Návod na zapojenie Wi-Fi routera

Optický router

 • Výmena starého za nový
 • Zapojenie nového routera
 • Pripojenie zariadení k Wi-Fi

Videonávod

Textový návod

Výmena Wi-Fi routera je jednoduchá. Stačí prehodiť káble zo starého routera do nového podľa návodu a použiť nový elektrický adaptér (trafo).

Info icon

Router zapojte do 10 dní od doručenia, pretože starý prestane fungovať.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Postup

14%

Odfoťte si telefónom aktuálne zapojenie starého Wi-Fi routera

Prosím, odfoťte si aktuálne zapojenie vášho zariadenia. Tento obrázok vám neskôr poslúži ako skúška správnosti pri zapojení nového zariadenia.

step_1
Info icon

Router zapojte do 10 dní od doručenia, pretože starý prestane fungovať.

Odpojte starý router z elektriny

Vypnite staré zariadenie pomocou tlačidla ON/OFF. Následne vyberte adaptér z elektriny aj zo starého zariadenia.

step_2
Info icon

Starý Wi-Fi router, adaptér a nepoužitú kabeláž (zo starého alebo nového routera) je potrebné do 14 dní vrátiť do ktoréhokoľvek Telekom Centra.

Prepojte optický kábel zo starého routera do nového

1. Odpojte optický kábel so zelenou koncovkou zo starého routera.

step_3

2. Následne kábel pripojte do optického vstupu na novom routeri. Vstup na novom routeri je zelený, bez označenia, na zadnej alebo spodnej strane a je chránený protiprachovým krytom, ktorý je potrebné odstrániť. Nie je označený Telephone1/TEL.

step_4
step_5

Pokiaľ máte pevnú linku, prepojte ju zo starého routera do nového

1. Pokiaľ máte na router pripojenú aj pevnú linku, odpojte zo starého routera telefónny kábel zo vstupu Telephone1/TEL.

step_6

2. Telefónny kábel pripojte do zeleného vstupu Telephone1/TEL na novom Wi-Fi routeri.

step_7

Prepojte ethernetový kábel zo starého routera do nového

1. Odpojte ethernetové káble zo starého routera zo žltých vstupov LAN1LAN4.

step_8

2. Vytiahnuté káble zapojte do žltých vstupov LAN1LAN4 na novom Wi-Fi routeri.

step_9

Skontrolujte zapojenie a zapojte router do elektriny

1. Porovnajte zapojenie nového routera s fotkou, ktorú ste urobili na začiatku pre skúšku správnosti.

step_10

2. Zapojte koncovku nového adaptéra (trafo) do vstupu Power nového Wi-Fi routera. Pripojte nový router do elektriny.

step_11

3. Zapnite Wi-Fi router tlačidlom ON/OFF a počkajte, kým zostane kontrolka PON svietiť natrvalo. Nastavenie môže trvať 10 až 45 minút. Počas čakania zariadenie nevypínajte, mohlo by sa poškodiť.

Info icon

Pozor, počas konfigurácie Wi-Fi router nevypínajte, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Zariadenie sa môže viackrát reštartovať.

step_12

Počkajte na dokončenie konfigurácie routera

Nastavenie je dokončené, keď na routri svieti kontrolka PON natrvalo. Následne môžete pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

step_13

Ak využívate aj Magio Televíziu a nespustí sa automaticky, reštartujte Magio Box napríklad odpojením a opätovným zapojením do elektrickej siete.

Info icon

Starý Wi-Fi router, adaptér a nepoužitú kabeláž (zo starého alebo nového routera) je potrebné do 14 dní vrátiť do ktoréhokoľvek Telekom Centra.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Postup

20%

Pripojte optický kábel

1. Nájdite optickú zásuvkuumiestnite router tak, aby bol vo vzdialenosti maximálne 3 m od zásuvky, optimálne do výšky 1,5 m od zeme na komodu, policu alebo stolík.

step_1

2. Nachystajte si optický kábel so zelenými konektormi. Odstráňte protiprachové čiapočky z konektorov optického kábla a očistite konektory priloženým čistiacim obrúskom. Jeden koniec zapojte do optickej zásuvky.

step_2_A step_2_B

3. Nachystajte si optický kábel so zelenými konektormi. Odstráňte protiprachové čiapočky z konektorov optického kábla a očistite konektory priloženým čistiacim obrúskom. Jeden koniec zapojte do optickej zásuvky.

step_4
step_5

Pripojte pevnú linku

Pokiaľ máte pevnú linku, pripojte ju pomocou telefónneho kábla do vstupu Telephone1/TEL.

step_6

Pripojte zariadenia

Zariadenia (napr. počítač, Magio Box a pod.), ktoré chcete pripojiť k Wi-Fi routeru káblom, zapojte do žltých vstupov LAN1 až LAN4.

step_7

Zapojte router do elektriny

1. Zapojte koncovku nového adaptéra (trafo) do vstupu Power. Pripojte router do elektriny.

step_8

3. Zapnite Wi-Fi router tlačidlom ON/OFF a počkajte, kým zostane kontrolka PON svietiť natrvalo. Nastavenie môže trvať 10 až 45 minút. Počas čakania zariadenie nevypínajte, mohlo by sa poškodiť.

Info icon

Pozor, počas konfigurácie Wi-Fi router nevypínajte, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Zariadenie sa môže viackrát reštartovať.

step_9

Počkajte na dokončenie konfigurácie routera

Nastavenie je dokončené, keď na routri svieti kontrolka PON natrvalo. Následne môžete pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

step_13

Ak využívate aj Magio Televíziu a nespustí sa automaticky, reštartujte Magio Box napríklad odpojením a opätovným zapojením do elektrickej siete.

Info icon

Starý Wi-Fi router adaptér a nepoužitú kabeláž (zo starého alebo nového routera) je potrebné do 14 dní vrátiť do ktoréhokoľvek Telekom Centra.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Postup

33%

Údaje pre pripojenie do Wi-Fi siete

Máte dve možnosti, ako si pripojiť svoje zariadenie do Wi-Fi siete. Zariadenie si môžete pripojiť pomocou QR kódu alebo zadaním potrebných údajov.
1. Pripojenie bez zadávania údajov

Info icon

Smartfón či tablet môžete pripojiť aj bez zadávania údajov tak, že načítate QR kód zo štítka na routeri (ak ho router obsahuje) pomocou čítačky v smartfóne / tablete. Pripojenie k Wi-Fi sieti prebehne automaticky.

Info icon

Aj zariadenia s WPS tlačidlom (napr. tlačiareň a pod.) je možné pripojiť bez zadávania údajov. Stačí stlačiť súčasne tlačidlo WPS na Wi-Fi routeri a na zariadení, ktoré chcete pripojiť. Pripojenie prebehne automaticky v priebehu 2 minút.

2. Pripojenie heslom Svoje zariadenia môžete k bezdrôtovej Wi-Fi sieti pripojiť zadaním údajov zo štítka, ktorý nájdete na zadnej strane Wi-Fi routera.

Názov Wi-Fi siete je označený ako Wi-Fi alebo SSID: T-XXXXXX

Heslo Wi-Fi siete je označené ako Wi-Fi Key alebo WLAN Key: XXXXXXXXXXXXXXX

Pripojenie zariadenia k Wi-Fi

Pre podrobnejšie inštrukcie si vyberte jednu z možností nižšie:

 • Pripojenie k Wi-Fi Windows 10
  1. V oblasti oznámení (štandardne vpravo dole pri hodinách) kliknite na ikonu pripojenia icon alebo icon.
  2. Zobrazí sa ponuka Wi-Fi sietí. Zvoľte názov vašej Wi-Fi siete, ktorý nájdete na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Pripojiť.
  3. Zadajte heslo uvedené na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Ďalej. Správne zadanie hesla si viete skontrolovať stlačením ikony .
  4. Po správnom zadaní údajov je váš počítač pripojený k Wi-Fi:
  Pripojenie k Wi-Fi Android
  1. Otvorte si vo vašom telefóne Nastavenia, buď cez ponuku aplikácií, alebo stiahnutím hornej lišty a kliknutím na ikonu icon.
  2. V nastaveniach zvoľte Pripojenia a následne Wi-Fi:
  3. Zobrazí sa ponuka Wi-Fi sietí. Kliknite na názov vašej Wi-Fi siete, ktorý nájdete na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Pripojiť.
  4. Zadajte heslo, ktoré nájdete na štítku Wi-Fi routera a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Správne zadanie hesla si viete skontrolovať stlačením ikony iconicon.
  5. Po správnom zadaní údajov je váš telefón pripojený k Wi-Fi:
  Pripojenie k Wi-Fi iOS
  1. Otvorte si vo vašom telefóne Nastavenia.
  2. V nastaveniach kliknite na ponuku Wi-Fi.
  3. Zobrazí sa ponuka Wi-Fi sietí. Kliknite na názov vašej Wi-Fi siete, ktorý nájdete na štítku Wi-Fi routera a stlačte tlačidlo Pripojiť.
  4. Zadajte heslo, ktoré nájdete na štítku Wi-Fi routera a kliknite na tlačidlo Pripojiť sa.
  5. Po správnom zadaní údajov je váš telefón pripojený k Wi-Fi:

Môžete zmeniť názov Wi-Fi siete a heslo pre pripojenie

Ak vám nevyhovuje predvolený názov a heslo Wi-Fi siete, môžete si nastaviť vlastné.

Po doručení SMS o vybavení objednávky vám je k dispozícii bezplatná služba Wi-Fi Manager, ktorú nájdete v Telekom aplikácii. Zmenu nastavení Wi-Fi realizujte až po ukončení automatickej konfigurácie Wi-Fi routera.

Info icon

Ak sa rozhodnete pre zmenu hesla, odporúčame zmeniť aj názov Wi-Fi siete (zariadenia pripojené k Wi-Fi sieti so starým názvom sa totiž po zmene hesla nemusia vedieť pripojiť). Po zmene údajov nebude možné pripojenie zariadení pomocou QR kódu.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €