• Využívate Fair Use Policy (FUP)?

    Od 1.4. 2010 je stanovená FUP v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti internetovej služby pre všetkých účastníkov novo zriadených, alebo predlžujúcich viazanosť. FUP môže spočívať v obmedzení šírky prenosového pásma, aplikácií, prenosových protokolov, ktoré spôsobujú neúmerné zaťaženie siete (napr. aplikácie typu peer-to-peer) alebo kombináciou týchto prístupov. FUP sa môže začať uplatňovať až po prekročení hranice, ktorá predstavuje mesačný objem prenesených dát (súčet dát prenesených dowstreamom a upstreamom počas jedného mesiaca).

    Od 1.10.2014 majú všetky programy na ADSL technológii rovnakú FUP vo výške 300 GB.  Od 1.1.2016 sa FUP uplatňuje aj pre programy na VDSL technológii. FUP sa neuplatňuje pre programy na optickej technológii.

    • Magio Internet M, L, XL – po prenesení 300 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 256/128 kbit/s. 
    • Rovnaké hodnoty FUP (t.j. 300 GB) majú aj programy v starom portfóliu, t.j. Turbo 2, Turbo 3 a Turbo 4.

    Znížená rýchlosť bude uplatňovaná vždy do konca aktuálneho mesiaca, v nasledujúcom mesiaci sa dáta budú napočítavť znovu od nuly. Pre programy Turbo Mini, Turbo Mini Solo ani Optik Mini sa FUP neuplatňuje.