Môj Telekom

Môj Telekom je zákaznícky portál, v ktorom si administrujete svoje produkty a služby, vidíte prehľad o svojej spotrebe a faktúrach, môžete si prezerať podrobné výpisy, analýzy a mnoho ďalšieho.
Zákaznícky portál je prispôsobený aj na zobrazovanie na mobilných zariadeniach ako sú smartfóny a tablety.

Obsah

Registrácia do portálu Môj Telekom

Do Môj Telekom sa môžete zaregistrovať vyplnením online registračného formulára.
Registrovať sa môžete aj v prípade, že zatiaľ nevyužívate žiadne služby od Telekomu.


V rámci registrácie si môžete svoj budúci účet prepojiť aj s vašim účtom na Facebook a Google. Toto prepojenie vám umožní prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov do týchto účtov.


Registrovať sa

Prihlásenie do portálu Môj Telekom

Do zákazníckeho portálu Môj Telekom sa môžete prihlásiť na stránke prihlásenia. Pri prihlasovaní zadávate prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Namiesto prihlasovacieho mena môžete pri prihlasovaní použiť aj e-mailovú adresu.


Prihlásiť sa

Rovnaké prihlasovacie údaje môžete použiť na prihlásenie do Mobilnej aplikácie Telekom alebo v novom e-shope Telekom.

Zabudnuté prihlasovacie meno alebo heslo

Ak ste svoje prihlasovacie údaje zabudli, môžete si ich jednoducho obnoviť tu: Obnovenie prihlasovacích údajov.

Prihlásenie cez Facebook a Google

Ak si svoj účet prepojíte so sociálnou sieťou Facebook alebo účtom na Google, môžete sa prihlasovať aj pomocou prihlasovacích údajov do vášho Facebooku alebo Google.

Pripojenie produktov do účtu na Môj Telekom

Máte možnosť vybrať si jeden z troch typov zobrazenia (pripojenia) služieb a produktov:

 • Základné zobrazenie - zadaním  Mobilného telefónneho čísla   (V účte sa vám zobrazí spotreba na danom tel. čísle.)
 • Rozšírené zobrazenie - zadaním Rodného čísla  (V účte sa vám zobrazia všetky produkty evidované na rodné číslo. Budete k nim môcť sledovať spotrebu, platiť faktúry a meniť vaše produkty, napr. aktivovať doplnkové služby.)
 • Zobrazenie pre firmy - zadaním IČO  (V účte sa vám zobrazia všetky produkty evidované na IČO. Budete k nim môcť sledovať spotrebu, platiť faktúry a meniť vaše produkty, napr. aktivovať doplnkové služby.)

Podrobné návody na pripojenie produktov a služieb nájdete nižšie.
Typ zobrazenia ovplyvní aj rozsah vašich oprávnení – teda možnosť vidieť alebo aj aktívne spravovať produkty.


Pre firemných zákazníkov (IČO). Produkty si pripojíte pomocou vášho IČO a PID kódu alebo cez mobilné telefónne číslo.

Produkty, ktoré si pripojíte k svojmu účtu cez portál, budete môcť následne spravovať aj v mobilnej aplikácii Telekom (úhrada faktúr, sledovanie spotreby, aktivácia dátových balíčkov a iné), ak sa prihlásite s rovnakými prihlasovacími údajmi (e-mail a heslo). Tak isto môžete využiť toto prihlásenie pri nákupe v novom e-shope Telekom, vďaka čomu budeme môcť pod jedným účtom napríklad aktivovať nové služby alebo predĺžiť viazanosť existujúcich.

Základné zobrazenie - Pripojenie produktov zadaním mobilného tel. čísla

Svoje mobilné telefónne číslo si môžete pripojiť jednoducho cez jednorazový overovací kód, ktorý vám zašleme v SMS. Na takto pripojenom čísle môžete sledovať vašu spotrebu, ale nemôžete robiť žiadne zmeny a aktivácie doplnkových služieb. Tak isto nezískate prístup k faktúram.

 1. Prihláste sa do svojho účtu na portáli Môj Telekom.
 2. Kliknite v ľavom menu na Produkty a služby a potom na Pripojiť produkty.
 3. V prípade, že bude potrebné overiť vašu identitu, zobrazí sa vám okno, kde zvoľte, či sa chcete overiť prostredníctvom e-mailu alebo SMS a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Bude vám zaslaný jednorazový kód, ktorý vpíšete do políčka.
 5. Vyberte, že chcete  Základné zobrazenie a zadajte telefónne číslo, ktoré si chcete k účtu pripojiť.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Na mobilné telefónne číslo, ktoré ste zadali v predchádzajúcom kroku, vám bude zaslaný SMS jednorazový kód, ktorý zadajte do poľa Overovací kód a kliknite na tlačidlo Pripojiť. Tento kód by ste nemali nikdy poskytnúť cudzím osobám. Môže dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov alebo k nakupovaniu spoplatnených služieb.
 8. Aby sa takto pripojené produkty začali zobrazovať vo vašom účte, prosím odhláste ste sa a znova sa prihláste.

V tomto momente máte napárované mobilné číslo s oprávnením zobrazovať si údaje a spotrebu.

Pripojenie produktov zadaním rodného čísla

Všetky produkty mobilnej a pevnej siete si pripojíte naraz zadaním vášho rodného čísla a ID kódu. Na takto pripojených produktoch môžete sledovať spotrebu, uhrádzať faktúry či dokupovať doplnkové služby.
ID kód vám bol doručený po zriadení prvej služby. Pokiaľ tento údaj neviete nájsť, váš ID kód získate aj v tomto formulári. Prípadne môžete zavolať na zákaznícku infolinku 0800 123 456 a požiadať o doručenie ID kódu.

 1. Prihláste sa do svojho účtu na portáli Môj Telekom.
 2. Kliknite v ľavom menu na Produkty a služby a potom na Pripojiť produkty.
 3. V prípade, že bude potrebné overiť vašu identitu, zobrazí sa vám okno, kde zvoľte, či sa chcete overiť prostredníctvom e-mailu alebo SMS a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Bude vám zaslaný jednorazový overovací kód, ktorý vpíšete do políčka.
 5. Vyberte, že chcete Rozšírené zobrazenie a zadajte svoje rodné číslo bez lomítka.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Zadajte svoj ID kód. Tento kód by ste nemali nikdy poskytnúť cudzím osobám. Môže dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov alebo k nakupovaniu spoplatnených služieb.
 8. Aby sa takto pripojené produkty začali zobrazovať vo vašom účte, prosím odhláste ste sa a znova sa prihláste.

V tomto momente máte napárované všetky produkty viazané na vaše rodné číslo s oprávnením prezerať si a upravovať informácie o produktoch.

Pripojenie produktov zadaním IČO

Firemní zákazníci si môžu jednoducho pripojiť svoje mobilné a pevné produkty pomocou IČO a PID kódu. Na takto pripojených produktoch môžete sledovať spotrebu, uhrádzať faktúry či dokupovať doplnkové služby.
PID kód vám bol zaslaný po zriadení prvej služby. Pokiaľ neviete, aký je váš PID, môžete zavolať na infolinku pre firemných zákazníkov na čísle 0800 123 500 alebo kontaktovať vášho obchodného reprezentanta.

 1. Prihláste sa do svojho účtu na portáli Môj Telekom.
 2. Kliknite v ľavom menu na Produkty a služby a potom na Pripojiť produkty.
 3. V prípade, že bude potrebné overiť vašu identitu, zobrazí sa vám okno, kde zvoľte, či sa chcete overiť prostredníctvom e-mailu alebo SMS a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Bude vám zaslaný jednorazový overovací kód, ktorý vpíšete do políčka.
 5. Vyberte, že chcete  Zobrazenie pre firmy (IČO) a zadajte IČO spoločnosti, ktorej produkty chcete pripojiť.
 6. Kliknite na Pokračovať.
 7. Zadajte PID, ktorý vám bol doručený pre dané IČO. Tento kód by ste nemali nikdy poskytnúť cudzím osobám. Môže dôjsť k zneužitiu vašich osobných údajov alebo k nakupovaniu spoplatnených služieb.
 8. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.
 9. Aby sa takto pripojené produkty začali zobrazovať vo vašom účte, prosím odhláste ste sa a znova sa prihláste.

V tomto momente máte napárované všetky služby mobilnej a pevnej siete danej firmy, ktoré je možné v portáli spravovať (niektoré služby nie je možné cez portál spravovať a preto sa vám nezobrazia - napr. VPN a dátové služby...). Získavate oprávnenie prezerať si a upravovať informácie o produktoch.

Aké údaje potrebujete pre pripojenie produktov?

Prehľad údajov, ktoré budete potrebovať pre pripojenie produktov a služieb k účtu Môj Telekom.

Typ zobrazenia  Pre pripojenie potrebujem K účtu sa mi pripojí
Základné zobrazenie telefónne číslo + jednorazový SMS kód Telefónne číslo (mobilný paušál alebo Predplatenka) len s možnosťou sledovať spotrebu v Môj Telekom na tomto čísle.
Rozšírené zobrazenie rodné číslo + ID kód Všetky služby a produkty patriace pod dané RČ (vrátane takých, ktoré si aktivujete v budúcnosti) s možnosťou pozerať si spotrebu, platiť faktúry či dokupovať doplnkové služby a balíčky v Môj Telekom.
Zobrazenie pre firmy IČO + PID kód Všetky služby patriace pod danú firmu (vrátane takých, ktoré si aktivujete v budúcnosti) s možnosťou pozerať si spotrebu, platiť faktúry či dokupovať doplnkové služby a balíčky v Môj Telekom.

 

Najčastejšie otázky