Nefunguje mi Magio Televízia cez satelit

Obsah

Schéma zapojenia

 

 

 • Pre overenie správneho nastavenia paraboly prepnite na voľnošíriteľný kanál, napr. Sky News international – 162.
 • Počasie priamo vplýva na funkčnosť služby. Ak je u vás búrka alebo husté sneženie, počkajte na zlepšenie počasia.
 • Ak vám fungujú len programy Jednotka, Dvojka, príp. TA3, kontaktujte Zákaznícku linku na tel.č. 0800 123 456.

Výpadok služby Magio Televízia cez satelit

Ak voľnošíriteľný kanál nefunguje, napr. Sky News International - na pozícii 162:

 • Skontrolujte v nastaveniach Magio Boxu stav signálu. Kvalita aj intenzita má byť nad 75 %. Ak je kvalita a intenzita pod úrovňou odporúčaných hodnôt, postupujte podľa krokov nižšie.
 • Poveternostné vplyvy – ak je parabola, LNB zasnežené, omietnite parabolu a LNB od snehu. Ak je búrka, prosím, počkajte a po búrke upravte natočenie paraboly, pravdepodobne máte slabšiu kvalitu a intenzitu signálu.
 • Dolaďte otočenie a natočenie paraboly podľa manuálu.
 • Skontrolujte zapojenie koncoviek (F-konektory).

Ak voľnošíriteľný kanál funguje, napr. Sky News International - na pozícii 162:

 • Ak ide o zapojenie novej služby, je nutné spárovať vašu kartu a Magio Box podľa manuálu alebo hneď kliknutím sem.
 • Magio Box vypnite z elektrickej siete na 15 sekúnd a následne zapnite a prepnite na pozíciu 1 (Jednotka HD).
 • Vytiahnite kartu z Magio Boxu, pretrite zlatý čip rukou a opäť vložte do Magio Boxu. Dbajte na to, aby bola Smart karta správne vložená. Správne vloženie si vždy overte v manuáli k Magio Boxu. KAON NA1170 – Smart karta sa na rozdiel od iných boxov zasúva do čítačky čipom nahor.

Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel. čísle 0800 123 456 denne od 07:00 do 22 hod..

Ak nejde zobraziť ani menu v Magio Boxe:

 • Skontrolujte elektrické napájanie Magio Boxu a TV.
 • Skontrolujte, či nemáte Magio Box alebo TV vypnuté, prípadne či nie sú v Stand-By móde (zapnite ich diaľkovým ovládačom).
 • Skontrolujte prepojenie káblov medzi Magio Boxom a TV (SCART, HDMI) podľa manuálu.
 • Skontrolujte, či máte navolený správny AV vstup (napr. tlačidlom SOURCE, INPUT alebo HDMI na diaľkovom ovládači od TV) na TV.

Ak vám kontrolka na Magio Boxe svieti nazeleno, stále však na TV nezobrazuje kanál a ani menu, môžete získať platené poradenstvo na linke Pôjde to na tel. čísle 0800 800 700 denne od 08:00 do 20:00 hod. Skúsení kolegovia vám pomôžu v prípade zle nastavenej TV. Ak nepomôžu tieto kroky, napíšte nám cez online chat (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte bezplatnú Zákaznícku linku na tel. čísle 0800 123 456 denne od 07:00 do 22:00 hod..

Ako vypnúť alebo zapnúť titulky

Ak sa vám na niektorom z TV kanálov začali zobrazovať titulky

 • Môžete titulky vypnúť pomocou tlačidla SUB-T, ktoré sa nachádza v dolnej časti diaľkového ovládača vášho Magio Boxu. Po jeho stlačení sa vám na obrazovke zobrazí dialógové okno s ponukou titulkov na zvolenom TV kanáli. Vyberte možnosť “Vypnúť“ a voľbu potvrďte tlačidlom OK.
  Ak na svojom diaľkovom ovládači nemáte tlačidlo SUB-T:
 • Môžete titulky vypnúť cez hlavé menu, ktoré zobrazíte tlačidlom MENU na diaľkovom ovládači svojho Magio Boxu. Vyberte položku “Nastavenie systému“. Vstup do tejto položky je podmienený zadaním PIN. Ak ste PIN nemenili, prednastavená hodnota je 0000. Zo zobrazenej ponuky vyberte položku “Prvý jazyk titulkov“ a potvrďte tlačidlom OK. Zo zobrazenej ponuky titulkov zvoľte možnosť “Vypnúť“.

   

   

   

 • Titulky môžete kedykoľvek opätovne zapnúť podľa vyššie uvedeného postupu, pričom si z ponuky vyberiete vami preferované dostupné titulky.