Podmienky služby CANAL+ pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom

Poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie CANAL+ pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom je spoločnosť Canal+ Luxembourg S. à r.l., so sídlom 4, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko, registračné číslo B 87905. Ponuka služby CANAL+ pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom podľa podmienok nižšie je určená tým účastníkom, ktorí majú so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní elektronických komunikačných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie služby televízie či už ako hlavnej služby alebo služby doplnkovej k inej hlavnej službe, za predpokladu, že súčasťou poskytovanej programovej ponuky účastníkovi je aj televízna programová služba CANAL+ Sport. Služba CANAL+ pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom umožňuje bezplatný prístup ku katalógu programov zostaveného poskytovateľom. Bližšie podmienky poskytovania služby CANAL+ pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom sa nachádzajú v nižšie uvedených dokumentoch, ktoré sa na poskytovanie týchto služieb rovnocenne vzťahujú.

  • Podmienky spolocnosti Canal+ Luxembourg S.a.r.l. pre pouzivanie Sluzby CANAL+ zakaznikmi spolocnosti Slovak Telekom a.s.

    PDF | 14.11.2023 | 91 kB

  • Podmienky spolocnosti Slovak Telekom, a.s. pre poskytovanie sluzby CANAL+

    PDF | 14.11.2023 | 60 kB