Ukončenie prenositeľnosti dát pri T paušáloch s nekonečným pripojením a poskytovania služby EÚ Nonstop 

S platnosťou od 8.3.2022 upravujeme podmienky využívania našich mobilných služieb. Ukončujeme prenášanie nespotrebovaných dát do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Tiež ukončujeme poskytovanie doplnkovej služby EÚ Nonstop k mobilným hlasovým paušálom. 

Ukončenie prenositeľnosti dát pri T paušáloch s nekonečným pripojením

Ukončenie poskytovania služby EÚ Nonstop