• Čo je Twin SIM karta?

  TWIN SIM karta je riešením pre tých, ktorí využívajú dve zariadenia, ako napríklad dva telefóny, špeciálny autotelefón, dátovú kartu či Blackberry, tablet alebo notebook. TWIN SIM karty sú dve SIM karty s identickými údajmi (sériové číslo, PIN, PUK a pod.), ktoré sú aktivované na jednom účastníckom telefónnom čísle.

  Twin SIM karty zabezpečia, že vaše dve mobilné zariadenia budú v podstate dvojičkami s totožným telefónnym číslom. Nie sú určené na súčasné používanie, preto keď používate jedeno, druhé je pasívne - mimo prevádzky. Prichádzajúce hovory sú smerované na aktívne zariadenie. Vaši priatelia a partneri vás môžu zastihnúť na rovnakom telefónnom čísle, bez ohľadu na to, ktoré z vašich zariadení práve používate.

  Ako fungujú TWIN SIM karty

  • Odchádzajúca komunikácia - v rovnakom časovom okamihu nie je možné uskutočnovať komunikáciu so sieťou z obidvoch TWIN SIM kariet. Pri komunikácii jednej SIM karty so sieťou (hovor alebo iné využívanie siete), druhá SIM karta nie je schopná komunikácie (neaktívna SIM karta). Z neaktívnej SIM karty sa stáva aktívna v momente, keď sa z nej uskutoční komunikácia so sieťou. 
  • Prichádzajúca komunikácia - v prípade, že do siete bola prihlásená len jedna SIM karta, potom automaticky prijíma všetku prichádzajúcu komunikáciu. Ak sú do siete prihlásené obidve SIM karty, prichádzajúcu komunikáciu preberá len aktívna SIM karta. Neaktívna SIM karta nemení svoj stav odhlásením aktívnej SIM karty za siete.

  Komunikáciou sa rozumie hovor, SMS správa, dátový prenos príp. iný spôsob využitia siete.

  Služba Mobil MultiBanking - je z bezpečnostných dôvodov určená vždy len pre jednu z dvoch Twin SIM kariet, a to pre tú, na ktorej bolo aktivované menu Bankové služby – Mobil Banking.

  Rady na správne používanie TWIN SIM kariet

  • Ak odhlásite naposledy aktívnu SIM kartu zo siete, neaktívna SIM karta nepreberá prichádzajúcu komunikáciu a ostatným sa budete javiť ako momentálne nedostupný, aj keď je na vašom zariadení identifikácia siete. Táto situácia sa môže vyskytnúť napr. ak máte aktívnu SIM kartu v komunikátore a zároveň je zapnutý aj telefón, v ktorom je momentálne neaktívna SIM karta. Ak si komunikátor vypnete a neaktivujete SIM kartu v telefóne, pri volaní na vaše telefónne číslo sa vám nik nedovolá.
  • Ak máte zapnuté obidve zariadenia s TWIN SIM kartami, nie je možné jednoznačne určiť, ktorá SIM karta zostane aktívnou. Aktívnou SIM kartou bude tá, ktorá sa naposledy prihlásila do siete (ak práve cestujete, vaše zariadenie sa prehlasuje medzi jednotlivými zariadeniami, a keďže v tomto prípade nie je možné určiť, ktorá SIM karta sa prihlási do siete ako prvá, nie je možné určiť, ktorá SIM karta je aktívna).
  • Pri oboch zapnutých zariadeniach môže zmena aktívnej SIM karty na neaktívnu a naopak nastať aj pri pravidelnom prihlasovaní sa do siete. Aktívnou SIM kartou je tá, ktorá sa do siete prihlásila ako posledná.
  Poskytnutie TWIN SIM karty        

  15,8900 €


  Cena je uvedená s DPH.