Nefunguje mi Magio Televízia cez DSL

Obsah

Schéma zapojenia

Zapojenie bez splitra

 

 

Zapojenie so splitrom

 

 

Skontrolujte stav kontrolky DSL (ADSL2+) na routeri:

 • Zariadenia pracujú správne, ak kontrolka DSL alebo ADSL trvalo svieti.
 • Zariadenia nepracujú správne, ak kontrolka DSL alebo ADSL bliká alebo nesvieti – indikuje to stav možnej poruchy.
 • Pri prvom zapojení alebo po každom reštarte routera počkajte 5 minút a až potom overte stav LED kontroliek.

Nová alebo práve zapojená služba Magio Televízia cez DSL

Kontrolka ADSL/DSL bliká alebo nesvieti vôbec

 • Skontrolujte prepojenie káblov, ktoré vedú zo zásuvky do splitra a odtiaľ do routra podľa schémy.
 • Odpojte spliter a zapojte router káblom napriamo do zásuvky podľa schémy zapojenia.
 • Ak kroky nepomôžu, pravdepodobne ste začali inštaláciu skôr, ako je služba aktívna.
 • Kuriér doručuje zariadenie v predstihu. Z tohto dôvodu je nutné začať inštaláciu až po tom, ako vaša stará služba prestane fungovať alebo obdržíte informačnú SMS o možnosti začatia inštalácie. Pre viac informácii o stave vašich objednávok kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.

Kontrolka ADSL/DSL na Magio routri svieti trvalo (bez blikania)

 • Pri zapojení novej služby potrebuje router čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu. Samotná konfigurácia prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Ak nedošlo k spusteniu obrazu TV, vykonajte reset Magio routera do výrobných nastavení podržaním tlačidla reset na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Po ukončení automatickej konfigurácie routera reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a Magio routra podľa schémy zapojenia a skúste zapojiť Magio Box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartujte vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Ak na prepojenie routera a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete aj pri Magio Boxe aj pri routery a opätovne zapojte. Ak nesvieti kontrolka „Dáta“, je potrebné powerline nanovo spárovať stlačením tlačidla reset na 1-3 sekundy na oboch powerline zariadeniach. Aby ste overili ich funkčnosť, zapojte obidva powerline adaptéry na skúšku do jednej zapojenej predlžovačky, či dôjde k ich synchronizácii (kontrolka "Dáta" má svietiť). Ak sú powerline adaptéry na tejto predlžovačke nefunkčné, reklamujte ich v Telekom Centre. Ak kontrolka Dáta svieti, zapojte powerline adaptéry opäť k Magio Boxu a reštartujte Magio Box vybratím a opätovným zasunutím kábla z elektrickej siete. Odporúčanie výrobcu: powerline adaptéry zapájajte samostatne do zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble. Ak svieti niektorá kontrolka na červeno, je prenos prerušený alebo veľmi slabý. Z elektrických zásuviek skúste odpojiť ďalšie spotrebiče alebo vyskúšajte powerline adaptér zapojiť do inej zásuvky. Správnosť fungovania si overte podľa kontroliek:

  Devolo

  Glitel GP-7420

 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (scart, hdmi) podľa schémy zapojenia vyššie. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládačí od TV. Skontrolujte, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde (Magio Box musí svietiť na zeleno), zapnite ich diaľkovým ovládačom.

Ak myslíte, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456 denne od 07:00 do 22:00 hod.. Ak potrebujete pomôcť s inštaláciou, platenou navigáciou po telefóne alebo chcete vyslať plateného technika, kontaktujte telefónnu linku Pôjde to na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.

 

Služba Magio Televízia vypadla počas používania

Kontrolka ADSL/DSL bliká alebo nesvieti vôbec

 • Ako prvé reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Ak po 5-tich minútach kontrolka ADSL/DSL nesvieti, resp. bliká, dotlačte všetky káble do routera, tiež káble telefónnej zásuvky a splitra. Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie káblov spôsobené napr. nábytkom, dverami alebo domácimi zvieratami.
 • Ak kontrolka DSL/ADSL na Magio routeri stále nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte  Zákaznícku linku na bezplatnom tel. č. 0800 123 456.

Kontrolka ADSL/DSL svieti, pokračujte ďalším krokom

 • Reštartujte Magio router vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Reštartujte Magio Box vytiahnutím a opätovným zasunutím jeho napájacieho kábla do elektrickej siete (nie pomocou diaľkového ovládača).
 • Skontrolujte prepojenie LAN káblov Magio Boxu a Magio routra podľa schémy zapojenia vyššie na stránke. Skúste zapojiť Magio Box do iného LAN portu Magio routra. Následne Magio Box reštartujte vytiahnutím a opätovným zasunutím kábla do elektrickej siete.
 • Ak na prepojenie routra a Magio Boxu využívate powerline adaptéry, odpojte ich na 10 sekúnd z elektrickej siete. Podľa odporúčania výrobcu powerline adaptéry zapájajte samostatne do zásuvky, nepoužívajte predlžovacie káble. Ak svieti niektorá kontrolka na červeno, prenos je prerušený alebo veľmi slabý. Z elektrických zásuviek skúste odpojiť ďalšie spotrebiče alebo vyskúšajte powerline adaptér zapojiť do inej zásuvky. Správnosť fungovania si overte podľa kontroliek:

  Devolo

  Glitel GP-7420

 • Skontrolujte prepojenie káblov Magio Boxu a TV (SKART, HDMI) podľa schémy zapojenia vyššie na stránke. Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE/INPUT/AV) na diaľkovom ovládači od TV. Skontrolujte tiež, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde. Ak áno, zapnite ich diaľkovým ovládačom.

Ak nepomôžu ani tieto kroky, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.