Papierová faktúra

Papierová faktúra je jedným z typov fakturácie za služby Telekomu. Distribúciu našich faktúr zabezpečuje výhradne Slovenská pošta a.s. Na požiadanie Vám môžeme zasielať papierovú faktúru s ePoukazom na úhradu (šekom), ktorá je vhodná pre hotovostnú úhradu na pobočkách Slovenskej pošty, na obchodných miestach Poštovej banky alebo v sieti predajní COOP Jednota. Pre ostatné spôsoby úhrad nájdete všetky potrebné údaje v hlavičke faktúry. Všetky faktúry Telekomu je možné uhradiť aj v hotovosti priamo na predajných miestach Telekomu.

Obsah

Dvojmesačná fakturácia

Dvojmesačnú fakturáciu si môžu zvoliť fyzické osoby s papierovou formou faktúry a môže byť vystavená za služby v pevnej sieti Telekomu (Magio Internet, Magio TV...). Neposkytujeme ju za služby mobilnej siete.

Takúto faktúru vystavujeme za dvojmesačné obdobie a obsahuje poplatky za spotrebu (volania, prenesené dáta...) za 2 mesiace a pravidelné mesačné poplatky taktiež za 2 mesiace. Celková suma faktúry je rozdelená na dve rovnaké čiastky, pričom prvá z nich má splatnosť v termíne štandardnej jednomesačnej faktúry a splatnosť druhej čiastky je posunutá o mesiac neskôr.

Spôsob úhrady faktúr pri dvojmesačnej fakturácii

Úhrada faktúry:

 • Inkaso – každý mesiac budeme z vášho účtu inkasnou cestou sťahovať poplatky za 1. časť dvojmesačnej faktúry v termínoch splatnosti, uvedených na faktúre,
 • Hotovosť  ePoukaz na úhradu (šek) – vaša faktúra bude obsahovať 2 peňažné poukazy, ktoré uhradíte v termínoch uvedených na faktúre (každý mesiac len jednu čiastku),
 • Hotovosť  na predajných miestach Telekomu,
 • Prevod na účet – úhradu pošlete na niektorý z účtov Slovak Telekomu, podľa sumy a termínov splatností uvedených v hlavičke faktúry.

Pri úhrade formou PPU alebo bankovým prevodom je možné si zvoliť úhradu raz za dva mesiace alebo každý mesiac.

Pre rýchlejší a komfortnejší prístup k svojim faktúram odporúčame Elektronickú faktúru

Zmena formy fakturácie

Zmena z papierovej na elektronickú faktúru

V prípade, že vám papierový spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete si aktivovať elektronickú faktúru bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.


Zákazníci služieb pevnej siete

Ak chcete požiadať o zasielanie elektronickej faktúry, kontaktujte nás:

 • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456,
 • v Telekom Centre.

Zákazníci služieb mobilnej siete

Ak chcete požiadať o zasielanie elektronickej faktúry môžte tak urobiť:

 • na portáli Môj Telekom,
 • zavolaním na bezplatnú Zákaznícku linku 0800 123 456,
 • v Telekom Centre.

Zmena z elektronickej na papierovú faktúru

V prípade, že vám elektronický spôsob doručovania faktúr nevyhovuje, môžete naďalej využívať tradičnú papierovú formu bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.


Zákazníci služieb pevnej siete

Ak chcete požiadať o zasielanie papierovej faktúry, kontaktujte nás:

 • na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456,
 • v Telekom Centre.

Zákazníci služieb mobilnej siete

Ak chcete požiadať o zasielanie papierovej faktúry, môžete tak urobiť:

 • zaslaním SMS v tvare EF medzera VYP na 12323,
 • zavolaním na bezplatnú Zákaznícku linku 0800 123456 (voľba 2/1/1),
 • v Telekom Centre.

Najčastejšie otázky