Happy, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Happy

Podmienky akcie Zľavy na programy Happy bez mobilného telefónu, Podmienky poskytnutia tabletu pre nových zákazníkov, Podmienky akcie Zľavy pre verných zákazníkov, Podmienky poskytnutia akciového telefónu k paušálu Happy, Podmienky programov Happy a doplnkových balíčkov, Podmienky web zľavy, Podmienky poistenia zariadenia.


Podrobné informácie o ponuke sú uvedené v aktuálnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete