Zmeškané hovory

So službou Zmeškané hovory získate prehľad o tom kto, vám volal a súčasne máte informácie o zastihnuteľnosti vami volaného čísla.

Služba:

  • Vám umožní zistiť telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, počet hovorov, dátum a čas posledného telefonátu  v čase, kedy bol váš mobilný telefón vypnutý alebo bol mimo oblasti s telefónnym signálom
  • Vám umožní zistiť telefónne číslo osoby, ktorá vám volala, počet hovorov, dátum a čas posledného telefonátu v prípade, keď sa vám volajúci dovolal do Odkazovej schránky a nezanechal odkaz
  • je dostupná všetkým aj bez aktivovanej Odkazovej schránky
  • je aktivovaná automaticky bez toho, aby ste museli pre jej získanie niečo urobiť
  • je bezplatná

Obsah

Prehľad o zmeškaných hovoroch

Telekom vám v bezplatnej SMS pošle prehľadnú informáciu o vašich zmeškaných hovoroch,

  • keď ste mali telefón vypnutý
  • keď ste boli mimo pokrytia,
  • keď ste mali aktívne nepodmienené presmerovanie do odkazovej schránky a volajúci vám nezanechal odkaz.

Tvar SMS s prehľadom o zmeškaných hovoroch

V bezplatnej SMS vám bude zaslané telefónne číslo volajúceho v medzinárodnej forme, počet zmeškaných hovorov z tohto čísla, dátum a čas posledného hovoru. Ako odosielateľ tejto SMS bude uvedené telefónne číslo volajúceho, od ktorého pochádzal zmeškaný hovor. V prípade, že máte toto telefónne číslo uložené v zozname vo svojom telefóne, ako odosielateľ SMS bude uvedené meno pod ktorým máte číslo uložené. SMS-ka s upozornením na zmeškaný hovor vám nepríde v prípade, ak má volajúci aktívnu službu CLIR.

Informácia o dovolateľnosti vami volaného čísla

So službou Zmeškané hovory vám Telekom doručí bezplatnú SMS správu aj v prípade, že sa nedovoláte napríklad vašim známym alebo priateľom, či už preto, že práve uskutočňovali iný hovor, mali vybitú batériu alebo boli mimo pokrytia siete. SMS správa vám bude doručená v momente, keď vami volané číslo bude opätovne k dispozícii. Vaše volania teda nemusíte zbytočne niekoľkokrát opakovať. 

Tvar SMS v prípade nedostupnosti vami volaného čísla

Odosielateľom tejto SMS správy bude vami volané telefónne číslo, na ktoré sa vám nepodarilo dovolať. Na displeji tak okamžite zistíte, kto z vašich známych je k dispozícii a hovor môžete zopakovať. SMS bude doručená len v prípade volania na účastnícke číslo Telekomu. Podmienkou doručenia je, aby volaný aj volajúci mali aktívnu službu Zmeškané hovory. SMS nebude doručená v prípade, že volaný má aktívne Blokovanie informácií o dostupnosti. 

Blokovanie informácií o dostupnosti

Aktiváciou služby Blokovanie informácií o dostupnosti zamedzíte volajúcim, aby získali informáciu o vašej dostupnosti po prihlásení sa do siete resp. ukončení prebiehajúceho hovoru. Aktivácia služby je bezplatná. 

Maximálny počet SMS, ktoré môžete naraz dostať je 5. SMS posiela informácie o hovoroch, ktoré sú najviac 2 dni staré. 

Aktivácia služby Zmeškané hovory je automatická a bezplatná pre všetkých zákazníkov Telekomu. Administrácia služby Zmeškané hovory ako aj Blokovanie informácií o dostupnosti je pre mesačné programy dostupná na Zákazníckej linke Telekomu 0800 123 456.