Automatické dokončovanie

Automatické dokončovanie je funkcia prehliadača, ktorá umožňuje prehliadaču zapamätať si prihlasovacie meno a heslo. Vypnutie tejto funkcie je vhodné z nasledujúcich dôvodov:

  • Údaje sú uchovávané v šifrovanom súbore na disku počítača. Internetová sieť ponúka veľa nástrojov na prelomenie tejto ochrany.
  • Ak pri prihlasovaní zadáte nekorektné heslo, toto môže byť uložené do databázy hesiel a tým dôjde k neustálemu problému s prihlasením sa napr. do našich Internetových aplikácii (webmail.telekom.sk alebo moj.telekom.sk).

Návod pre vypnutie a zmazanie databázy automatického dokončovania v aplikácii Internet Explorer.

  1. V roletovom menu kliknite na Nástroje a vyberte možnosť Možnosti siete Internet.
  2. Prekliknite sa do záložky Obsah a stlačte tlačidlo Automatické dokončovanie.
  3. Odznačte možnosti tak, ako je uvedené na obrázku. Upozorňujeme, že pokračovaním v nižšie uvedenom postupe prídete o všetky heslá uložene doteraz v databáze mien a hesiel. Ak si prajete pokračovať stlačte tlačidlo Vymazať formuláre. Na otázku, či vymazať všetky už uložené vstupy s výnimkou hesiel stlačte tlačidlo OK. Stlačte tlačidlo Vymazať heslá. Na otázku, či vymazať všetky už uložené vstupy heslá formulára stlačte tlačidlo OK. Nakoniec potvrďte stlačením tlačidla OK.