• Prečo v portáli Môj Telekom nevidím svoje faktúry?

  Ak ste rezidenčný zákazník

  Ak nevidíte svoje faktúry, vaše produkty a služby máte k účtu Môj Telekom pripojené bez možnosti prezerať a platiť faktúry. Sú tri možnosti, ako postupovať:

  1. Aktivácia Dohody o elektronickej komunikácii

  Ak ste vlastníkom služieb vy, aktivujte si Dohodu o elektronickej komunikácii a všetky produkty a služby sa vám automaticky zobrazia v portály Môj Telekom s možnosťou pozerať a platiť faktúry, sťahovať podrobné výpisy, objednávať doplnkové služby a podpisovať zmluvy. Prečítajte si viac o tom, ako si môžete aktivovať Dohodu o elektronickej komunikácii. Ak ste si už elektronickú komunikáciu aktivovali, stačí sa do portálu prihlásiť s e-mailom, ktorý je uvedený na dohode.

  2. Pripojenie rodného čísla

  Ak ste vlastníkom služieb vy a neželáte si využívať všetky výhody Elektronickej komunikácie, môžete si pripojiť k vášmu účtu rodné číslo.
  Automaticky sa vám pripoja všetky produkty, ktoré sú naviazané na toto RČ, aj s možnosťou pozerať a uhrádzať faktúry. Viac sa dozviete v tomto  návode na pripojenie rodného čísla.

  3. Získanie prístupu od vlastníka služieb

  Ak NIE ste vlastníkom služby, môžete požiadať vlastníka, aby vám pridelil oprávnenie spravovať produkty a služby aj s možnosťou prezerať si a platiť faktúry. Tu nájdete detailný návod na pridelenie takéhoto oprávnenia. Detailný prehľad rozsahu oprávnení nájdete v tejto tabuľke.


  Ak ste firemný zákazník

  Ak si chcete v portáli Môj Telekom prezerať a platiť faktúry, je potrebné pripojiť si vaše služby produkty prostredníctvom IČO.
  Tu nájdete detailný návod na pripojenie produktov pre firmu.


Viac informácií nájdete v našej encyklopédii Wiki

PREJSŤ DO WIKI