Reklamácie koncových zariadení

Pomocou našich externých partnerov – autorizovaných servisov - Vám poskytujeme záručné i mimozáručné opravy u nás zakúpených koncových zariadení

Obsah

Na tovar predaný spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. je poskytovaná záruka počas záručnej doby v súlade s platnými zákonmi SR a reklamačným poriadkom. Reklamácie koncových zariadení predaných spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „KZ“) ako aj žiadosti o ich pozáručné opravy je možné uplatniť na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Slovak Telekom a.s.. Pri uplatňovaní reklamácie KZ je potrebné vždy predložiť platný záručný list (ďalej len „ZL“) alebo doklad o kúpe KZ.

Pre rýchle nájdenie najbližšej predajne, kde si môžete uplatniť reklamáciu KZ, kliknite na mapu predajní a zadajte obec, prípadne ulicu, kde sa nachádzate.

 

  • Pred uplatnením reklamácie Vám odporúčame vykonať zálohu dát, dôležitých kontaktov a médií z Vášho KZ. Slovak Telekom, a.s. nezodpovedá za stratu dát v KZ, resp. na jeho pamäťovej karte po ukončení reklamačného konania. O kopírovanie tel. zoznamu je možné požiadať v predajni za poplatok podľa aktuálneho Cenníka.
  • KZ nemožno vystavovať otrasom, mechanickému poškodeniu, prepätiu, vlhkosti (napríklad v kúpeľni) a ďalším nežiaducim vplyvom. Tieto faktory, ktoré sú podrobnejšie uvedené v ZL, môžu mať za následok porušenie záručných podmienok KZ, a teda zamietnutie reklamácie. Presné inštrukcie nájdete v návode na použitie (manuál), priloženom v obchodnom balení každého KZ, alebo na internetovej stránke výrobcu.
  • Pri nových modeloch KZ je možné vykonať aktualizáciu softvéru svojpomocne. Aktualizáciu softvéru Vám odporúčame robiť vždy, keď je k dispozícii. Aktualizácie jednotlivých výrobcov  sú vyvíjané na základe  zistení z praxe a ich účelom je najmä zvýšenie stability systému, implementovanie nových funkcií na základe požiadaviek trhu  a odstránenie prípadných konfliktných procesov.
  • Ešte pred uplatnením reklamácie Vám odporúčame navštíviť internetovú stránku výrobcu KZ, časť pomoc a podpora (linky na stránky výrobcov nájdete nižšie), kde je možné nájsť návody na odstránenie jednoduchších problémov.

 

Užitočné tipy a rady

KZ sa vypína

KZ sa reštartuje

KZ zamŕza

Slabá kapacita batérie

KZ sa nenabíja

Nedá sa dovolať / stráca sa signál

Linky na internetové stránky výrobcov

Apple

  • Autorizovaný servis pre zariadenia Apple pre Slovak Telekom zabezpečuje spoločnosť VSP Data SK s r.o.

BlackBerry– len v AJ
  • BBVE (BlackBerry Virtual Expert) - otestuje KZ, buď podľa potreby alebo všetky funkcie KZ. Upozornenie! Výsledky testov z aplikácie nemajú vplyv na záručné podmienky.
HTC LG
Nokia
Samsung Sony Acer
Alcatel
Asus
Huawei - len v AJ
ZTE - len v AJ