Telekom 4U – špeciálne výhody priamo do vášho mobilu

Vďaka Telekom 4U majú zákazníci spoločnosti Slovak Telekom možnosť dostávať špeciálne ponuky a zľavy od viac ako 400 spoločností po celom Slovensku.

Obsah

Získajte aj vy výhody ponúkané cez Telekom 4U

Prihláste sa aj vy do tohto programu a získavajte relevantné ponuky priamo do svojho mobilu. Ponuku od našich partnerov zaslanú cez infokanál Telekom 4U dostanete maximálne raz za 14 dní.

Prihláste sa do programu v predajni Telekomu ešte dnes!

Čo robiť, ak už nechcete dostávať reklamné SMS

Ak už nechcete dostávať zaujímavé výhody z Telekom 4U, máte možnosť jednoducho sa z odberu týchto výhod odhlásiť (tzv. opt-out proces) v ktorejkoľvek predajni Telekomu alebo na našej Zákazníckej linke 0800 123 456.

Máte svoju firmu a chcete tiež poslať takúto správu cez Telekom 4U?

Využite službu Market Locator, ktorá ponúka zadávateľovi reklamy viac ako doposiaľ využívané médiá. Oslovte vami presne zadefinovanú a vybranú cieľovú skupinu v presne zvolených lokalitách prostredníctvom reklamných SMS (RSMS) s možnosťou okamžitej spätnej väzby. Výhodnosť reklamných SMS potvrdzujú nasledujúce fakty:
 • Podľa štúdie Berlínskeho inštitútu elektronického obchodu takmer až 70 % z opýtaných zadávateľov reklamy v Nemecku si myslí, že v súčasnosti je správny čas na m-marketing.
 • Asi 73 % spoločností využíva pravidelne alebo menej pravidelne na marketingové oslovenie spotrebiteľa mobilný telefón.
 • Vo väčšine prípadov marketéri vyčlenili síce len 5 % z celkového reklamného rozpočtu na RSMS, avšak tento podiel má rastúci trend. Text reklamnej správy musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. (Zdroj: Vladislav Borovský, Stratégie)

Kľúčové výhody Telekom 4U

Telekom 4U je identifikovaný odosielateľom „Telekom 4U“. Text reklamnej SMS musí spĺňať kritériá zákona o reklame a z textu musí byť zrejmý zadávateľ. Reklamné SMS sa rozposielajú v čase od 8.00 do 17.00 hod. počas pracovných dní. Zadávanie kampane je samoobslužné a uskutočniteľné do niekoľkých minút.
 • Rozsiahla databáza: Momentálne je k dispozícii databáza, ktorá zahŕňa viac ako 700 000 užívateľov mobilných čísel v sieti Telekom, ktorí dali súhlas s príjmom reklamných správ.
 • Súlad so zákonom: Vzhľadom na to, že v databáze sú zaregistrovaní len tí užívatelia mobilných telefónov, ktorí súhlasili s príjmom reklamných SMS, riešenie je plne v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Cielenosť: Reklama smeruje k cieľovej skupine zvolenej priamo klientom. Na presné zacielenie reklamného odkazu a konkrétnu špecifikáciu cieľovej skupiny sú k dispozícii viaceré základné kritériá a filtre (napr. pohlavie, vek) a rozšírené kritériá a filtre (napr. lokalita, využívanie internetu v mobile). Možnosťou definovania a následného vyselektovania optimálnej cieľovej skupiny je kombinácia spomínaných kritérií a ich vizualizácia na mape.
 • Vyššia odozva: Na základe doterajších výsledkov možno konštatovať, že reklama prostredníctvom mobilného marketingu má vysokú viditeľnosť a odozvu a vďaka tomu aj vyššiu efektivitu ako iné formy komunikácie.
 • Presné načasovanie a flexibilita: Technológia umožňuje načasovať konkrétnu kampaň s presnosťou na deň a hodinu a rozposielanie správ je možné zrealizovať do niekoľkých minút. Očakávanie adresátov: Týmto kanálom oslovíte ľudí, ktorí majú na základe vopred udeleného súhlasu o reklamu záujem, resp. si ju vyžiadali.
 • Presná a rýchla merateľnosť: Takáto reklama je formou interaktívnej komunikácie a vzhľadom na svoju povahu a použitú technológiu je možná priama a rýchla merateľnosť jej odozvy a prípadné korekcie.
 • Jednoduchá exekúcia: Minimálne náklady na kreatívne riešenie, jednoduchá integrácia do marketingovej komunikácie a pestrá škála obsahu: darčeky, bonusy, pozvánky na akcie atď.

Výhradným predajným kanálom reklamného infokanála je služba Market Locator

Cez Market Locator získate:

 • Online dostupnú samoobslužnú službu na www.marketlocator.sk
 • Prístup k obsiahlym podporným materiálom na optimálnu tvorbu kampaní a možnosť konzultácií s partnermi pri príprave kampaní.
 • Automatické odosielanie pripravených kampaní bez zdĺhavých manuálnych úkonov a konzultácií.
 • Detailný reporting kampaní s možnosťou merania klikov na vnorené URL linky či možnosťou vkladať a overovať unikátne kódy v SMS kampaniach.
 • Priamu možnosť platby platobnými kartami či prevodom s možnosťou stiahnutia faktúry priamo v službe Market Locator.

Kontakt

Market Locator
info@marketlocator.sk