Nefunguje mi Magio Internet cez optické pripojenie

Obsah

Skontrolujte stav kontroliek na optickom routeri.

 • Zariadenie Huawei HG8245 alebo Huawei HG8240 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti.
 • Zariadenie Huawei HG850 alebo Huawei HG850A pracuje správne, ak kontrolky LINK a AUTH trvalo svietia.
 • Zariadenie Sagemcom 5655 AC alebo Sagemcom 5670 pracuje správne, ak kontrolka PON trvalo svieti.

Nová alebo práve zapojená služba Magio Internet cez optické pripojenie

Kontrolka PON bliká alebo nesvieti vôbec

 • Reštartujte optický router Huawei/Sagemcom vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Skontrolujte fyzicky (či nie je poškodený kábel alebo skontrolujte jeho dotlačenie) prepojenie optického kábla do optického routera Huawei/Sagemcom. Opätovne vypnite zariadenia na 15 sekúnd z elektrickej siete a opäť zapnite. Ak kontrolka PON svieti, pokračujte ďalším odstavcom. Ak nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú  Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456 denne od 07:00 do 22:00 hod..

Kontrolka PON svieti trvalo

 • Optický router Huawei/Sagemcom pripojte do optickej siete a zapnite. Zariadenie potrebuje čas na vzdialenú automatickú konfiguráciu, ktorá prebehne do 30 minút. Zariadenie počas tejto doby nevypínajte ani nevstupujte do jeho konfigurácie.
 • Ak ste si objednali optický router Huawei/Sagemcom bez wi-fi, je nutné pripojiť vlastný router alebo počítač do portu LAN1 a nastaviť PPPoE pripojenie s použitím mena a hesla do internetu, ktoré ste obdržali. Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjdeto na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00 hod.
 • Ak ste si objednali optický router Huawei/Sagemcom s wi-fi, vykonajte reset zariadenia do výrobných nastavení podržaním tlačidla "Reset" na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, kým sa zariadenie nakonfiguruje.
 • Ak sa pripájate cez LAN sieťový kábel, skontrolujte prepojenie LAN kábla od optického routera k počítaču podľa priloženého manuálu. Následne skúste zapojiť počítač do iného LAN portu optického routera. Skontrolujte nastavenia sieťovej karty vo vašom počítači.
 • Ak sa pripájate cez wi-fi, skontrolujte, či kontrolka pre wi-fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 - 5 sekúnd. Ak nenastane žiadna zmena, realizujte konfiguráciu podľa manuálu priloženého k zariadeniu. Skontrolujte, či váš počítač, mobil alebo tablet je pripojený k správnej sieti. Názov siete (SSID) a heslo k vašej sieti nájdete na nálepke na zadnej strane optického routera. Ak ste názov siete a heslo medzičasom zmenili, použite tieto zmenené prihlasovacie údaje. Ak sa vám nepodarí pripojiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do wi-fi, pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do optického routera. Ak bude internet cez LAN kábel fungovať, je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti wi-fi siete.

Ak sa domnievate, že ste urobili všetko správne, nahláste poruchu. Napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456. Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjdeto na tel.č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00.

 

Služba Magio Internet cez optické pripojenie vypadla počas používania

Kontrolka PON alebo LINK/AUTH bliká alebo nesvieti vôbec

 • Reštartujte optický router Huawei/Sagemcom vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Skontrolujte fyzicky (či nie je poškodený kábel alebo skontrolujte jeho dotlačenie) prepojenie optického kábla do optického routera Huawei/Sagemcom. Ak kontrolka PON svieti, pokračujte ďalším odstavcom. Ak nesvieti alebo bliká, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456 denne od 07:00 do 22:00 hod..

Kontrolka PON alebo LINK/AUTH svieti trvalo

 • Reštartujte optický router Huawei/Sagemcom vytiahnutím z elektrickej siete na 10 sekúnd a opätovne ho zapojte.
 • Ak využívate optický router Huawei/Sagemcom bez wi-fi, je nutné reštartovať vlastný router (TP-LINK/Belkin) alebo počítač. Skontrolujte, či váš router/počítač je pripojený do portu LAN 1 v optickom routeri Huawei/Sagemcom bez wi-fi. Ak tieto kroky nepomôžu, je potrebné podľa manuálu nastaviť PPPoE pripojenie s použitím mena a hesla do internetu, ktoré ste obdržali. Ak potrebujete pomôcť s nezvládnutou inštaláciou alebo nastavením wi-fi, získať platené poradenstvo alebo vyslať technika, kontaktujte linku Pôjdeto na tel. č. 0800 800 700 denne od 08:00 do 21:00.
 • Ak ste si objednali optický router Huawei/Sagemcom s wi-fi, vykonajte reset zariadenia do výrobných nastavení podržaním tlačidla "Reset" na 15 sekúnd. Následne počkajte 30 minút, pokiaľ sa zariadenie nakonfiguruje. Ak sa pripájate cez wi-fi, resp. máte v routeri iné nastavenia, po tomto úkone ich bude nutné nastaviť nanovo.
 • Ak sa pripájate cez LAN sieťový kábel, skontrolujte prepojenie LAN kábla od optického routera k počítaču podľa priloženého manuálu. Následne skúste zapojiť počítač do iného LAN portu optického routera. Skontrolujte nastavenia sieťovej karty vo vašom počítači.
 • Ak sa pripájate cez wi-fi, skontrolujte, či kontrolka pre wi-fi (WLAN/Wireless) na zariadení svieti. Ak nesvieti, je nutné ju zapnúť stlačením tlačidla WLAN na 3 - 5 sekúnd. Ak nenastane žiadna zmena, realizujte konfiguráciu podľa manuálu priloženého k zariadeniu. Skontrolujte, či váš počítač, mobil alebo tablet je pripojený k správnej sieti. Názov siete (SSID) a heslo k vašej sieti nájdete na nálepke na zadnej strane optického routera. Ak ste názov siete a heslo medzičasom zmenili, použite tieto zmenené prihlasovacie údaje. Ak sa vám nepodarí pripojiť prostredníctvom prihlasovacích údajov do wi-fi, pripojte počítač cez LAN sieťový kábel do optického routera. Ak bude internet cez LAN kábel fungovať, je nutné nájsť príčinu nefunkčnosti wi-fi siete.