Meníme ceny a vylepšujeme vybrané mobilné a pevné služby

Spoznať zmeny svojich služieb

Overte sa a spoznajte zmeny svojich služieb

Ak ste existujúci zákazník s T paušálom, Magio Internetom, Televíziou alebo Chytrým balíkom, overte sa rodným číslom alebo kódom adresáta, ktorý nájdete na prvej strane faktúry.
Ak máte služby registrované na IČO, overte sa kódom adresáta.
Overenie rodným číslom
Overenie kódom adresáta
Ak ste nový zákazník, ktorý zvažuje kúpu nového T paušálu, Biznis paušálu, Magio Internetu, Televízie či Chytrého balíka, pozrite si cenníky upravených služieb platné od 1. mája 2022.
archiv

Zvyšujeme objem dát v T paušáloch a Biznis paušáloch

Dátujte s paušálmi ešte viac. Popri zmene cien vám prinášame aj väčší objem dát, vybrané paušály po novom získajú Nekonečné dáta. V skupine Magenta 1 získate až dvojnásobný objem dát a dvakrát vyššiu rýchlosť po vyčerpaní dát v plnej rýchlosti.

pretocenie

Ešte rýchlejší optický Magio Internet a ďalšie výhody

Od 1. mája prinášame vyššiu rýchlosť optického Magio Internetu (platí pre vybrané programy), prémiový router za zvýhodnenú cenu, navýšenie zľavy v Chytrom balíku (pri programoch L, Ideál, XL, Extra, Max) a ešte vyššiu rýchlosť Magio Internetu v skupine Magenta 1. Pevnú linku poskytujeme za nezmenenú cenu.

nahravanie

Viac TV staníc v Magio Televízii a vyššia zľava na Chytrý balík

K Magio Televízii popri úprave cien prinášame nové TV stanice, zvýhodnenú cenu Magio boxu (pre L a XL v Chytrom balíku s Magio Internetom), navýšenie počtu TV staníc v bezplatnom TV Archíve v skupine Magenta 1 a navýšenie zľavy z mesačného poplatku za Chytrý balík (so službami L a XL). Pevnú linku poskytujeme za nezmenenú cenu.

Často kladené otázky

 • Čo sa mení?
  Navyšujú sa ceny pre rezidenčných zákazníkov pri:
  • službách mobilnej siete
   • T-Paušály
   • Bez záväzkov
  • službách pevnej siete
   • Magio Internet
   • Magio televízia

  Pre firemných zákazníkov pri:
  • službách mobilnej siete:
   • Biznis paušály
   • T paušály
   • Bez záväzkov
  • službách pevnej siete
   • Business Internet
   • Business Internet Light
   • Magio Internet
   • Magio televízia

  Ceny sa navyšujú aj pre vybrané koncové zariadenia k službám pevnej siete a nezvyšujú sa pre pevnú linku.
  Pri vybraných službách prinášame od rovnakého termínu zároveň rôzne úpravy.
 • O koľko sa mi zvýšia mesačné poplatky za služby Telekom?
  Konkrétnu zmenu vo výške mesačných poplatkov za svoje služby sa dozviete na stránke www.telekom.sk/zmena po zadaní:
  • svojho kódu adresáta (nájdete ho v pravom hornom rohu faktúry) – platí pre rezidenčných aj firemných zákazníkov, okrem služby Business Internet / Business Internet Light, informácia bude uvedená v liste
  • svojho svojho rodného čísla, mena a priezviska - platí len pre rezidenčných zákazníkov

  Všetky ostatné benefity, ktoré ste ku svojim službám využívali, zostávajú aj naďalej v platnosti.
 • Čo mám robiť, ak nesúhlasím so zvýšenou cenou? Môžem ju reklamovať?
  Zvýšenie ceny nie je dôvodom na reklamáciu.
  Ak so zvýšením ceny nesúhlasíte, máte v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách právo odstúpiť od zmluvy bez sankcie (zmluvnej pokuty alebo doúčtovania ceny za porušenie viazanosti), do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny, najneskôr do 30. 4. 2022.
  Odstúpenie od zmluvy možno vykonať:
  • osobne v predajni
  • písomne poštou na adresu Slovak Telekom, Centrum služieb zákazníkom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
  • cez webový formulár Napíšte nám alebo e-mailom na marketing@telekom.sk s oskenovaným podpísaným dokumentom v prílohe. Tento spôsob odstúpenia od zmluvy je možný len v prípade, ak nedochádza k vráteniu zariadenia, ktoré ste k službe využívali.
 • Čo sa stane s akciovým zariadením, ktoré splácam, pri odstúpení od zmluvy?
  Ak využívate spolu so službou aj akciové zariadenie (mobil, televízor...) na splátky, zariadenie vám zostáva a dosplácate ho v pôvodných mesačných splátkach. Navyše doplatíte iba pomernú časť dotácie poskytnutej k akciovému zariadeniu („Zľava” uvedená v tabuľke č. 2 Zmluvy alebo Dodatku k Zmluve), t. j. rozdiel medzi plnou cenou a akciovou kúpnou cenou zariadenia.
 • Čo ak chcem odstúpiť od zmluvy bez sankcie a zároveň si preniesť svoje mobilné číslo k inému operátorovi?
  Je potrebné navštíviť predajné miesto, kde Vám bude umožnené odstúpiť od zmluvy bez doúčtovania ceny za službu a následne môžete požiadať o prenos telefónneho čísla u iného operátora, ku ktorému máte záujem prejsť.
 • Využívam skupinové výhody v Magenta 1/ Magenta 1 Biznis - zmenia sa spolu so zvýšením ceny služieb aj Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Magenta 1/ Magenta 1 Biznis?
  • Osobitné podmienky pre poskytovanie zliav Magenta 1 ostávajú naďalej bezo zmeny, t.j. ak budete naďalej využívať službu pevnej siete zaradenú do skupiny Magenta 1, táto vám bude generovať výhody v Magenta 1.
  • Ak sa rozhodnete zrušiť službu pevnej siete, ktorá týmto bude vyradená zo skupiny Magenta 1, výhody poskytované v Magenta 1 sa znížia podľa aktuálne platných podmienok Magenta 1. Samozrejme, výhody je možné opäť získať podľa aktuálnych Osobitných podmienok Magenta 1, napr. zaradením nezrušenej pevnej služby iného člena do skupiny Magenta 1.
  • Ak sa rozhodnete zrušiť mobilnú službu, cez ktorú je skupina vytvorená (Správca skupiny), tak sa Magenta 1 skupina ruší a s ňou aj všetky výhody z nej vyplývajúce.
Podmienky
Ak so zmenou nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb podľa § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách bez sankcie a bez ďalších nákladov, a to najneskôr do 30. 4. 2022, resp. do jedného mesiaca od oznámenia tejto zmeny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.