• Využívate Fair Use Policy (FUP)?

    FUP je stanovená v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti internetovej služby pre všetkých účastníkov novo zriadených, alebo predlžujúcich viazanosť. FUP môže spočívať v obmedzení šírky prenosového pásma, aplikácií, prenosových protokolov, ktoré spôsobujú neúmerné zaťaženie siete (napr. aplikácie typu peer-to-peer) alebo kombináciou týchto prístupov. FUP sa môže začať uplatňovať až po prekročení hranice, ktorá predstavuje mesačný objem prenesených dát (súčet dát prenesených downstreamom a upstreamom počas jedného mesiaca).


    FUP sa uplatnňuje na všetky programy na ADSL technológii. FUP sa neuplatňuje na programy na optickej technológii a VDSL technológii.

    • Magio Internet ADSL M, L, XL – po prenesení 300 GB dát (downstream+upstream) sa zníži rýchlosť pripojenia na negarantovaných 256/128 kbit/s. 
    • Rovnaké hodnoty FUP (t.j. 300 GB) majú aj programy v starom portfóliu, t.j. Turbo 2, Turbo 3 a Turbo 4.

    Znížená rýchlosť bude uplatňovaná vždy do konca aktuálneho mesiaca, v nasledujúcom mesiaci sa dáta budú napočítavať znovu od nuly.