SMS služby tretích strán

SMS hlasovania, SMS spotrebiteľské súťaže, SMS hry, SMS objednávkové systémy, SMS zabezpečenie spoplatnenia informácií na internete, SMS Chat, SMS komunikácia....

Pre všetky takéto služby, ktoré sú pre zákazníkov zabezpečované prostredníctvom 3.strany je vytvorený systém tzv. SMS agregácie, t.j. Slovak Telekom má zmluvných partnerov/agregátorov, ktorí Vám navrhnú a vyriešia všetky typy SMS projektov, vrátane pridelenia krátkeho čísla, na ktoré môžu zákazníci posielať SMS a tým napr. hlasovať, súťažiť, hrať, "platiť" za prístup cez SMS a pod.

Za danú SMS službu si vy vyberiete konečnú cenu, pričom obchodný model je nastavený ako podiel z konečnych cien bez DPH medzi vami, agregátorom a operátorom.

Naši partneri/agregátori vám podľa vášho želania vedia vyriešiť nielen zákazníkov mobilnej siete Telekom, ale aj pripojenie do sietí ostatných operátorov na trhu.

Partneri/ agregátori majú od spoločnosti Slovak Telekom tak zmluvne, ako i finančné a technické nástroje a vyriešia Vaše požiadavky už bez potreby kontaktovať priamo našu spoločnosť.

Tieto služby je možné poskytovať len na území SR a v zákonom vymedzenom rozsahu (napr. nešíriť nevyžiadaný obsah SMS bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu a pod.).

Kontakty

V prípade záujmu o spoluprácu v tejto oblasti kontaktujte priamo niektorého z našich zmluvných partnerov/agregátorov:

 

A SMS, s.r.o.
Richard Szabó
rszabo@asms.sk
+ 421 903 592 554

Digital virgo
Peter Vovčík
peter.vovcik@digitalvirgo.sk
+421 265 413 561

goodgames, s.r.o.
Marián Chovanec
chovanec@naimar.sk
+421 911 558 165

Mediatex, s.r.o.
Peter Borovička
borovicka@mediatex.sk
+421 2 4446 1322

Megavox, s.r.o.
Miloš Podoba
milos@mgx.sk
+421 907 709 999