Všeobecné podmienky pevnej siete, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Všeobecné podmienky pevnej siete

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že s účinnosťou od 1.7.2015 dochádza k zmene Všeobecných podmienok pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete (ďalej len „VOP“). Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od tohto dátumu pristúpila k zlúčeniu:

  • Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a 
  • Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete

(ďalej len pôvodné VOP“)

do jedného dokumentu univerzálneho pre služby mobilnej aj pevnej siete – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „nové VOP“).

Obsah VOP, ako aj práv a povinností zmluvných strán zostáva nezmenený. Zákazníkom nemeníme podmienky poskytovania služieb, ceny, ani iné podmienky zmluvy. Cieľom zmeny je zefektívnenie a sprehľadnenie textu týchto dokumentov a vytvorenie  dokumentu, ktorý bude pre zákazníkov pochopiteľnejší. V tejto súvislosti sme zmenili aj súvisiace dokumenty, ktoré na pôvodné VOP odkazovali. Ak vaša zmluva odkazuje na niektorý z pôvodných VOP, má sa týmto s účinnosťou od 1.7.2015 namysli odkaz na nové VOP.

Zároveň s účinnosťou od tohto dátumu sme podmienky ochrany osobných údajov, lokalizačných a prevádzkových údajov vyčlenili do osobitného dokumentu. 

Podmienky používania portálu Môj Telekom, portálu Moja Firma, portálu E-shop a mobilnej aplikácie Telekom

Osobitné podmienky pre poskytovanie hlasových služieb
PDF | 01. 09. 2016 | 212,9 kB
Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb televízie
PDF | 13. 05. 2021 | 241,1 kB
Osobitné podmienky pre poskytovanie služieb internetového prístupu
PDF | 06. 05. 2019 | 327,5 kB
Osobitné podmienky pre poskytovanie dátových služieb
PDF | 04. 04. 2016 | 307,1 kB
Osobitné podmienky na poskytovanie služby prenositeľnosť čísla služieb pevnej siete
PDF | 01. 08. 2016 | 222,8 kB
Obchodné podmienky na predaj počítačov
PDF | 01. 07. 2013 | 191,2 kB
Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku
PDF | 27. 03. 2020 | 182,3 kB
Koncové zariadenia
PDF | 01. 07. 2015 | 236,6 kB
Osobitné podmienky služby Deezer
PDF | 01. 02. 2017 | 117,4 kB
Podmienky poskytovania doplnkovej služby Magio internet Security
PDF | 25. 06. 2020 | 323,3 kB
Informácie v súlade s prílohou č 2 Všeobecného povolenia
PDF | 16. 02. 2021 | 668,5 kB
Obchodné podmienky Smarthome
PDF | 26. 09. 2019 | 518,6 kB
Osobitné podmienky pre poskytovanie služby Magio Televízie cez Internet
PDF | 01. 07. 2021 | 427,9 kB
Obchodné podmienky služby Wi-Fi Manager
PDF | 25. 02. 2021 | 59,6 kB

Detailnú tabuľku s popisom zmeny všeobecných podmienok služieb pevnej siete platných do 31.12.2011 nájdete v tejto tabuľke.