V Slovak Telekome sa dlhodobo snažíme zjednodušovať nielen poskytované služby, ale aj procesy s nimi spojené. Z tohto dôvodu od 1. 9. 2022 pristupujeme k ukončeniu elektronického podpisovania zmluvných dokumentov na základe uzatvorenej Dohody o elektronickej komunikácii.