• Ako môžem požiadať o splátkový kalendár, prípadne odklad platby na faktúru za služby pevnej siete Telekom?

  V prípade, že vám finančné možnosti nedovolia uhradiť celú sumu faktúry, môžete požiadať našu spoločnosť o splátkový kalendár, prípadne o odklad platby. Žiadosť o poskytnutie splátkového kalendára / odkladu platby prehodnocuje pracovisko správy pohľadávok našej spoločnosti. Pokiaľ je váš dlh vymáhaný splnomocnenou inkasnou agentúrou, splátkový kalendár môže uzavrieť s vami len inkasná agentúra.

  Žiadosť môžete smerovať:

  • elektronicky na e-mailovú adresu:
  pohladavky@telekom.sk 
  • písomne formou listu na adresu:
  Slovak Telekom, a.s.
  Oddelenie správy pohľadávok
  Horná 77
  974 08 Banská Bystrica
  • telefonicky, prostredníctvom bezplatnej Zákazníckej linky 0800 123 456, ktorá je vám k dispozícii v rámci Slovenska počas pracovných dní od 08:00 hod do 21:00 hod.

Viac informácií nájdete v našej encyklopédii Wiki

PREJSŤ DO WIKI