Uvedené ceny služieb Magio televízia, Magio internet a Pevná linka sú platné do 31.7.2018. Od 1.8.2018 sa mesačná cena za využívanie služby zvyšuje pri samostatne využívanej službe o 0,90€ s DPH, pri využívaní dvoch služieb v balíku sa celková mesačná cena za balík zvyšuje o 1,20 € s DPH a pri využívaní troch služieb v balíku sa celková mesačná cena za balík zvyšuje o 1,80 € s DPH.

Chytrý balík - výber balíkov
Výber zariadenia
Parametre služby
Rekapitulácia a osobné údaje
Objednať
Chytrý balík - výber balíkov
Označte prosím, či už máte alebo chcete TV, Internet alebo Pevnú linku
Overte si služby, ktoré sú dostupné na vašej adrese

Zadajte adresu zriadenia služby v tvare Obec, Ulica, Číslo alebo zadajte číslo pevnej linky

Vyskladajte si svoj Chytrý balík

Uvedené ceny sú platné do 31.7.2018.
Čím viac služieb máte, tým vyššiu zľavu vám dáme.
Získajte ďalšiu extra zľavu pri nákupe na webe.

M L XL
Magio televízia

61 TV
kanálov

+ 8  €

88
TV kanálov

+ 11  €

113 TV
kanálov

+ 15  €

Magio internet

15/1 Mb/s
Neobmedzený

15/1 Mb/s

60/6 Mb/s
Neobmedzený

60/6 Mb/s

+ 5  €

300/30 Mb/s
Neobmedzený

300/30 Mb/s

+ 10  €

Pevná linka

Viac info

Viac info

+ 8  €

Viac info

Viac info

+ 11  €

Viac info

Viac info

+ 15  €

Výhodné ponuky k Chytrému balíku

Vyberte si niektoré zo zariadení z našej aktuálnej ponuky. Napríklad notebook už od 1 € alebo zariadenie pre bezdrôtovú domácnosť.

Za cenu služby M získate L. Za cenu služby L získate XL. Výhodná cena platí 3 mesiace.

Poznámka Od 1.8.2018 do ukončenia trvania 30. mesiaca od Rozhodného dňa v zmysle Akciového cenníka pre poskytovanie služieb pevnej siete je Účastník povinný platiť cenu programov určenú nasledovne: Mesačná cena Služby s DPH uvedená v tabuľke pri samostatne využívanej službe v programe podľa tejto objednávky bude zvýšená o sumu 0,90 €.
Mesačná cena Služby s DPH uvedená v tabuľke v prípade využívania balíka dvoch služieb v programoch podľa tejto objednávky bude zvýšená o sumu 0,60 € za každý program. t.j. spolu za dve služby je cena zvýšená o 1,20 € s DPH mesačne.
Mesačná cena Služby s DPH uvedená v tabuľke v prípade využívania balíka troch služieb v programoch podľa tejto objednávky bude zvýšená o sumu 0,60 € za každý program. t.j. spolu za tri služby je cena zvýšená o 1,80 € s DPH mesačne.
Ponuka platí do 31.7. 2018 pre služby pevnej siete s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuka notebooku k Službám pevnej siete platí do 31.7.2018, resp. do vypredania skladových zásob, podľa toho, čo nastane skôr. Podmienkou je objednanie služby Televízie, Internetu alebo Hlasovej služby v programe L alebo XL, s viazanosťou 24 mesiacov a uzavretie kúpnej zmluvy. Pri kúpe zariadenia uzatvára účastník kúpnu zmluvu spolu so Zmluvou/Dodatkom. Jeden zákazník (RČ/IČO) môže ponuku využiťlen jedenkrát. Mesačný poplatok za poskytovanie Služby sa skladá z dvoch zložiek – základnej za poskytovanie zvoleného programu služby v zmysle aktuálnej akciovej ponuky a doplnkovej v sume 9 € s DPH. Doplnková časť poplatku je Účastníkovi účtovaná počas obdobia 24 mesiacov od uzavretia Zmluvy/Dodatku a kúpnej zmluvy. Za doručenie zariadenia sa účtuje cena 5€ s DPH.
Web zľava 0
  • Web zľava 0
Web zľava