Prenos čísla

Pri prechode k inému operátorovi máte možnosť ponechať si to isté telefónne číslo tak v pevnej ako aj mobilnej sieti a naďalej telefonovať svojim známym z rovnakého telefónneho čísla ako doteraz, aj v sieti iného operátora.

Zákazník o prenos čísla môže požiadať na webev Telekom Centreprostredníctvom svojho predajcu ako aj telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456.

Prenos čísla medzi číslami pevných a mobilných čísel nie je možný. 

Obsah

Ako funguje prenos čísla

Prenos telefónneho čísla trvá maximálne 3 pracovné dni od prijatia zákazníkom podpísanej žiadosti.  Zákazníkovi ponúkame aj možnosť dohodnúť sa na inom,  jemu vyhovujúcom termíne (napr. ešte má zmluvné záväzky u pôvodného operátora a zmenu potrebuje uskutočniť neskôr). Zákazník má nárok na kompenzáciu pri oneskorenom prenose čísla. Svoju požiadavku môže stornovať  najneskôr dva pracovné dni pred dňom prenosu.


Prenos mobilného čísla do Telekomu

O prenos mobilného čísla od iného operátora do Telekomu môžete požiadať na webe, v Telekom Centre, prostredníctvom svojho predajcu ako aj telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456.

 

Prenos čísla na webe

Svoje mobilné telefónne číslo si môžete preniesť do Telekomu jednoducho z pohodlia domova na webe.

 1. Stačí vyplniť formulár na stránke www.telekom.sk/volania/prenos-cisla.
 2. V priebehu 3 pracovných dní vás budeme telefonicky kontaktovať kvôli overeniu údajov a výberu paušálneho programu, prípadne aj mobilného telefónu.
 3. Následne vám kuriérom bezplatne doručíme potrebné dokumenty na podpis, SIM kartu aj mobilný telefón (ak ste si ho objednali). SIM karta bude aktívna, avšak s dočasným telefónnym číslom, takže ju môžete okamžite využívať.
 4. Do 4 pracovných dní po podpísaní dokumentov bude na vašu novú SIM kartu prenesené vaše pôvodné číslo. O stave prenosu vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS.

Počas prebiehajúcej zmeny operátora môžete vaše telefónne číslo využívať  ešte u pôvodného operátora bez prerušenia. Ten vám poplatky za dané dni vyúčtuje v poslednej faktúre. Od nás zároveň dostanete novú SIM kartu s dočasným číslom, ktorú môžete okamžite začať využívať. O dátume prenesenia vášho pôvodného čísla budete informovaný formou SMS. V deň prenesenia čísla bude na vašej novej SIM karte funkčné vaše pôvodné číslo, na ktoré ste boli zvyknutý.


Prenos čísla v Telekom Centre

Na prenos čísla do Telekomu stačí navštíviť ktorékoľvek Telekom Centrum. Predajca vám pomôže vybrať si nový paušál alebo dobíjaciu kartu. Vysvetlí vám podmienky na prenesenie čísla, skontroluje vaše údaje a vyplníte spolu Zmluvu a zároveň Žiadosť o prenos čísla, ktorých súčasťou je aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vaša žiadosť bude vybavená do maximálne 3 dní.


Prenos čísla cez Zákaznícku linku

Preniesť mobilné číslo si môžete aj cez našu Zákaznícku linku.


Dobíjacie karty (Predplatenka, Juro) 

 1. Zavolajte na Zákaznícku linku 0800 123 456,  kde budete informovaný o typoch a výhodách dobíjacích kariet a postupe pri prenesení čísla.
 2. SIM kartu spolu so zmluvnými dokumentmi vám doručí kuriér. Zásielku si môže prevziať iba budúci účastník. SIM kartu s dočasným číslom si môžete aktivovať prvým hovorom nasledujúci pracovný deň po jej doručení. 
 3. Vaše pôvodné telefónne číslo bude prenesené na novú SIM kartu do 4 pracovných dní po podpísaní dokumentov. 
 4. V prípade využívania dočasného čísla, toto sa vám v deň prenosu do siete Telekomu zmení na číslo, ktoré ste používali u predchádzajúceho operátora. 
 5. O dátume prenesenia čísla budete informovaný formou SMS.

Paušálne služby

 1. Zavolajte na Zákaznícku linku 0800 123 456, kde požiadate o prenesenie čísla do Telekomu.
 2. SIM kartu s dočasným číslom spolu s mobilným telefónom (ak ste si ho objednali) vám doručí kuriér. Súčasťou zásielky budú aj zmluvné dokumenty, ktoré je potrebné podpísať: Zmluva o poskytovaní, Dodatok, Žiadosť o prenesenie čísla, Predzmluvné informácie a Zhrnutie zmluvy.
 3. SIM karta, ktorú sme vám doručili, bude aktívna najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej doručení.
 4. Vaše pôvodné telefónne číslo bude prenesené na novú SIM kartu do 4 pracovných dní po podpísaní dokumentov.
 5. O dátume prenesenie čísla budete informovaný formou SMS.
 6. Trvanie Zmluvy o poskytovaní, ktorej predmetom je aktivácia novej SIM karty, nie je podmienené úspešným prenesením čísla a bude trvať i naďalej aj v prípade, ak k preneseniu čísla nedôjde. Ak sa prenos neuskutočnil, máte právo do 14 dní odstúpiť od Zmluvy bez sankcií.

Poznámka: Prenesenie čísla môže pre zákazníka zabezpečiť aj kolega z Telekom Doma, rovnakým spôsobom ako agent Zákazníckej linky.


Prenos pevnej linky

Prenos čísla v Telekom Centre

Na prenos čísla do Telekomu stačí navštíviť ktorékoľvek Telekom Centrum. Predajca vám pomôže vybrať si nový volací program. Vysvetlí vám podmienky na prenesenie čísla, skontroluje vaše údaje a vyplníte spolu Zmluvu a zároveň Žiadosť o prenos čísla, ktorých súčasťou je aj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vaša žiadosť bude vybavená najskôr v 3. pracovný deň (dátum prenosu čísla sa prispôsobí termínu zriadenia novej hlasovej služby).


Na čo myslieť pred požiadaním o prenos čísla

 • Informujte sa o aktuálnej Telekom ponuke a prípadnom bonuse za prenos čísla do siete Telekomu.
 • Uistite sa, že sú vaše osobné údaje u súčasného operátora aktuálne – t. j. vaše meno, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, vaše rodné číslo / IČO pri právnickej osobe. Údaje, ktoré uvediete v žiadosti o prenos do Telekomu, sa musia zhodovať s údajmi vo vašej zmluve so súčasným operátorom. V opačnom prípade môže byť vaša žiadosť o prenesenie čísla súčasným operátorom zamietnutá.
 • O prenos čísla vám odporúčame požiadať po skončení viazanosti, pretože váš súčasný operátor si môže voči vám uplatniť zmluvnú pokutu za ukončenie zmluvného vzťahu pred ukončením viazanosti. 
 • Pre plynulý a bezproblémový prenos je dôležité, aby ste mali vysporiadané všetky záväzky so svojim súčasným operátorom.