• Ako si môžem presmerovať hovor?

  Hovory si môžete presmerovať do odkazovej schránky, prípadne na akékoľvek iné číslo v Slovenskej republike (pevné alebo mobilné). Zvolené presmerovania hovorov si môžete nastaviť pomocou kódov v nasledovnej tabuľke:

  Okamžité presmerovanie - všetky prichádzajúce hovory budú okamžite presmerované na vami zvolené číslo.
   

  Aktivácia Stav Deaktivácia
  ** 21 * tel. č. # (odoslať ako hovor) * # 21 # (odoslať ako hovor) # 21 # (odoslať ako hovor)


  Presmerovanie v prípade, že je váš mobilný telefón obsadený - v prípade, ak práve telefonujete, budú všetky prichádzajúce hovory presmerované na vami zvolené číslo.
   

  Aktivácia Stav Deaktivácia
   * 67 * tel. č. # (odoslať ako hovor) * # 67 # (odoslať ako hovor)  # 67 # (odoslať ako hovor)


  Presmerovanie v prípade, že neodpovedáte - všetky prichádzajúce hovory budú presmerované na vami zvolené číslo, ak neodpovedáte na prichádzajúci hovor zdvihnutím do 30 sekúnd.
   

  Aktivácia Stav Deaktivácia
   * 61 * tel. č. # (odoslať ako hovor) * # 61 # (odoslať ako hovor)  # 61 # (odoslať ako hovor)


  Ak si želáte skrátiť čas vyzváňania, po ktorom sa uskutoční presmerovanie, použite príkaz: * * 61 * tel. č. * * čas # ( čas môžete zadať v rozsahu 5 - 30 sekúnd s intervalom 5 sekúnd).

  Presmerovanie v prípade, že ste nedosiahnuteľný - všetky prichádzajúce hovory budú presmerované na vami zvolené číslo, pokiaľ máte vypnutý telefón, alebo ste mimo pokrytia signálom.
   

  Aktivácia Stav Deaktivácia
   * 62 * tel. č. # (odoslať ako hovor) * # 62 # (odoslať ako hovor) ## 62 # (odoslať ako hovor)


  Ak si nespomínate, ktoré z presmerovaní ste si nastavili, môžete ich všetky naraz zrušiť príkazom # 002 # ktorý odošlete ako hovor a nastavenie zopakujete. Všetky služby presmerovania, okrem okamžitého, môžete aktivovať súčasne na rôzne, resp. rovnaké telefónne čísla. Po každej aktivácii služby presmerovania sa vám zobrazí na vašom telefóne informácia potvrdzujúca aktiváciu. Služby presmerovania hovorov nemôžete využiť, pokiaľ sú v rozpore s aktívnymi službami blokovania. Napríklad, ak už je aktívna služba blokovania všetkých prichádzajúcich hovorov, nie je možné využívať služby presmerovania. V prípade, že chcete presmerovať prichádzajúci hovor do vašej odkazovej schránky, zvoľte číslo presmerovania 0903 333 666. Presmerovanie nie je možné aktivovať na zahraničné telefónne číslo.
   

  Pre informáciu o spoplatnení volaní na presmerované číslo v rámci SR uvádzame nasledovný príklad:
  zákazník A volá zákazníkovi B, ktorý ma presmerované hovory na zákazníka C. Zákazníkovi A sa budú počas hovoru uplatňovať voľné minúty (ak ich má) / alebo minúty nad rámec (ak nemá voľné minúty). Zákazníkovi B sa budú odratávať tiež voľné minúty ak nimi disponuje a ak nie, tak sa mu bude hovor účtovať nad rámec voľných minút. Zákazník C nebude mať spoplatnené hovory, nakoľko za prijaté hovory neplatí.