Connect my watch – užitočné informácie pre nastavenie a správne fungovanie služby v Samsung Galaxy Watchconnect my watch

 

Doplnková služba Connect my watch umožňuje zdieľať mobilné číslo s vhodnými smart hodinkami, takže môžete telefonovať, prijímať a odosielať správy, počúvať hudbu a ešte viac, len za 5 € mesačne. Aktuálne poskytujeme túto službu pre hodinky značky Samsung s podporou 4G/LTE a eSIM, ktoré budú kompatibilné s vašim mobilom.

Obsah

Základné informácie a podmienky

Podmienky

 • Služba Connect my watch je podporená iba v 4G/LTE pokrytí domácej siete Slovak Telekom, tzn. iba na Slovensku.
 • K jednému mobilnému paušálu je možné aktivovať iba jednu službu Connect my watch.
 • Službu je možné aktivovať iba s paušálmi od Telekomu (službu nie je možné aktivovať k dobíjacím kartám, programu Bez záväzkov alebo Mobilnému internetu).  
 • Službu nie je možné kombinovať so službou TWIN SIM (2 SIM karty na jedno telefónne číslo).
 • Pre aktiváciu služby je nevyhnutné, aby ste na svojom čísle s mobilným paušálom mali aktivovanú službu VoLTE (Volanie v 4G/LTE sieti - viac informácií na https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/volte).
 • V mobile s mobilným číslom, ku ktorému chcete službu Connect my watch aktivovať, sa môže použiť štandardná plastová SIM alebo eSIM s podporovaným mobilným paušálom.  

 

Cena a poplatky

Cena služby je 5 Eur mesačne. Poplatok za aktiváciu služby s eSIM kartou pre smart hodinky je 0 Eur. Poplatok za službu bude vyúčtovaný na faktúre, na ktorej je účtovaný aj mobilný paušál, ku ktorému službu Connect my watch používate.

Služba je neviazaná a poplatok sa účtuje za každý deň používania služby. 

V prípade prenosu služby do nových smart hodiniek sa služba deaktivuje a následne aktivuje. V mesiaci, kedy ste prenos služby zrealizovali, na faktúre nájdete mesačný poplatok rozdelený na dve čiastky.

Ako služba funguje

 • Vďaka službe Connect my watch budete k sieti Telekomu pripojení bez mobilu.
 • Cez smart hodinky je možné telefonovať, posielať a prijímať SMS/MMS správy a dátovať bez toho, aby boli prepojené s vašim mobilom cez Bluetooth.
 • Smart hodinky preberajú všetky nastavenia telefónneho čísla vášho paušálu, s ktorým sú spárované (objem minút, SMS/MMS a dát), CLIP, CLIR, VoLTE a pod.
 • Smart hodinky spotrebúvajú predplatené minúty, SMS / MMS a dáta zahrnuté v mobilnom paušále, ktorý sa využíva v mobile. Po ich prečerpaní bude ďalšia spotreba účtovaná rovnako, ako keby išlo o prevádzku vykonanú prostredníctvom mobilu.
 • Po spárovaní smart hodiniek s mobilom a dokončení aktivácie služby podľa videonávodu sa do smart hodiniek automaticky stiahne eSIM profil.  

 

Používanie hlasu, SMS/MMS a dát na smart hodinkách, ak nie sú s mobilom spárované cez Bluetooth

Aby sa na vaše hodinky správne doručovali všetky správy, notifikácie či upozornenia v čase, keď sú odpojené od mobilu, je potrebné, aby sa sychronizovali s cloudom. 

Pripojenie do cloudu nastavíte počas úvodného párovania smart hodiniek s mobilom alebo neskôr v aplikácii Samsung Galaxy Wearable v časti Nastavenia hodiniekKontá a zálohovanie. V časti Kontá si vyberte a zaregistrujte konto Samsung alebo Google. To, či sú vaše smart hodinky zaregistrované v cloude, si overíte po odpojení smart hodiniek od mobilu. Na smart hodinkách v základnej obrazovke potiahnite prstom nadol a uvidíte symbol obláčika. Po odpojení smart hodiniek od mobilu dôjde k plnej registrácii do mobilnej siete aj cloudu v rozpätí 100-150 sekúnd.   

Connect my watch     Connect my watch

 

Volanie  

Ako funguje volanie zo smart hodiniek

Smart hodinky podporujú volania iba v 4G / LTE pokrytí domácej siete Slovak Telekom, tzn. iba na Slovensku. Uskutočňovať a prijímať hovory zo smart hodiniek je možné aj v prípade, ak je mobil vypnutý.  Volanému účastníkovi sa bude vždy zobrazovať telefónne číslo vášho paušálu.  Paralelne je možné urobiť nezávislý hovor aj zo smart hodiniek, aj z mobilu. 

Prichádzajúce hovory

Pri prichádzajúcom hovore bude hovor zvoniť na oboch zariadeniach - na smart hodinkách, aj na mobile. Po prijatí/zodvihnutí hovoru druhé zariadenie prestane zvoniť.  V závislosti od modelu smart hodiniek je možné prijať aj dva hovory súčasne priamo na smart hodinkách.  

Zmeškané hovory

Všetky zmeškané hovory sa zobrazujú súčasne na všetkých zariadeniach (aj na mobile, aj na smart hodinkách).

Pre jednoduché telefonovanie so smart hodinkami odporúčame používať Bluetooth slúchadlá. Pri jazde autom si smart hodinky spárujte cez Bluetooth s vozidlom, aby ste mohli pohodlne telefonovať.  

 

SMS / MMS  

Prijímanie a odosielanie SMS / MMS zo smart hodiniek

Smart hodinky môžu posielať a prijímať SMS / MMS.

Aby mohli smart hodinky prijímať SMS/MMS správy, je nevyhnutné mať zapnutý mobil! Ak je mobil vypnutý, nedochádza k synchronizácii správ a notifikácii cez cloud a preto nie sú doručované na smart hodinky.

Pre posielanie a prijímanie správ je možné predvoliť aplikáciu Google správy  alebo Samsung správy. Zvolený inbox správ sa prostredníctvom nastavení v mobile prenesie aj do smart hodiniek, pričom je nevyhnutné pri tomto nastavovaní byť spojený cez Bluetooth s mobilom.

V smart hodinkách môžete využívať aplikáciu WhatsApp, kde môžete posielať aj hlasové správy, aby ste sa vyhli písaniu na malej klávesnici.

Notifikácie a upozornenia

Ak so sebou máte iba smart hodinky, všetky notifikácie a upozornenia budete dostávať aj z vašich obľúbených aplikácií. Napr.:

 • WhatsApp
 • Sport: Strava, Nike Run Club, Adidas running, MyFitnessPal, AllTrails, Kompas,
 • Nakupovanie: Stocard + platba kartami
 • Zdravie: Welltory, Menštruačný kalendár, Cashwalk, YAZIO
 • Iné: Počasie, Hry, Mapy a navigácia
 • Hudba: Spotify, Deezer, Amazon Muzic, YouTube Music, SoundCloud, Fun radio
 • Práca: Microsoft Outlook, Gmail, Kalendár, Notebook – Notes, organizér, Todolist, My Passwords Manager

 

Roaming

Služba Connect my watch je podporovaná iba v sieti 4G/LTE Slovak Telekom, tzn. že v roamingu služba nebude fungovať (okrem tiesňových volaní). Pri vycestovaní odporúčame vždy zobrať so smart hodinkami aj mobil, kde je pripojenie zabezpečené cez Bluetooth.

Tiesňové hovory v roamingu

Zo smart hodiniek sa môže uskutočniť núdzový hlasový hovor v roamingu, aj keď mobil nie je pripojený cez Bluetooth.

 

Strata a krádež

V prípade straty alebo krádeže smart hodiniek s aktivovanou službou Connect my watch odporúčame okamžite doplnkovú službu zrušiť.  Službu Connect my watch je možné jednoducho zrušiť aj prostredníctvom Telekom aplikácie v mobile, priamo v Telekom Centre alebo na Zákazníckej linke 0800 123 456  alebo 0800 123 500  v prípade firemných zákazníkov. O zrušení služby budete informovaný prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ku ktorému bola služba aktivovaná.  V prípade opätovného nájdenia smart hodiniek je možné znova sa prihlásiť do aplikácie a službu jednoducho naspäť aktivovať podľa videonávodu.

V prípade straty alebo krádeže mobilu odporúčame kontaktovať bezplatnú Zákaznícku linku 0800 123 456  alebo 0800 123 500  v prípade firemných zákazníkov a dočasne ho odpojiť, čím sa ale súčasne odpojí aj číslo na smart hodinkách. Týmto krokom je možné vyhnúť sa vzniknutým poplatkom a škodám.

Kompatibilita a špecifikácia smart hodiniek

UPOZORNENIE: Pre správne fungovanie služby Connect my watch odporúčame používať zariadenia rovnakého výrobcu. Kompatibilitu mobilu a smart hodiniek pre účely využívania služby Connect my watch je potrebné skontrolovať u výrobcu alebo distribútora smart hodiniek. Upozorňujeme, že na smart hodinkách alebo mobiloch vyrobených pre iný ako európsky trh napriek tomu, že typovo budú v kategórii kompatibilných zariadení, nemusí služba Connect my watch fungovať korektne.

Kompatibilné mobily by mali spĺňať nasledujúce kritériá, aby ste službu Connect my watch mohli aktivovať a plnohodnotne používať na svojich smart hodinkách:

 • Verzia OS Android 13 alebo vyšší.
 • Podporujú mobilné služby Google (GMS).

 

Nekompatibilné zariadenia

Smart hodinky Samsung nie je možné používať s mobilmi Samsung a Android, ak:

 • Ide o edíciu Go a mobily bez obchodu Google Play - nevyhnutné pre stiahnutie aplikácie Samsung Galaxy Wearable, prostredníctvom ktorej sa párujú smart hodinky s mobilom a aktivuje/administruje služba Connect my watch.
 • Mobily so systémom Android, ktoré nemajú mobilné služby Google. Upozorňujeme, že niektoré mobily Huawei nemajú prístup k GMS. V používateľských príručkách pre mobily je potrebné si overiť, či je služba GMS dostupná.

 

Podporované modely smart hodiniek

 • Samsung Galaxy Watch modelovej rady 4 a vyššie
 • Verzia s podporou 4G/LTE a eSIM 
 • Aktuálna verzia aplikácie Wear a plugg-in pre konkrétny model smart hodiniek verzie uvedenej nižšie (vydanej po 25.3.2024)
   

Aktivácia

Ako si aktivovať službu Connect my watch 

Službu je možné aktivovať výhradne prostredníctvom mobilu a aplikácie Samsung Galaxy Wearable. Aktivácia služby pre firmy a verejný sektor je možná cez prideleného obchodného zástupcu.

Smart hodinky je potrebné spárovať s mobilom podľa pokynov výrobcu Samsung, mobil musí byť pripojený k internetu prostredníctvom mobilných dát alebo cez WiFi.

Pred spustením aktivácie odporúčame vždy aktualizovať softvér mobilu, smart hodiniek aj aplikácie Samsung Galaxy Wearable na najnovšiu verziu. 

Pre aktiváciu služby je potrebné mať nainštalovanú aj plug-in aplikáciu pre konkrétny model hodiniek verzie uvedenej nižšie  (vydanej po 25. 3. 2024):

Galaxy watch5 manager - Apk plugg-in version: 2.2.12.24032551 

Galaxy watch6 manager - Apk plugg-in version: 2.2.13.24032551

Galaxy watch4 pluggin version: 2.2.11.24051751 z 21. 5. 2024 alebo novšiu

Verziu aplikácie si overíte v nastaveniach telefónu: Nastavenia – Aplikácie, kde vyhľadáte príslušné aplikácie a v detailnom popise overíte ich aktuálnu verziu. Môže sa stať, že váš mobil danú aplikáciu ešte nemá dostupnú v Samsung alebo Google Play obchode.

Detailný popis aktivácie nájdete v tomto videonávode.

Zobrazovanie aktívnej služby

Zobrazovanie v Telekom aplikácii

Aktívnu službu je možné vidieť aj v Telekom aplikácii, v časti Správa produktov - Baličky - Doplnkové balíčky.

Zobrazenie aktívnej služby Connect my watch v Telekom aplikácii

Detailný návod pre aktiváciu služby Connect my watch v aplikácii Samsung Galaxy Wearable - kliknutím zobrazíte návod

Prenos služby do nových smart hodiniek

Chcete si službu preniesť do nových smart hodiniek. Ako na to?

Prenosom sa deaktivuje služba v pôvodných smart hodinkách a aktivuje v nových smart hodinkách. Mobilný plán/eSIM v pôvodných smart hodinkách je potrebné manuálne odmazať v sekcii "Nastavenia hodiniek". 

Detailný návod pre prenos služby Connect my watch do nových smart hodiniek - kliknutím zobrazíte návod

Obnovenie služby v pôvodných smart hodinkách 

Podarilo sa vámi nešťastnou náhodou odmazať svoj mobilný plán / eSIM v smart hodinkách? Postupujte podobne ako pri aktivácii podľa videonávodu alebo podľa obrázkového návodu pre prenos služby uvedenej vyššie. 

 

Deaktivácia

Na deaktiváciu služby Connect my watch nepostačuje iba odmazať eSIM profil zo smart hodiniek, pretože týmto krokom sa nedeaktivuje služba a bude sa naďalej spoplatňovať. 

Deaktivácia prebehne okamžite a účtovaná bude alikvótna časť poplatku za počet dní v zúčtovacom období, počas ktorých bola služba aktívna.

Službu nie je možné deaktivovať v ten istý deň, kedy bola aktivovaná. Takáto požiadavka na deaktiváciu sa bude časovať a spracuje sa na druhý deň v ranných hodinách. O zrušení služby budete informovaný prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo, ku ktorému bola služba aktivovaná.

Pre deaktíváciu služby môžete využiť nasledujúce spôsoby/kanály: 

Deaktivácia v Telekom aplikácii

Službu je možné zrušiť aj prostredníctvom Telekom aplikácie v časti Správa produktov - Baličky - Doplnkové balíčky. Deaktivácia prebehne okamžite a účtovaná bude alikvótna časť poplatku.

 

Deaktivácia služby pre firmy a verejný sektor prebieha prostredníctvom príslušného obchodného zástupcu.