Poistenie cez SMS

Potrebujete cestovné poistenie pre seba alebo svojich blízkych na poslednú chvíľu? Ak využívate náš paušál alebo predplatenú kartu, aktivujete si ho pomocou SMS kedykoľvek a kdekoľvek! Na svoju dovolenku v zahraničí či na Slovensku, služobnú cestu, lyžovačku alebo turistiku sa tak môžete vydať s pokojnejším vedomím a bez obáv z nepredvídateľných udalostí.

Mám záujem

Zašlite prázdnu SMS na číslo 6611 (Allianz) alebo 6655 (Union)
a postup poistenia dostanete priamo do mobilu.

Za odchádzajúce ani prichádzajúce SMS správy neplatíte.

Na platbu za danú službu nie je možné využiť bonusový kredit.

Vyberte si poisťovňu:

 • Allianz
 • Union

Postup aktivácie poistenia

 • Pošlite SMS na číslo 6611, uveďte svoje meno, priezvisko, rodné číslo bez lomky, dátumy, odkedy a dokedy chcete byť poistení, a zadajte aj typ poistenia (A, B, C alebo D), o ktorý máte záujem:
Typ poistenia Rozsah poistenia Cena v EUR s DPH
A Cestovné poistenie do zahraničia: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, základné asistenčné služby. Územná platnosť: Európa a Stredomorie (okrem SR). 1,00/deň/os.
B Cestovné poistenie do zahraničia: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby. Územná platnosť: Európa a Stredomorie (okrem SR). 1,50/deň/os.
C Cestovné poistenie do zahraničia: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie zimných športov, poistenie úrazu, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, základné a doplnkové asistenčné služby. Územná platnosť: Európa a Stredomorie (okrem SR). 2,80/deň/os.
D Poistenie do slovenských hôr na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku. Poistenie je platné vo všetkých horských oblastiach, kde horská služba vykonáva činnosť (vrátane jaskýň a priepastí). Neplnoleté osoby nepotrebujú toto poistenie, je im poskytnuté automaticky. 0,70/deň/os.
Správny tvar SMS-ky je:
Meno Priezvisko RČ bez lomky Dátum od Dátum do Typ poistenia
Pošlite na číslo 6611.

Meno a priezvisko uvádzajte bez diakritiky. Rodné číslo uvádzajte bez lomky. Dátum odchodu a dátum návratu uvádzajte v tvare ddmmrrrr. (pričom d = deň, m = mesiac, r = rok).
Napríklad pre poistenie Tomáša Vzora (RČ 760719/6084) do slovenských hôr od 4. 5. 2014 do 6. 5. 2014 pošlete SMS na číslo 6611 v tvare: Tomas Vzor 7607196084 04052014 06052014 D

 • Po odoslaní SMS správy v požadovanom tvare dostanete obratom dve správy, ktoré vám potvrdia zvolené parametre poistenia a jeho cenu a poukážu na potrebu oboznámiť sa pred uzatvorením poistenia s poistnými podmienkami a vyhláseniami uverejnenými na sms.allianzsp.sk
 • Potom odošlite druhú SMS so svojím rodným číslom bez lomky na číslo 6611, čím potvrdíte záujem o uzatvorenie poistnej zmluvy, oboznámenie sa a súhlas s poistnými podmienkami a vyhláseniami.
 • Nakoniec dostanete potvrdzujúcu SMS s údajmi a číslom poistnej zmluvy, s kontaktom na asistenčnú službu pre prípad poistnej udalosti v zahraničí, respektíve kontakt na tiesňové číslo Horskej záchrannej služby, ak ste si uzatvorili SMS poistenie do hôr na Slovensku.
  Od tohto momentu je poistná zmluva platne uzatvorená so začiatkom poistenia uvedeným v potvrdzujúcej SMS (SMS cestovné poistenie do zahraničia aj SMS poistenie do hôr na Slovensku platia najskôr tri hodiny po odoslaní SMS z prvého kroku).

SMS správu s číslom poistnej zmluvy a kontaktom na asistenčnú službu si starostlivo uchovajte pre prípad poistnej udalosti.

Za poistenie zaplatíte v najbližšej faktúre za paušál. V prípade, že využívate formu predplateného kreditu, suma za poistenie vám z neho bude automaticky odrátaná. Poistné nie je možné uhrádzať z bonusového kreditu.

TIP: Nezapamätali ste si postup uzatvárania SMS poistenia a chcete sa poistiť? Nevadí! Pošlite prázdnu SMS (prípadne text „INFO!) na číslo 6611 a my vám v spätných SMS-kách napovieme.

Súvisiace odkazy:

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú spoločnosť na telefónnom čísle +421 2 5293 3113.

Pre operátora si pripravte nasledovné informácie:

 • vaše meno a priezvisko,
 • číslo poistnej zmluvy, ktoré ste dostali v potvrdzovacej SMS,
 • čo sa vám stalo,
 • telefónne číslo, z ktorého voláte,
 • miesto, kde sa presne nachádzate.

Telefonické spojenie s asistenčnou spoločnosťou je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku. V prípade poistnej udalosti v horskej oblasti na Slovensku kontaktujte Horskú záchrannú službu na telefónnom čísle 18 300.
Ak chcete nahlásiť poistnú udalosť, môžete využiť online formulár alebo telefonické hlásenie poistnej udalosti.

Poznámka:

Sedíte v aute alebo v lietadle a zistili ste, že ste sa zabudli poistiť? Nevadí! Pre takýto prípad máme pre vás riešenie v podobe rýchleho a jednoduchého poistenia cez SMS.

Výhody poistenia

 • Poistenie do zahraničia aj na Slovensko.
 • Kryje vás pri bežných turistických aktivitách, zimných aj rizikových športoch.
 • Poistenie do zahraničia je platné na celom svete.
 • Poistenie na Slovensko platí okamžite a poistenie do zahraničia do dvoch hodín od uzavretia.
 • Poistné zaplatíte v najbližšej mesačnej faktúre od mobilného operátora alebo vám bude okamžite stiahnuté z kreditu na SIM karte.
Typ poistenia TYP A TYP B TYP C TYP D
Územná platnosť Svet Svet Slovensko Slovensko
Liečebné náklady
Náklady na zásah Horskej záchrannej služby
Náklady na technickú pomoc pri záchrane v horách v zahraničí
Batožina
Všeobecná zodpovednosť za škody
Úrazové poistenie
Asistenčné služby v zahraničí
Poistné na 1 deň: 1,95 € 2,70 € 0,70 € 1,35 €

* Cena za poistenie nepodlieha DPH.

Správny tvar SMS-ky je:
Meno Priezvisko RČ bez lomky Dátum od Dátum do Typ poistenia
Pošlite na číslo 6655.

Meno a priezvisko uvádzajte bez diakritiky. Rodné číslo uvádzajte bez lomky. Dátum odchodu a dátum návratu uvádzajte v tvare ddmmrrrr (pričom d = deň, m = mesiac, r = rok).
Príklad: Peter Novák (rodné číslo 802456/8748) si chce uzatvoriť cestovné poistenie cez SMS, platné od 1. marca do 5. marca 2014, pričom si vyberie typ poistenia TURISTA, čiže typ A. SMS bude mať tvar: Peter Novak 8024568748 01032014 05032014 A

 1. Po odoslaní správy dostanete SMS obsahujúcu vaše zadané údaje a požiadavku na ich potvrdenie.
 2. Ak všetky údaje súhlasia, uzavretie poistenia potvrdíte zaslaním SMS správy so svojím rodným číslom bez lomky na 6655.
 3. Nakoniec dostanete dve SMS správy potvrdzujúce poistenie. Prajeme vám šťastnú cestu!

Za poistenie zaplatíte v najbližšej faktúre za paušál. V prípade, že využívate formu predplateného kreditu, suma za poistenie vám z neho bude automaticky odrátaná.
A nezabudnite! Uzavreté cestovné poistenie začína platiť dve hodiny po uzavretí, horské poistenie platí okamžite.

V prípade poistnej situácie zašlite správu v tvare „HELP“ na číslo 6655 a my vám zašleme SMS s kontaktmi na asistenčné služby.

TIP: Nezapamätali ste si postup uzatvárania SMS poistenia a chcete sa poistiť? Nevadí! Stačí, ak pošlete prázdnu SMS správu na číslo 6655, a následne dostanete SMS s inštrukciami, ako postupovať.

Ďalšie užitočné informácie

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.