• Ako funguje identifikácia zlomyseľného volania?

  Službu Identifikácia zlomyseľných volaní poskytuje Slovak Telekom v súlade s ustanovením § 64 zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. „Zlomyseľnosť" volania posudzuje a určuje vždy subjektívne samotný volaný účastník, na ktorého telefónne číslo takýto hovor smeruje. Slovak Telekom nie je oprávnený preverovať, či konkrétne volanie možno chápať ako obťažujúce alebo zlomyseľné. Osobné údaje pôvodcu daného volania (napr.meno, adresu a pod.) neposkytujeme.

  Identifikácia zlomyseľného volania sa realizuje v časovom rozmedzí +/- 15 minút od účastníkom zadaného času. Identifikovať sa dá len volanie, ktoré sa reálne uskutočnilo, t. j. účastník prijal prichádzajúci hovor (prezvonenie nie je možné identifikovať). O zachytenie hovorov je možné požiadať maximálne v období 14 kaledárnych dní odo dňa uskutočnenia volania spätne.

  -       účastník može zadať neobmedzený počet požiadaviek na identifikáciu zlomyseľných volaní, pričom každá požiadavka bude spoplatnená podľa platného cenníka

  -       výsledkom identifikácie je telefónne číslo a presný čas uskutočnenia hovoru

  -       identifikované sú aj telefónne čísla, pri ktorých je využívaná služba CLIR

  -       žiadosť o identifikáciu zlomyseľných volaní je možné realizovať osobne na predajných miestach spoločnosti Slovak Telekom alebo písomne na adrese: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

  -       výsledok identifikácie zlomyseľného volania doručujeme doporučenou zásielkou výhradne na účastnícku adresu trvalého pobytu (evidovanú k telefónnemu číslu)

  -       služba nemá aktivačný ani mesačný poplatok. Spoplatnená je požiadavka na identifikáciu zlomyseľných volani (aj v prípade, že systém nenájde zodpovedajúci výsledok) jednorazovým poplatkom 9 € s DPH pre mesačné programy služieb aj pre predplatené karty Easy a Predplatenka.

  -       pri požiadavke na identifikáciu zlomyseľného hovoru pre Easy telefónne číslo je podmienkou poskytnutia služby dostatočný kredit v momente poskytnutia odpovede. V prípade, ak v čase oznámenia identifikácie nebude na SIM karte EASY dostatočný kredit, bude Žiadosť o identifikáciu zamietnutá, o čom bude zákazník inforomovaný formou SMS. Pokiaľ bude mať zákazník o identifikáciu stále záujem, je potrebné po navýšení kreditu opätovne požiadať o identifikáciu

Viac informácií nájdete v našej encyklopédii Wiki

PREJSŤ DO WIKI