Návod na zapojenie Wi-Fi routera

Vyberte si, či chcete vymeniť starý router za nový, zapojiť nový alebo pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

  • Výmena starého za nový
  • Zapojenie nového
  • Pripojenie zariadení k Wi-Fi
warning icon

Vymeňte si Wi-Fi router čo najskôr (po 10 dňoch od doručenia nového routera prestane starý fungovať).

warning icon

Pozor, nový Wi-Fi router nevypínajte 45 minút po jeho zapnutí! Vypnutím pri jeho autokonfigurácii sa môže poškodiť. Počas autokonfigurácie sa router niekoľkokrát sám reštartuje.

Výmena Wi-Fi routera je jednoduchá. Stačí odpojiť káble zo starého routera a zapojiť ich do nového. Pre nový router použite nový elektrický adaptér (trafo).

Videonávod

Textový návod

1

Odfoťte si telefónom aktuálne zapojenie, neskôr si môžete podľa fotografie skontrolovať nové.

2

Odpojte starý Wi-Fi router z elektriny, odpojte káble zo starého routera a zapojte ich do nového.

Najskôr odpojte optický kábel so zelenou koncovkou zo starého routera a pripojte ho do optického vstupu na novom routeri. Vstup na novom routeri je na zadnej strane a na niektorých routeroch je chránený protiprachovým krytom.zelená šipka

Starý Wi-Fi router:

Nový Wi-Fi router:

Ak máte zapojenú pevnú linku cez Wi-Fi router, odpojte telefónny kábel zo vstupu Telephone1/TEL na starom Wi-Fi routeri a pripojte ho do zeleného vstupu Telephone1/TEL na novom Wi-Fi routeri.zelená šipka

Pokračujte odpojením ethernetových káblov zo žltých vstupov LAN1LAN4 na starom Wi-Fi routeri a pripojte ich do žltých
vstupov LAN1LAN4 na novom Wi-Fi routeri.žltá šipka

Nakoniec zapojte nový adaptér (trafo) do vstupu Power nového Wi-Fi routera.čierna šipka

Starý Wi-Fi router:

Starý Wi-Fi router:

Ilustračné zapojenie. Poradie a farby vstupov na vašom routeri sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia.

Info icon

Na záver si môžete skontrolovať nové zapojenie podľa fotografie z telefónu.

3

Pripojte nový Wi-Fi router pomocou nového napájacieho adaptéra do elektrickej siete, zapnite ho tlačidlom On/Off a počkajte 45 minút, kým sa nakonfiguruje.

warning icon

Pozor, počas konfigurácie Wi-Fi router nevypínajte, mohlo by prísť k jeho poškodeniu. Zariadenie sa môže viac krát reštartovať.

Po dokončení konfigurácie zostane kontrolka PON svietiť natrvalo. Následne môžete pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

Ak využívate aj Magio televíziu a nespustí sa automaticky, reštartujte Magio Box napríklad odpojením a opätovným zapojením do elektrickej siete.

4

Starý Wi-Fi router, adaptér a nepoužitú kabeláž (zo starého alebo nového routera) je potrebné do 14 dní vrátiť do ktoréhokoľvek Telekom Centra.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Textový návod

1

Pripojte káble do nového Wi-Fi routera.

Odstráňte protiprachové čiapočky z konektorov optického kábla a zo vstupu na spodnej strane routera. Očistite konektory priloženým čistiacim obrúskom.

Prepojte optickú zásuvku a vstup na spodnej strane routera optickým káblom so zeleným konektorom.zelená šipka

Zariadenia (napr. počítač, Magio box a pod.), ktoré chcete pripojiť k Wi-Fi routeru káblom, zapojte do žltých vstupov LAN1LAN4.žltá šipka

Ak máte pevnú linku vedenú cez router (VoBB) zapojte svoj telefón do vstupu Telephone1/TEL.modrá šipka

Zapojte nový adaptér (trafo) do vstupu Power nového Wi-Fi routera.čierna šipka

Ilustračné zapojenie. Poradie a farby vstupov na vašom routeri sa môžu líšiť v závislosti od použitého zariadenia.

2

Pripojte Wi-Fi router pomocou napájacieho adaptéra do elektrickej siete, zapnite ho tlačidlom On/Off a počkajte 45 minút, kým sa nakonfiguruje. Zariadenie sa môže viackrát reštartovať.

warning icon

Pozor, počas konfigurácie Wi-Fi router nevypínajte, mohlo by prísť k jeho poškodeniu.

Po dokončení konfigurácie zostane kontrolka DSL svietiť natrvalo. Následne môžete pripojiť svoje zariadenia k bezdrôtovej Wi-Fi sieti.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €

Textový návod

1

Pripojte mobil, počítač alebo iné zariadenia k internetu cez bezdrôtovú Wi-Fi sieť.

Svoje zariadenia môžete k bezdrôtovej Wi-Fi sieti pripojiť zadaním údajov zo štítka, ktorý nájdete na zadnej strane Wi-Fi routera.

Názov Wi-Fi siete je označený ako Wi-Fi alebo SSID: T-XXXXXX

Heslo Wi-Fi siete je označené ako Wi-Fi Key alebo WLAN Key: XXXXXXXXXXXXXXX

qr icon

Smartfón či tablet môžete pripojiť aj bez zadávania údajov, ak načítate QR kód (v prípade, že ho štítok obsahuje) pomocou čítačky v smartfóne / tablete. Pripojenie k Wi-Fi sieti prebehne automaticky.

wps icon

Aj zariadenia s WPS tlačidlom (napr. tlačiareň a pod.) je možné pripojiť bez zadávania údajov. Stačí stlačiť tlačidlo WPS na Wi-Fi routeri a na zariadení, ktoré chcete pripojiť, po sebe do 2 minút. Pripojenie prebehne automaticky v priebehu ďalších 2 minút.

2

Môžete zmeniť názov Wi-Fi siete av heslo pre pripojenie.

Ak vám nevyhovuje predvolený názov a heslo Wi-Fi siete, môžete si nastaviť vlastné. Pre ich úpravu odporúčame využiť bezplatnú službu Wi-Fi Manager, ktorú nájdete v Telekom aplikácii (po doručení SMS o vybavení objednávky).

warning icon

Ak sa rozhodnete pre zmenu hesla, odporúčame zmeniť aj názov Wi-Fi
siete
(zariadenia pripojené k Wi-Fi sieti so starým názvom sa totiž po zmene hesla nemusia vedieť pripojiť). Po zmene údajov nebude možné pripojenie zariadení pomocou QR kódu.

Pôjde to!

Nejde to? Pôjde to!

V prípade problémov so zapojením môžete kontaktovať technikov z Pôjdeto na čísle 0800 800 700

Cena hovoru je 4,90 €