Manuály pre službu Magio Sat

Obsah

Samoinštalačné video

Nastavte si nové Magio Sat! Viac informácii nájdete tu.


Samoinštalačné príručky s návodmi na inštaláciu služby Magio Sat

  Samoinštalačný manuál – satelitný Magio Box
| PDF | 3/2021 | 8,5 MB


  Samoinštalačný manuál – satelitný Magio Box KAON PVR
| PDF | 01. 02. 2018 | 1,7 MB

  Samoinštalačný manuál – satelitný Magio Box KAON PVR
| PDF | 01. 07. 2015 | 1,3 MB

  Samoinštalačný manuál – satelitný Magio Box s podporou nahrávania
| PDF | 11.11. 2014 | 8,8 MB

  Samoinštalačný manuál – satelitný Magio Box KAON s podporou nahrávania
| PDF | 04.07. 2014 | 1 MB

  Samoinštalačný manuál – satelitný Magio Box s nahrávaním a bez nahrávania
| PDF |  29.07. 2014 | 10 MB

  Pridanie nového TV kanála pre satelitný Magio Box s podporou nahrávania
| PDF | 01.03. 2013 | 0,3 MB

  Montážny manuál paraboly
| PDF | 17.03. 2011 | 0,9 MB


Užívateľské príručky s návodmi na používanie služby Magio Sat

  Užívateľská príručka - satelitný Magio Box KAON PVR
| PDF | 01. 04. 2015 | 900 kB

  Užívateľská príručka - satelitný Magio Box s podporou nahrávania
| PDF | 04.03. 2014 | 14,3 MB

  Užívateľská príručka - satelitný Magio Box KAON s podporou nahrávania
| PDF | 06.10. 2014 | 6,8 MB

  Užívateľská príručka - satelitný Magio Box s nahrávaním
| PDF |  10.02. 2014 | 4,2 MB

  Užívateľská príručka - satelitný Magio Box bez nahrávania
| PDF | 01.09. 2010 | 4 MB

  Návod na formátovanie externého disku pre použitie s PC
| PDF | 01.03. 2013 | 0,1 MB

  Prepojenie zariadenia typu router a satelitného Magio Boxu
| PDF | 01.03. 2013 | 0,2 MB

  Manuál ako skontrolovať správny smer antény a LNB pri výpadku signálu 
| PDF | 12.12. 2013 | 0,3 MB

  Výmena LNB pri rozšírení služby Magio Sat o 3. a 4. Magio box
| PDF | 12.12. 2013 | 0,3 MB

  Naprogramovanie a prehľad prvkov univerzálneho diaľkového ovládača
| PDF | 20. 12. 2013 | 0,9 MB


Aktivácia služby Magio Sat