• Využívate Fair Use Policy (FUP)?

    Telekom neuplatňuje FUP na programoch Magio Internet M, L a XL.

Viac informácií nájdete v našej encyklopédii Wiki

PREJSŤ DO WIKI