Virtuálne číslo 

Vážený zákazník, mobilná aplikácia Virtuálne číslo nebude dočasne dostupná v aplikačnom obchode Google play. O zmene vás budeme informovať.
Ďakujeme za pochopenie.

Služba Virtuálne číslo umožňuje ochrániť si svoje súkromie. Služba poskytuje zákazníkom druhé telefónne číslo, ktoré môžu bez obáv používať na internete či v cudzom prostredí bez toho, aby museli použiť ďalšiu SIM kartu alebo telefón

Virtuálne číslo môžete využívať bez ohľadu na to, či vlastníte najmodernejší smartfón alebo klasický telefón bez operačného systému.

Novú službu ponúkame v dvoch variantoch. V základnej verzii je bez obmedzenia platnosti. Tí, ktorí chcú druhé číslo využívať krátkodobo, alebo si chcú službu len vyskúšať, si môžu vybrať týždennú verziu.

Obsah

Výhody služby Virtuálne číslo

 • Použiteľné na všetkých typoch telefónov.
 • Jednoduchá aktivácia cez SMS, cez web na moj.telekom.sk, alebo aplikáciu Virtuálne číslo.
 • Dostupná pre všetky hlasové programy a predplatené karty.
 • Čerpanie minút a SMS z volacieho programu.
 • Virtuálne číslo je doplnková služba bez viazanosti - môžete ju kedykoľvek zrušiť.

 

Ako sa dá Virtuálne číslo využiť?

Pri podávaní inzercie

Potrebujete predať auto, telefón, sedačku a pod. cez inzertný portál a nechcete zverejniť súkromné číslo.

Pri on-line registrácii

Registrujete sa do rôznych portálov, e-shopov a podobne, kde by mohlo hroziť zneužitie vášho súkromného telefónneho čísla.

Pre profesiu

Máte prácu, kde je vašou každodennou činnosťou telefonovanie, no nechcete nosiť so sebou dva mobily ani dávať zákazníkom svoje súkromné číslo.

 

Praktické informácie

 • Virtuálne číslo je možné aktivovať ku všetkým hlasovým mesačným programom služieb a k predplateným kartám.
 • Virtuálne číslo je možné aktivovať s časovým obmedzením na týždeň - platnosť končí po uplynutí 7 dní, vrátane dňa aktivácie, alebo bez obmedzenia.
 • Virtuálne číslo prideľuje operátor, výber čísla nie je možný.
 • K jednej SIM karte sa dá aktivovať maximálne jedno virtuálne číslo.
 • Zmena čísla je možná deaktiváciou a opätovnou aktiváciou služby.
 • Poplatok za nespotrebovanú časť doby platnosti sa nevracia.
 • Po deaktivácii alebo uplynutí platnosti služby (na týždeň) už nie je možné použiť pôvodné virtuálne číslo.
 • Telekom nezaručuje plnú funkčnosť služby mimo SR. V roamingu a v pri volaniach do zahraničia nie je zaručená identifikácia virtuálnym číslom pri odchádzajúcom volaní.

 

Používanie služby pre iOS, Windows Phone a telefóny bez OS

Služba je plne funkčná aj bez aplikácie pre smartfóny s iOS, Windows Phone aj pre telefóny bez operačného systému.

Pre uskutočnenie hovoru z virtuálneho čísla stačí vložiť pred volané číslo predvoľbu 555. Volaná strana vidí prichádzajúci hovor z virtuálneho čísla.

Príklad:

Michal ma aktivované virtuálne číslo 0901 920 480. Chce volať z virtuálneho čísla Jane, ktorá má číslo 0902 283 129. Michal vytočí na svojom mobilnom telefóne číslo 555 0902 283 129. Veronika uvidí prichádzajúci hovor z čísla 0901 920 480, teda z Michalovho virtuálneho čísla.

Jana volá číslo 0901 920 480. Michalovi pri zvonení mobil ukazuje volanie z čísla 5550902283129, vďaka čomu Michal vie, že ide o volanie na virtuálne číslo.

 

Mobilná aplikácia pre Android

Pre OS Android je k dispozícii v Google Play mobilná aplikácia Virtuálne číslo, ktorá umožňuje komfortné používanie tejto služby:
 • výber identity pri volaní,
 • výber identity pri SMS,
 • možnosť použiť zoznam kontaktov v mobile,
 • signalizácia virtuálneho volania,
 • história virtuálnych volaní a konverzácie,
 • možnosť presmerovania virtuálneho čísla do odkazovej služby,
 • hlasové odkazy dostupné v mobilnej aplikácii alebo ako správy MMS (podľa typu telefónu).

Pomocou tejto aplikácie si pre každé volanie a SMS vyberiete, pod ktorým číslom budete viditeľný pre volaného. V histórii volaní nájdete prehľadne odlíšené volania na vaše virtuálne číslo od volaní na vaše bežné číslo. Prichádzajúci hovor na Vaše virtuálne číslo bude pri zvonení odlíšený symbolom virtuálneho čísla, a to aj v prípade, že aplikáciu máte vypnutú. 

Aplikácia Virtuálne číslo je dostupná pre Android 4.0 a vyššie.

   

Galéria

Ako si aktivovať službu Virtuálne číslo

Službu Virtuálne číslo je možné si aktivovať:
 • zaslaním SMS na číslo 12323 s textom:
  • Virtuálne číslo na týždeň: VIRTUAL TYZDEN,
  • Virtuálne číslo bez obmedzenia: VIRTUAL ZAP,
 • prostredníctvom Telekom portálu,
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie Virtuálne číslo (pre OS Android).

 

Ako si deaktivovať službu Virtuálne číslo

Virtuálne číslo si môžete kedykoľvek deaktivovať:
 • zaslaním SMS na číslo 12323 s textom VIRTUAL VYP,
 • prostredníctvom Telekom portálu,
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie Virtuálne číslo (OS Android).

Po opätovnej aktivácii dostanete nové virtuálne číslo.

 

Zistenie stavu služby

Stav služby je možné overiť:
 • pomocou mobilnej aplikácie Virtuálne číslo
 • odoslaním SMS s textom VIRTUAL na číslo 12323

 

Účtovanie poplatkov

Mesačné programy:
 • Poplatok za službu vo variante „Na týždeň“ je účtovaný pri aktivácii služby a fakturovaný v aktuálnom zúčtovacom období.
 • Mesačný poplatok vo variante „Bez obmedzenia“ je účtovaný za každý, aj začatý mesiac poskytovania tejto služby.
Predplatené karty:
 • Poplatok za službu vo variante „Na týždeň“ je jednorázovo odrátaný z kreditu zákazníka.
 • Mesačný poplatok vo variante „Bez obmedzenia“ je účtovaný za každý, aj začatý mesiac poskytovania tejto služby.
Aktuálne poplatky nájdete v Cenníku.
Virtuálne číslo

Virtuálne číslo

Vám poskytne nové číslo pre ochranu vášho súkromia.
2,00 €
jednorazovo na 1 týždeň
3,00 €
mesačne neobmedzene *
* za každý začatý mesiac poskytovania služby
Podmienky
Virtuálne číslo je doplnková služba k hlasovým paušálom a k programom Easy a Fix, na základe ktorej môže Účastník, vo vzťahu k SIM karte s aktivovaným hlasovým mesačným programom služieb, ku ktorej bola táto doplnková služba aktivovaná, využívať ďalšie telefónne číslo, a to za cenových podmienok mesačného programu služieb aktivovaného na danej SIM karte podľa Cenníka.

Virtuálne číslo je možné aktivovať ku všetkým hlasovým mesačným programom služieb a k programom Easy a Fix. Virtuálne číslo je možné aktivovať s časovým obmedzením na (i) týždeň (platnosť končí po uplynutí 7 dní, vrátane dňa aktivácie) alebo (ii) bez obmedzenia (platnosť končí ku dňu zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb k hlasovým programom k SIM karte s aktivovaným Virtuálnym číslom alebo pri zmene osoby Účastníka tejto Zmluvy).

O aktiváciu Virtuálneho čísla je možné záväzne požiadať zaslaním bezplatnej SMS správy na číslo 12323 s textom (i) VIRTUAL TYZDEN - pre aktiváciu služby na týždeň a (ii) VIRTUAL ZAP - pre aktiváciu služby bez časového obmedzenia. Virtuálne číslo je tiež možné aktivovať na stránke www.telekom.sk cez sekciu Moje služby alebo cez Telekom mobilnú aplikáciu. O aktivácii služby a o pridelenom Virtuálnom čísle je účastník informovaný bezplatnou potvrdzujúcou SMS.

Pre doplnkovú službu Virtuálne číslo si Účastník nemôže vybrať číslo podľa svojho želania, existujúce mobilné číslo, ani použiť pre tento účel číslo prenesené od iného operátora - Účastníkovi bude pri každej aktivácii Virtuálneho čísla pridelené vždy nové telefónne číslo z rozsahu určeného Podnikom. Ku každej SIM karte je možné aktivovať najviac jedno Virtuálne číslo.

Využívať Virtuálne číslo je možné prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie poskytovanej Podnikom pre smartfóny s operačným systémom Android alebo bez aplikácie zadaním predčíslia 555 pred volaným telefónnym číslom. Prichádzajúce volania alebo prijaté textové správy na Virtuálne číslo sú odlíšené predčíslím 555. Volania a SMS z Virtuálneho čísla nie sú v podrobnom výpise odlíšené od ostatných volaní a SMS v rámci SIM karty, ku ktorej je Virtuálne číslo aktivované.

Mesačný poplatok za doplnkovú službu Virtuálne číslo „bez obmedzenia“ je účtovaný za každý, aj začatý mesiac poskytovania tejto služby. Po deaktivácii služby sa alikvótna časť poplatku za nevyužitú časť mesiaca nevracia.

Doplnková služba Virtuálne číslo je deaktivovaná (i) uplynutím doby platnosti služby alebo (ii) na žiadosť Účastníka, a to zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom VIRTUAL VYP alebo na stránke www.telekom.sk cez sekciu „Moje služby“ alebo cez Telekom mobilnú aplikáciu. Doplnková služba Virtuálne číslo je deaktivovaná spätne ku dňu podania žiadosti Účastníka o deaktiváciu, pričom Účastník je o deaktivácii služby informovaný bezplatnou potvrdzujúcou SMS.

Najčastejšie otázky