Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality a modernizácii nami poskytovaných služieb, čo má v niektorých prípadoch za následok ukončenie poskytovania produktovo a technologicky starších a menej využívaných služieb.

Z tohto dôvodu pristupujeme k zmene podmienok platných pre využívanie hlasovej služby prostredníctvom mobilnej siete upravených v Cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete, časť B a to tak, že k 1. 3. 2024 dochádza k úplnému vypnutiu Odkazovej schránky.

V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre poskytovanie verejných služieb, Časť III., Článok 5., bod 5., písm. d) a e) sme informovali zákazníkov využívajúcich k svojej hlasovej službe Odkazovú schránku o jej ukončení. Zákazníci, ktorí so zmenou nesúhlasia, majú právo podľa 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb, na základe ktorej využívajú číslo s aktivovanou Odkazovou schránkou, a to do jedného mesiaca od oznámenia zmeny, Odstúpenie je možné bez sankcií a ďalších nákladov. 

 

Univerzálna odkazová schránka

Buďte informovaní o každom telefonáte. Je dobré vedieť, kto z vašich klientov či obchodných partnerov vám telefonoval v čase, keď ste práve neboli vo firme. Objednajte si službu Univerzálna odkazová schránka, ktorá funguje ako záznamník, a prijímajte hlasové správy kedykoľvek – 24 hodín denne. Vďaka tejto službe tak nikdy neprídete o dôležité informácie.

Univerzálna odkazová schránka je viazaná na vašu ISDN alebo na klasickú telefónnu linku, a preto vôbec nie je potrebná kúpa telefónneho záznamníka. Okrem toho bude automaticky k vašej telefónnej linke bezplatne zriadená aj doplnková služba Presmerovanie volaní. Zanechať odkaz vo vašej schránke môže každý, kto zavolá na vaše telefónne číslo, pričom toto volanie bude presmerované na odkazovú schránku.

Obsah

Charakteristika odkazovej schránky

Univerzálna odkazová schránka vám umožňuje:

 • pristupovať do schránky priamo cez telefón,
 • prijímať hlasové odkazy (medzi hlasové správy sa počítajú aj volania presmerované do schránky bez zanechania odkazu),
 • nastaviť hlasovú notifikáciu o prijatí nových správ na ľubovoľné telefónne číslo.

Parametre schránky

 • maximálna dĺžka odkazu: 2 min.,
 • maximálna dĺžka mena schránky: 10 s,
 • maximálna dĺžka osobného uvítania: 30 s,
 • maximálna doba uchovania zanechaných odkazov: 30 dní.

 

Nastavenie presmerovania do odkazovej schránky

Zaznamenávanie nových odkazov nie je možné bez aktívneho presmerovania prichádzajúcich volaní do odkazovej schránky. Prostredníctvom klávesnice telefónu si nastavte presmerovanie volaní pri obsadení, neprihlásení alebo okamžité presmerovanie.


Presmerovania volaní do odkazovej schránky Aktivácia Zrušenie
pri obsadení * 6 7 * 0 8 0 6 1 0 2 1 0 2 # # 6 7 #
pri neprihlásení * 6 1 * 0 8 0 6 1 0 2 1 0 2 # # 6 1 #
okamžité * 2 1 * 0 8 0 6 1 0 2 1 0 2 # # 2 1 #

 

Prvý kontakt s odkazovou schránkou

Služba Univerzálna odkazová schránka je vytvorená tak, aby ste neboli odkázaní na zložité užívateľské príručky. Pri telefonickom prístupe do schránky vás jednoducho navigujú zrozumiteľné hlásky usporiadané do logického stromu.

Pri prvom kontakte so svojou odkazovou schránkou postupujte nasledovne:

 • Zavolajte na bezplatné číslo 0806 102 103 z vlastnej telefónnej linky (prvé volanie je možné len z vlastnej telefónnej linky).
 • Nastavte si svoj bezpečnostný kód, ktorý bude chrániť vašu odkazovú schránku pred zneužitím inými osobami. Zadanie kódu potvrďte #. Bezpečnostný kód musí byť 4- až 6-miestne číslo a nesmú v ňom byť použité viac ako tri rovnaké alebo po sebe idúce číslice.

 

Výber odkazov z odkazovej schránky

Výber odkazov z vašej odkazovej schránky je veľmi jednoduchý, stačí ak:

 • zavoláte na bezplatné univerzálne číslo 0806 102 103 zo svojej vlastnej telefónnej linky,
 • zavoláte na univerzálne číslo 0809 102 103 pre výber odkazov z ľubovoľnej pevnej telefónnej linky, a to za cenu miestneho volania z celého územia Slovenska,
 • zavoláte na telefónne číslo 0903 333 998 z mobilného telefónu (spoplatnené cenou volania v mobilnej sieti ST),
 • zavoláte zo zahraničia na univerzálne číslo 00421 2 4940 4111 alebo na 00421 903 333 998 (spoplatnené podľa cenníka volaní zo zahraničia).

Návod na používanie:
  Návod
| PDF | Adobe Reader | 0,1 MB