Zmena poradia kanálov

Pomocou aplikácie Magio GO (Android, iOS) si môžete nastaviť vlastnú kanálovú mapu a poradie kanálov pre svoje mobilné zariadenia alebo Magio Box.

Nastavenie Kanálovej mapy

 1. V mobilnej aplikácii Magio GO si môžete po prihlásení nastaviť vlastnú Kanálovú mapu (zoznam kanálov).
 2. Po kliknutí na Menu v hornej časti obrazovky, ktoré je zobrazené tromi čiarkami pod sebou sa zobrazí hlavné menu.
 3. Následne v časti Nastavenia a Obľúbené kanály si v hornej lište najskôr vyberte zaradenie, na ktorom chcete zmeniť kanály (PC, mobil, tablet, MagioGo BOX).
 4. V záložke Výber kanálov  si viete pridať/odobrať požadované kanály zo zoznamu obľúbených.

Nastavenie poradia kanálov

V mobilnej aplikácii Magio GO si môžete po prihlásení zmeniť poradie kanálov pre službu MagioGo a v prípade, že máte službu Magio TV, tak aj pre programy v Magio BOXe.

 1. Po kliknutí na Menu v hornej časti obrazovky, ktoré je zobrazené tromi čiarkami pod sebou sa zobrazí hlavné menu.
 2. Následne v časti Nastavenia a Obľúbené kanály si v hornej lište najskôr vyberte zaradenie, na ktorom chcete zmenit kanály (PC, mobil, tablet, MagioGo BOX, v prípade že máte službu Magio TV aj Magio BOX).
 3. Samotnú zmenu pozície kanála môžete uskutočniť v záložke Zoradenie kanálov dvoma spôsobmi:
  • potiahnutím šípok v pravej časti riadku zvoleného kanála na požadovanú pozíciu
  • kliknutím na číslo kanála v ľavej časti a zadaním nového čísla, na ktoré chcete zvolený kanál presunúť
 4. V prípade zmeny poradia v Magio Boxe sa zmena prejaví automatickým reštartom Magio Boxu.

Najčastejšie otázky