Cenníky služieb mobilnej siete, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Cenníky služieb mobilnej siete

Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť A
PDF | 01. 12. 2018 | 812,9 kB
Archív
Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete časť B
PDF | 01. 12. 2018 | 802,8 kB
Archív
Príloha č.1 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
PDF | 01. 12. 2018 | 232,5 kB
Archív
Príloha č.2 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
PDF | 01. 12. 2018 | 70,2 kB
Archív
Príloha č.5 k cenníku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
Archív
Príloha B Cenníka programov Biznis Star - Cenník mobilných telefónov
Archív
Cenník pre poskytovanie služby Juro
PDF | 17. 08. 2018 | 564,8 kB

Cenníky archívnych programov a služieb a iné

Biznis cenníky služieb mobilnej siete


Cenník služby Nahrávanie hovorov
PDF | 01. 01. 2018 | 98,3 kB
Cenník Biznis data Share
PDF | 15. 11. 2018 | 102,6 kB
Cenník Biznis Flexi
PDF | 01. 07. 2013 | 57,1 kB
Cenník Data a SMS
PDF | 01. 03. 2018 | 77,0 kB
Cenník Data v roamingu
PDF | 05. 10. 2018 | 82,9 kB
Cenník Data v roamingu 10 MB
PDF | 01. 03. 2018 | 73,9 kB
Cenník Data v roamingu 15 MB
PDF | 01. 03. 2018 | 69,7 kB
Cenník Data v roamingu 100 MB
PDF | 01. 03. 2018 | 69,6 kB
Cenník Firma a Firma Extra
PDF | 12. 06. 2012 | 108,7 kB
Cenník Firma Small, Firma Medium a Firma Large
PDF | 26. 11. 2014 | 210,4 kB
Cennik GPRS Telemetria
PDF | 01. 03. 2018 | 81,2 kB
Cenník GSM Mobil POS
PDF | 01. 06. 2012 | 46,5 kB
Cenník M2M paušál
PDF | 15. 04. 2015 | 46,4 kB
Cenník Mobilný Intranet
PDF | 18. 12. 2014 | 41,2 kB
Cenník Monitoring
PDF | 01. 03. 2018 | 79,1 kB
Cenník MT Professional
PDF | 06. 06. 2012 | 44,4 kB
Cenník Prístupový okruh
PDF | 01. 06. 2012 | 73,4 kB
Cenník SMS Direct Access
PDF | 14. 05. 2015 | 53,2 kB
Cenník VPS + Kombinovaná VPS
PDF | 01. 12. 2018 | 88,0 kB
Cenník Telekom Fleet
PDF | 12. 06. 2018 | 95,6 kB
Cenník M2M Universal
PDF | 01. 11. 2018 | 88,6 kB
Cenník programov a služieb Magenta Mobile
PDF | 15. 11. 2018 | 123,9 kB
Cenník MT Profesional PlusClassic
PDF | 15. 11. 2018 | 118,3 kB
Cenník Mobilný internet L – 3,7 GHz
PDF | 11. 07. 2018 | 63,6 kB
Cenník Mobilný internet Optimal
PDF | 01. 09. 2018 | 79,6 kB