Podmienky poskytovania podpory Služby Apple DEP

 

Poskytovateľom služby Apple DEP je spoločnosť Apple Inc. kalifornská spoločnosť so sídlom vo One Apple Park, Cupertino, Kalifornia U.S.A. 95014, ( ďalej len „spoločnosť Apple“). V prípade, ak si Zákazník zakúpi vybrané zariadenie/zariadenia značky Apple od spoločnosti Slovak Telekom, a .s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“), tak spoločnosť Slovak Telekom poskytne zákazníkovi podporu spojenú s registráciou zariadenia/zariadení značky Apple prostredníctvom Služby Apple DEP. Bližšie podmienky poskytovania podpory Služby Apple DEP sa nachádzajú v nižšie uvedenom dokumente.

  • Podmienky poskytovania podpory Služby Apple DEP - Device Enrollment Program spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

    PDF | 01.06.2023 | 465 kB