Služby presmerovania hovorov

Slúžia na presmerovanie prichádzajúcich hovorov za zvolených podmienok. Hovor, ktorý očakávate, môže byť presmerovaný do iného mobilného telefónu, na pevnú linku alebo do odkazovej služby. Systém ponúka štyri možnosti presmerovania, ktoré sa môžu používať jednotlivo alebo súčasne (okrem okamžitého presmerovania). Ovládanie služby je možné cez ponuku v menu príslušného mobilného telefónu alebo odoslaním konkrétneho príkazu. Pri presmerovaní hovoru sa vám účtuje presmerovaná časť hovoru. Aktivácia alebo deaktivácia služby presmerovania je bezplatná. 

Obsah

Okamžité presmerovanie

Všetky prichádzajúce hovory budú okamžite presmerované na vami zvolené číslo. 

  Aktivácia Stav Deaktivácia
mobil * * 21 * tel. č. # (odoslať) * # 21 # (odoslať) # # 21 # (odoslať)
pevná linka     * 21 * tel. č. # (odoslať)       # 21 # (odoslať)

Presmerovanie v prípade, že váš telefón je obsadený 

V prípade, ak práve telefonujete, budú všetky prichádzajúce hovory presmerované na vami zvolené číslo. 

  Aktivácia Stav Deaktivácia
mobil * * 67 * tel. č. # (odoslať) * # 67 # (odoslať) # # 67 # (odoslať)
pevná linka    * 67 * tel. č. # (odoslať)       # 67 # (odoslať)

Presmerovanie v prípade, že neodpovedáte

Všetky prichádzajúce hovory budú presmerované na vami zvolené číslo, ak neodpovedáte na prichádzajúci hovor zdvihnutím do 30 sekúnd. 

  Aktivácia Stav Deaktivácia
mobil * * 61 * tel. č. # (odoslať) * # 61 # (odoslať) # # 61 # (odoslať)
pevná linka     * 61 * tel. č. # (odoslať)       # 61 # (odoslať)

Ak si želáte skrátiť čas vyzváňania, po ktorom sa uskutoční presmerovanie, použite príkaz: * * 61 * tel. č. * * čas # ( čas môžete zadať v rozsahu 5 - 30 sekúnd s intervalom 5 sekúnd). Platí v prípade mobilného telefónu.

Presmerovanie v prípade, že ste nedosiahnuteľný

Všetky prichádzajúce hovory budú presmerované na vami zvolené číslo, pokiaľ máte vypnutý telefón, alebo ste mimo pokrytia signálom. 

  Aktivácia Stav Deaktivácia
mobil * * 62 * tel. č. # (odoslať) * # 62 # (odoslať) # # 62 # (odoslať)
pevná linka     * 62 * tel. č. # (odoslať)       # 62 # (odoslať)

 

Ak si nespomínate, ktoré z presmerovaní ste si nastavili, môžete všetky naraz zrušiť príkazom # # 002 #, odoslať a nastavenie zopakovať. Všetky služby presmerovania, okrem okamžitého, môžete aktivovať súčasne na rôzne, resp. rovnaké telefónne čísla (platí v prípade mobilného telefónu).

Po každej aktivácii služby presmerovania sa vám zobrazí na vašom telefóne informácia potvrdzujúca jej aktiváciu. Služby presmerovania hovorov nevyužijete, pokiaľ sú v rozpore so zapojenými službami blokovania. Napríklad, ak už je zapojená služba blokovania všetkých prichádzajúcich hovorov, nie je možné využívať služby presmerovania. Ak zvolíte číslo presmerovania 0903 333 666, prichádzajúci hovor bude podľa nastavenej podmienky presmerovaný do vašej odkazovej schránky (platí v prípade mobilného telefónu).

Presmerovanie nie je možné aktivovať na telefónne číslo v zahraničí.

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.