Elektronická faktúra

Elektronická faktúra je bezplatná služba pre zákazníkov služieb pevnej a mobilnej siete Telekom. 

Elektronická faktúra vo formáte PDF je elektronicky podpísaná, je platným daňovým dokladom a plnohodnotne nahrádza papierovú faktúru.

Obsah

Výhody elektronickej faktúry

Ekologickosť

logo_el_fakturaElektronická faktúra šetrí životné prostredie. Pri distribúcii faktúr elektronickou cestou nie je použitý papier, nie je míňaná elektrická energia, nie je potrebné auto na jej presun a distribúciu poštou.

Pohodlie

Ak máte prístup na internet, všetky transakcie súvisiace s faktúrou zvládnete niekoľkými klikmi z pohodlia domova.

Faktúru si môžete prezerať na portáli Môj Telekom v časti Faktúry a platby, kde môžete faktúru pohodlne uhradiť online platbou cez internet banking. V prípade, ak ste si zvolili zasielanie na e-mail, faktúra je vám naň zasielaná.

Bezpečnosť

Elektronická faktúra vyhotovená vo formáte PDF je elektronicky podpísaná.

Prístup k faktúram na portáli Môj Telekom v časti Faktúry a platby je chránený viacúrovňovým overením identity. Pre úspešný vstup na portál je potrebná registrácia s vašim telefónnym číslom a zadanie ID kódu alebo Klient ID.

Pre zákazníkov mobilných služieb ponúkame možnosť generovania faktúr v zaheslovanej alebo nezaheslovanej podobe.

Šetrenie času a peňazí

Ak nemáte radi postávanie v radoch na pošte či v banke, ušetríte svoj voľný čas a v neposlednom rade aj finančné prostriedky. Elektronické bankovníctvo je dnes moderným a bezpečným spôsobom, akým ľudia spravujú svoje financie.

Prehľad

Na našej stránke www.telekom.sk máte prístupný archív kópií faktúr najmenej za posledných 6 mesiacov. Jednoducho a rýchlo sa k nim môžete kedykoľvek dostať, ak si potrebujete čokoľvek skontrolovať.

Elektronická faktúra je identická s papierovou, v rovnakom dizajne a s rovnakým umiestnením všetkých položiek. Navyše, oproti papierovej faktúre, spoločná elektronická faktúra zákazníkov služieb mobilnej siete pre viac telefónnych čísiel, resp. pre telefónne číslo a Mobilný internet, obsahuje pre jednotlivé čísla a mobilné internety samostatné prehľady poplatkov a prevádzky.

Rýchla a spoľahlivá distribúcia

Faktúru vždy spoľahlivo nájdete v zákazníckom portáli Môj Telekom, a v prípade, že ste si o to žiadali, pošleme vám ju aj do vašej e-mailovej schránky.

Plnohodnotný daňový a účtovný doklad

Elektronická faktúra obsahuje certifikovaný elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti fakturačného dokladu v zmysle Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH.

Stav úhrad

V prehľadnej tabuľke máte ku každej faktúre zobrazený stav úhrady a presne viete, ktorá je zaplatená a ktorú ešte musíte zaplatiť.

Možnosť tlače

Ak sa predsa len stane, že faktúru potrebujete v papierovej forme, môžete si ju kedykoľvek vytlačiť v ľubovoľnom počte.

Ako si aktivovať posielanie elektronickej faktúry do e-mailu

Ako si otvorím elektronickú faktúru

Ako si pozriem elektronickú faktúru na portáli Môj Telekom

Zmena formy fakturácie

Zmena z papierovej na elektronickú faktúru

V prípade, že vám papierový spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete si aktivovať elektronickú faktúru bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.


Ak chcete požiadať o zasielanie elektronickej faktúry, môžete tak urobiť:

  • na portáli Môj Telekom - prekliknutím sa v záložke Faktúry a podrobné výpisy, na Nastavenie faktúr a výpisov sa zobrazí informácia o spôsobe fakturácie. Po kliknutí na ikonu ceruzky je možné zmeniť spôsob fakturácie.

    Moj_Telekom_nastavenie_EF

  • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456,
  • v ktoromkoľvek Telekom Centre.

Zmena z elektronickej na papierovú faktúru

V prípade, že vám elektronický spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete naďalej využívať tradičnú papierovú formu bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.


Ak chcete požiadať o zasielanie papierovej faktúry, môžete tak urobiť:

  • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456,
  • v ktoromkoľvek Telekom Centre.

Najčastejšie otázky