Nákup

Patríme medzi najväčších obstarávateľov tovarov a služieb na Slovensku. Pri výbere preferujeme obchodných partnerov s certifikáciou podľa oblasti pôsobenia a dbáme aj na to, aby ich podnikanie bolo etické a v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

 

Okrem iného preverujeme aj bezpečnostné a environmentálne dosahy podnikateľských aktivít dodávateľov, ako aj niektoré aspekty podnikania citlivo vnímané celosvetovým spoločenstvom (napr. zneužívanie detskej práce).

Proces obstarávania podlieha systematickej optimalizácii a inovácii s cieľom poskytnúť zákazníkom služby vysokej kvality, čo je zabezpečené začlenením aktivít celej Sekcie nákupu do systému manažérstva kvality.

Systém spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2000 a je certifikovaný renomovanou zahraničnou spoločnosťou.

Kontaktné údaje

Slovak Telekom, a. s.
Sekcia nákupu a logistiky
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Chcete sa stať naším dodávateľom?

Ak chcete byť naším dodávateľom, kontaktujte nás e-mailom a my vám radi zodpovieme všetky vaše otázky.

Obchodné podmienky

Informácie pre dodávateľov

Sociálna charta

E-learning