do 24 hodín aktivuje program Easy Pecka. Budeme Vás o tom informovať SMSkou na Vaše prenesené mobilné číslo.

Paušálne služby

 1. Zavolajte na Zákaznícku linku 0800 123 456, kde si objednáte prenesenie čísla.
 2. Kuriérom Vám doručíme SIM kartu a aj mobilný telefón, ak ste si ho objednávali, a tiež zmluvné dokumenty: Dodatok, Zmluvu o poskytovaní, Žiadosť o prenesenie čísla.
 3. Trvanie Zmluvy o poskytovaní, ktorej predmetom je aktivácia novej SIM karty, nie je podmienené úspešným prenesením čísla a bude trvať i naďalej aj v prípade, ak k preneseniu čísla nedôjde.
 4. Po doručení podpísaných dokumentov k mám začína proces prenesenia čísla.
  • Štandardne trvá 3 dni od doručenia zásielky kuriérom.
  • Zákazník nemusí chodiť na predajné miesto a potvrdiť prenesenie čísla.
 5. Zákazník bude o dátume doručenia podpísanej žiadosti o prenos čísla informovaný prostredníctvom doručenej SMS na prenášané číslo.
 6. Doručením podpísanej žiadosti sa zákazníkovi aktivuje aj samotná SIM karta, kedy môže plnohodnotne začať využívať služby Telekomu.

P.S.: Zákazník môže o prenesenie čísla požiadať aj agentúru (podomový predaj). Agentúra so zákazníkom komunikuje štandardne, a žiadosť je vybavená, ako by volal na naše KC.


Prenos pevnej linky

Prenos čísla v Telekom centre

Pre prenos čísla pevnej linky v predajni je potrebné navštíviť ktorékoľvek Telekom centrum. Predajca si s Vami prejde požiadavku na prenos čísla, skontroluje Vaše údaje a vysvetlí Vám podmienky na prenesenie čísla. Súčasťou je aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vyplníte spolu zmluvu a zároveň aj Žiadosť o prenos čísla. Vaša žiadosť bude vybavená do maximálne 4 dní.


Na čo myslieť pred požiadaním o prenos čísla

 • Informujte sa o aktuálnej ponuke –bonuse pre prenos čísla.
 • Uistite sa, že sú vaše osobné údaje u súčasného operátora aktuálne – t.j. vaše meno, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, vaše rodné číslo / IČO pri právnickej osobe. Údaje, ktoré uvediete v žiadosti .o prenos do Telekomu, sa musia zhodovať s údajmi vo vašej zmluve so súčasným operátorom. V opačnom prípade môže byť Vaša žiadosť o prenesenie čísla súčasným operátorom zamietnutá.
 • O prenos čísla vám odporúčame požiadať po skončení viazanosti, pretože váš súčasný operátor si môže voči vám uplatniť zmluvnú pokutu, ak využívate u neho fakturované služby.
 • Pre plynulý a bezproblémový prenos je dôležité, aby ste mali vysporiadané všetky záväzky s vaším súčasným operátorom.