Nefunguje mi Magio Televízia cez satelit

Prepnite na kanál ČT24 (pozícia 16).

 

Ak program ČT24 nefunguje:

Skontrolujte v nastaveniach Magio Boxu stav signálu. Kvalita aj intenzita má byť nad 75 %. Ak je kvalita a intenzita pod úrovňou odporúčaných hodnôt, je potrebné:
 • Poveternostné vplyvy – ak je parabola, LNB zasnežené, omietnite parabolu a LNB od snehu. Ak je búrka, prosím, počkajte a po búrke upravte natočenie paraboly, pravdepodobne máte slabšiu kvalitu a intenzitu signálu.
 • Skontrolujte voľným okom fyzické poškodenie paraboly, LNB a káblov.
 • Dolaďte otočenie a natočenie paraboly podľa manuálu.
 • Skontrolujte zapojenie koncoviek (F-konektory).

 

Ak program ČT24 funguje:

 • Ak ide o zapojenie novej služby, je nutné spárovať vašu kartu a Magio box podľa manuálu.
 • Magio Box vypnite z elektrickej siete na 10 sekúnd a následne zapnite a prepnite na pozíciu 1 (Jednotka HD).
 • Vytiahnite a opäť vložte kartu z Magio Boxu.
 • Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.

 

Ak nejde zobraziť ani menu v Magio boxe:

 • Skontrolujte elektrické napájanie Magio boxu a TV.
 • Skontrolujte, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde (zapnite ich diaľkovým ovládačom).
 • Skontrolujte prepojenie káblov STB a TV (scart, hdmi) podľa manuálu.
 • Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (SOURCE) na TV.

 

Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.