Kódex pre mobilné služby

Novou aktivitou spoločnosti Slovak Telekom v oblasti riešení pre život a prácu je Ochrana detí pred šírením nebezpečného obsahu prostredníctvom internetu a mobilného telefónu. Podpísaním Národného kódexu bezpečného používania mobilných služieb v roku 2008 sa spoločnosť zaviazala zvyšovať povedomie rodičov a detí o bezpečnosti pri používaní mobilných telefónov a mobilného internetu.

Spoločnosť rešpektuje stanovené a presadzované princípy Európskej komisie, podľa ktorých sa operátori podpísaním kódexu zaviazali zaviesť spoločnú klasifikáciu pre mobilný obsah. Vďaka nej sa už deti a mladiství nebudú môcť dostať k obsahu vhodnom pre dospelých bez zabezpečenia kontroly prístupu.

Národný kódex bezpečného používania mobilných služieb (vo formáte PDF)