Podmienky používania služby Voyo

Poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie Voyo štart a Voyo plná verzia je spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava. Ponuka služby Voyo podľa podmienok nižšie je určená účastníkom, ktorí majú uzavretú zmluvu o poskytovaní aspoň jednej z určených elektronických komunikačných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Voyo štart umožňuje bezplatný prístup k obmedzenému rozsahu služby Voyo. Voyo plná verzia umožňuje za poplatok účtovaný prostredníctvom faktúry za služby spoločnosti Slovak Telekom, a.s. prístup k plnej verzii služby Voyo.

Bližšie podmienky poskytovania Voyo štart a Voyo plná verzia sa nachádzajú v nižšie uvedených dokumentoch, ktoré sa na poskytovanie týchto služieb rovnocenne vzťahujú.