Všeobecné podmienky mobilnej siete, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Všeobecné podmienky mobilnej siete

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že s účinnosťou od 1.7.2015 dochádza k zmene Všeobecných podmienok pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete (ďalej len „VOP“). Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od tohto dátumu pristúpila k zlúčeniu:

  • Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a 
  • Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete

(ďalej len pôvodné VOP“)

do jedného dokumentu univerzálneho pre služby mobilnej aj pevnej siete – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „nové VOP“).

Obsah VOP, ako aj práv a povinností zmluvných strán zostáva nezmenený. Zákazníkom nemeníme podmienky poskytovania služieb, ceny, ani iné podmienky zmluvy. Cieľom zmeny je zefektívnenie a sprehľadnenie textu týchto dokumentov a vytvorenie  dokumentu, ktorý bude pre zákazníkov pochopiteľnejší. V tejto súvislosti sme zmenili aj súvisiace dokumenty, ktoré na pôvodné VOP odkazovali. Ak vaša zmluva odkazuje na niektorý z pôvodných VOP, má sa týmto s účinnosťou od 1.7.2015 namysli odkaz na nové VOP.

Zároveň s účinnosťou od tohto dátumu sme podmienky ochrany osobných údajov, lokalizačných a prevádzkových údajov vyčlenili do osobitného dokumentu. 

Podmienky používania portálu Môj Telekom, portálu Moja Firma, portálu E-shop a mobilnej aplikácie Telekom

Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov

Osobitné podmienky pre službu prenositeľnosti čísla – mobilná sieť
PDF | 01. 05. 2017 | 189,9 kB
Osobitné podmienky pre poskytovanie dátových služieb
PDF | 01. 01. 2012 | 91,0 kB
Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku
PDF | 11. 12. 2014 | 203,2 kB
Všeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom www.telekom.sk
PDF | 01. 07. 2010 | 95,3 kB
Osobitné podmienky služby Deezer
PDF | 01. 02. 2017 | 117,4 kB
Osobitné podmienky pre poskytovanie platobných služieb
PDF | 28. 02. 2018 | 138,4 kB
Podmienky pre poskytovanie doplnkovej služby platby za produkty tretích strán
PDF | 01. 09. 2020 | 103,5 kB
Podmienky poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security
PDF | 25. 06. 2020 | 323,3 kB
Informácie v súlade s prílohou č 2 Všeobecného povolenia
PDF | 16. 02. 2021 | 668,5 kB
Všeobecné obchodné podmienky pre účasť Partnerov v Ponuke Zero-rating (StreamOn)
Archív

Detailnú tabuľku s popisom zmeny všeobecných podmienok služieb mobilnej siete platných do 31.12.2011 nájdete v tejto tabuľke.