Joyn

Joyn je aplikácia pre smartfóny, ktorá umožňuje chatovanie, telefonovanie, videohovory, zdieľanie fotografií či videí a zdieľanie polohu na mape.  Používanie služby joyn je bez aktivačných či mesačných poplatkov – využívate výhradne dátový prenos alebo wifi.

O aplikácii joyn

Služba joyn umožňuje posielať správy a súbory, realizovať bezplatné hovory a videohovory s inými používateľmi služby joyn. Bola vytvorená v súlade s medzinárodnými štandardmi GSMA (asociácia operátorov mobilných sietí), čo zaručuje vzájomnú súčinnosť medzi mobilnými operátormi. Služba je zatiaľ dostupná pre stiahnutie do smartfónov s operačným systémom Android a iOS. Neskôr bude aplikácia joyn priamo súčasťou mobilných telefónov, kde nahradí súčasnú natívnu aplikáciu pre SMS. Na zjednodušenie komunikácie s účastníkmi, ktorí nepoužívajú joyn, aplikácia pre Android uchováva joyn správy a joyn chat aj ako bežné SMS a MMS správy v jednej schránke správ. Účastníkovi bez služby joyn bude správa automaticky doručená ako SMS. Aplikácia pre iOS používa oddelené schránky pre SMS a joyn správy vzhľadom na obmedzenia platformy iPhone. Joyn v cloudovom prostredí je vyvíjaná spoločnosťou Jibe a spĺňa špecifikácie GSMA Rich Communication.

Aplikácia joyn automaticky rozozná, kto z Vášho zoznamu kontaktov používa joyn. Ak má Váš priateľ joyn, môžete s ním nadviazať bezplatný hovor alebo videohovor, v opačnom prípade vám joyn ponúkne bežné volanie. Ak má Váš priateľ joyn, aplikácia mu pošle bezplatnú joyn správu, v opačnom prípade mu doručí bežnú sms.

GALÉRIA

Funkcie aplikácie joyn

Aplikácia joyn umožňuje:

  • Chat s priateľmi, rodinou a známymi, či už jednotlivo alebo aj v skupine.
  • Bezplatné hovory a videohovory
  • Zdieľanie fotografií, videí, pesničiek či rôznych súborov a to aj počas chatu a hovoru
  • Zdieľanie aktuálnej polohy na mape

SMS a chat

Joyn umožňuje skupinový chat až s 15 účastníkmi v sieti Telekomu a už čoskoro tiež v sieťach ďalších operátorov. Aplikácia rozozná užívateľov služby joyn a automaticky im doručí bezplatné joyn správy. Ostatným užívateľom umožní správy poslať ako SMS alebo MMS. Na oživenie svojej komunikácie máte na výber aj širokú škálu emotikonov.

Zdieľanie

Joyn umožňuje skupinový chat až s 15 účastníkmi v sieti Telekomu a už čoskoro tiež v sieťach ďalších operátorov. Aplikácia rozozná užívateľov služby joyn a automaticky im doručí bezplatné joyn správy. Ostatným užívateľom umožní správy poslať ako SMS alebo MMS. Na oživenie svojej komunikácie máte na výber aj širokú škálu emotikonov.

Volania

Okrem toho vám ponúkame aj bezplatné volania s inými užívateľmi služby joyn, ktoré využívajú váš existujúci dátový balík alebo Wi-Fi pripojenie. Ak druhá strana nemá joyn, jednoducho nadviažete z aplikácie bežné volanie. Služba joyn umožňuje tiež videohovory s najlepšou kvalitou siete 3G a 4G. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť: počas bežného hovoru môžete jednoducho pridať i živý videoprenos.

Inštalácia

Aplikáciu joyn si môžete nainštalovať do svojho smartfónu s operačným systémom Android 2.3.3 a vyšším alebo iPhone s operačným systémom iOS 7.x.

   

Prvé použitie

Úvodná registrácia cez mobilnú sieť prebehne automaticky po prvom spustení aplikácie. V prípade, že pri prvom spustení aplikácie bude Váš mobil pripojený aj cez Wi-Fi, registráciu potvrdíte zadaním kódu z potvrdzujúcej SMS. Využívaním služby joyn dochádza k prenosu dát, ktoré je spoplatňované a účtované podľa Vášho aktuálneho programu služieb.

Najčastejšie otázky