Najčastejšie chybové hlásenia Magio Televízie cez satelit

Obsah

Zlý alebo žiadny satelitný signál

Magio Box nemá signál z paraboly. Ak sú zhoršené poveternostné podmienky (husté sneženie, silný dážď, vietor...) odporúčame počkať na zlepšenie počasia. Ak je priaznivé počasie a došlo k prerušeniu spojenia medzi Magio Boxom a parabolou, treba skontrolovať koaxiálny kábel, dotlačiť koncovky alebo skúsiť preveriť poškodenie kábla. Ak nič nepomáha, je potrebné kontaktovať linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.

Prosím vložte smart kartu (101)

V Magio Boxe nie je vložená karta. Skúste kartu vložiť a dobre dotlačiť. Ak to stále nepomáha, skúste vytiahnuť kartu, očistiť zlatý čip a opätovne vložiť do Magio Boxu.

Smart kartu nie je možné načítať, prosím opätovne vložte smart kartu správnym smerom. V prípade problémov kontaktujte tel. č. 0800 123 777. (2)

Karta je nesprávne vložená v Magio Boxe. Vytiahnite kartu z Magio Boxu a vložte ju správnym smerom. Do pár sekúnd by sa televízia mala opäť spustiť.

Chyba HDCP

Táto hláška označuje chybu v komunikácii medzi Magio Boxom a vašim TV prijímačom cez HDMI kábel. Cez HDMI rozhranie prechádza šifrovaný signál (ochrana proti pirátstvu), ktorý je dešifrovaný tzv. HDCP kľúčmi. Ak sa tieto kľúče nevymieňajú medzi Magio Boxom a vašim TV prijímačom korektne, signál sa nedokáže dešifrovať. Aby sa komunikácia obnovila, vyskúšajte tieto riešenia:

  • Vypnúť Magio Box aj TV prijímač na 15 min. z elektrickej siete a následne zapnúť.
  • Vytiahnuť HDMI kábel z TV, počkať minútu a zase zapojiť do TV.
  • Vytiahnuť HDMI kábel z TV a zapojiť do iného HDMI vstupu, ak je k dispozícii.
  • Ak nepomohla žiadna z týchto možností, odporúčame vyskúšať iný HDMI kábel.

Chybový kód 12

Vaša Smart karta nedostala autorizačný zápis. Reaktivácia je možná len cez technickú podporu, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom online chatu (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.

Komunikácia so Smart kartou zlyhala

Vaša Smart karta nedostala autorizačný zápis. Reaktivácia je možná len cez technickú podporu, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom online chatu (nájdete ho vpravo dole na tejto stránke) v čase od 9:00 do 21:00 alebo kontaktujte nonstop linku technickej podpory na tel. čísle 0800 123 777.