Reklamácie koncových zariadení

Pomocou autorizovaných servisných stredísk Vám poskytujeme záručné aj nezáručné opravy koncových zariadení.

Ambíciou Telekomu je, aby sa zákazník dostal ku svojmu smartfónu pri poškodení čo najskôr, a preto prichádzame s opravou do 15 dní. Pokiaľ nebude možné opraviť telefón v tomto čase, dostane zákazník od Telekomu voucher na príslušenstvo za 13 €. Zákazník kupón dostane formou SMS správy a môže si ho uplatniť v ktorejkoľvek predajni Telekomu.

Dôležité vedieť

  • Pripravte si doklad o kúpe koncového zariadenia (ďalej len „KZ“), ak nie ste osoba, ktorá si od nás zariadenie zakúpila.
  • Pri závade s nabíjaním, výdržou batérie alebo zapnutím KZ, si nezabudnite priniesť originálnu nabíjačku.
  • Pred odovzdaním KZ na reklamáciu vykonajte zálohu, aby ste predišli strate svojich dát (napr. fotografie, kontakty).
  • Deaktivujte kód na KZ, pre vykonanie akéhokoľvek servisného zásahu je nutné, aby bolo KZ odblokované. Zároveň vypnite ochranu zariadenia ako napr. Find my iPhone (FMI) od Apple alebo Factory reset protection (FRP) od Google.
  • Počas záručnej opravy máte nárok na bezplatné zapožičanie náhradného KZ, aby ste mohli naše služby naďalej využívať (v rámci aktuálnej dostupnosti na predajni).
  • Pre rýchle nájdenie najbližšej predajne, kliknite na mapu predajní a zadajte obec, prípadne ulicu, kde sa nachádzate.

Užitočné rady

KZ nezobrazuje údaje (čierny displej/ fľaky), nedá sa zapnúť

KZ sa vypína

KZ sa reštartuje

KZ zamŕza

Slabá kapacita batérie/ KZ sa nenabíja

Nedá sa dovolať / stráca sa signál

V prípade akýchkoľvek nejasností vám radi pomôžeme v najbližšej predajni.