PC Messenger

PC Messenger vám umožní posielať krátke textové správy SMS z vášho počítača vždy, keď budete pripojený na internet, a to bez použitia mobilného telefónu. Správa však bude odoslaná z vášho mobilného čísla. PC Messenger je možné používať tromi spôsobmi ako: 


PC Messenger pre Microsoft® Internet Explorer
Aktuálna verzia podporuje aj Internet Explorer 7. Pridá do prehliadača internetových stránok novú lištu, ktorá vám umožní kedykoľvek odoslať SMS-ku pre zvoleného užívateľa z prostredia prehliadača - Internet Explorer. 


PC Messenger aplikácia
Priamo z vašej pracovnej plochy získate možnosť odoslať krátke textové správy SMS na jedného, či celú skupinu užívateľov a zároveň sa presvedčiť, či bola správa príjemcovi doručená. 


PC Messenger pre Microsoft® Office Outlook
Tak jednoducho ako ste boli doteraz zvyknutí odosielať e-mailové správy vám tento doplnok umožní posielať krátke textové správy SMS z prostredia MS Outlook. Zároveň môžete využiť výhodu prepojenia s adresárom už existujúcich kontaktov. 


Stiahnite si aktuálnu verziu (Stiahnuť)
Upozornenie: Pred inštaláciou si prečítajte odpovede na najčastejšie kladené otázky (FAQ) ohľadne používania aplikácie PC Messenger.


Ukážky - Screenshots
PC Messenger pre Microsoft®Internet Explorer
PC Messenger aplikácia
PC Messenger pre Microsoft® Office Outlook

  • Podpora a pripomienky
  • Aktualizácia
  • Manuál
  • Cenník
  • Štatistika
Určite vám pomôžu odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadne používania aplikácie PC Messenger.

Kontaktovať nás môžete kedykoľvek prostredníctvom elektronického formulára.

Zašlite nám svoju otázku, prípadne pripomienku.

momentálne je k dispozícii verzia 1.5, ktorú si môžete stiahnuť tu

Pred inštaláciou novej verzie programu si odinštalujte pôvodnú verziu PC Messengera.

V aktuálnej verzii PC Messenger 1.5 boli vykonané nasledovné zmeny:

zobrazovanie cien v mene EUR
Vo verzii PC Messenger 1.4 pribudlo:

sprístupnenie importu kontaktov zo záložného súboru (*.nbu) aplikácie Nokia PC Suite
Vo verzii PC Messenger 1.3 pribudla:

nový spôsob dobíjania TZK za t-zones klubové body
zvýšenie bezpečnosti pri prihlasovaní
zlepšená podpora synchronizácie s t-zones Adresárom
Flash SMS notifikácia o prihlásení sa do aplikácie
Vo verzii PC Messenger 1.2 pribudla:

podpora 3 nových jazykových verzií (anglická, nemecká, maďarská) + užívateľ si sám môže vytvoriť podľa potreby preklad do preferovaného jazyka jednoduchým pridaním ďalšej *.dll knižnice
rozšírenie možností posielania SMS s preddefinovaným dátumom a časom doručenia (funkcia "Odoslať neskôr" na t-zones SMS bráne)
vylepšená funkcia importovania kontaktov
pribudla možnosť importu kontaktov zo záložneho súboru *.nfc vytvoreného prostredníctvom aplikácie Nokia PC Suite
obojsmerná synchronizácia s t-zones Adresárom
export existujúceho adresára kontaktov do súboru *.csv pre účely zálohy, prípadne využitia importu do PC Messengera na inom počítači, či v ďalších aplikáciách umožňujúcich import *.csv súborov
plnohodnotná podpora vkladania telefónnych čísel z kontaktov pri využívaní pripojenia prostredníctvom MS Exchange servera
komunikácia so zákazníkom prostredníctvom informačného okna o novinkách z prostredia služby PC Messenger
odstránenie doteraz zistených chýb z podnetov našich zákazníkov a doplnenie malých vylepšení
nastaviteľná funkcia tlačidla "enter"

Tu nájdete manuál k jednotlivým aplikáciam

Inštalátor
PC Messenger aplikácia a PC Messenger pre Microsoft® Internet Explorer
PC Messenger pre Microsoft® Office Outlook

Odoslanie textovej správy SMS z PC Messengera
Odoslanie textovej SMS správy podľa mesačného programu
Odoslanie správy na účastnícke čísla slovenských operátorov 3 TZK
Odoslanie správy na účastnícke čísla zahraničných operátorov 5 TZK

SMS správy je možné čerpať z voľných SMS správ zahrnutých v štandardných mesačných programoch Viac, Študent Viac, 250 SMS Viac a Ideal. Nevzťahuje sa na SMS správy zahrnuté v balíčkoch Viac (vrátane Megabalíka Viac) a v programoch Podľa seba.

V prípade, že sa vám stránka nezobrazila zopakujte požiadavku na zistenie aktuálnych štatistík

prostredníctvom aplikácie PC Messenger
pre užívateľa prihláseného on-line na www.telekom.sk opätovným výberom položky "Štatistiky" v menu.