Benefity pre zdravotníkov z COVID-19 prvej línie

Slovak Telekom a.s., vzhľadom na neľahkú situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19 v nemocniciach a ambulanciách zdravotníckych zariadení v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou poskytne podporu zdravotníkom. Ak ste zákazníkom Telekomu a využívate mesačný program služieb (máte program na faktúru) môžete získať benefit, dátový balík Nekonečné  dáta (1 000 GB/mesačne) na obdobie do konca septembra 2021. O benefit môžu žiadať zdravotníci, ktorí pracujú v prvej línii boja s pandémiou.

Obsah

Čo získavam ako benefit?

Po aktivácii benefitu získate:

 • dátový balík v objeme 1 000 GB / mesačne v rámci Slovenska a EÚ

Benefit vám bude poskytnutý od aktivácie do konca  septembra 2021. O aktiváciu môžete požiadať počas mesiaca marec a apríl 2021.

Ako môžem požiadať o aktiváciu benefitu?

Ak využívate mesačný program služieb (program na faktúru) od Telekomu a ste zdravotníkom pracujúcim v prvej línii boja s korona krízou, tzn. že si vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vykazujete úkony súvisiace s Covidom-19, alebo ste pracovníkom – sestrou, sanitárom pracujúcim na takomto oddelení, zašlite bezplatnú SMS v znení: DATA XXX (XXX=trojčíselný kód odbornosti lekára) na číslo 0903333188. V prípade, ak ste sestra alebo sanitár, do SMS  správy použite kód odbornosti lekára, do ktorého ambulancie alebo oddelenia patríte. 

Všetci zdravotníci, ktorých sa pomoc týka, by mali dostať inštrukcie pre aktiváciu neobmedzených dát od Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak sa tak nestalo, odporúčame, aby sa informovali vo svojom zdravotníckom zariadení.

Benefit bude aktivovaný od nasledujúceho pracovného dňa.

V prípade, ak si chcete skontrolovať, aký využívate program služieb, je to možné v Telekom aplikácii. Ak ju ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť tu.

Aké podmienky musím splniť, aby som získal benefity?

Podmienkou pre využitie benefitu je, aby ste mali telefónne číslo registrované v Telekome, mali aktívnu SIM kartu a využívali na nej jeden z programov služieb:

s platbou na faktúru:

 • T-paušál
 • ÁNO
 • Happy
 • Bez záväzkov
 • MT Professional
 • Magenta Mobile

Pre využívanie dátového balíka je potrebné, aby ste mali na telefónnom čísle povolené dátové prenosy. V prípade, ak máte na svojom telefónnom čísle aktivovanú službu Blokovanie prístupu na internet, pre využitie dátového balíka je potrebné požiadať v Telekome o jej deaktiváciu.

Benefity sa neposkytujú na:

 • programy služby Mobilný internet
 • SIM kartách s programom Zdieľanie dát z paušálu
 • predplatených programoch služieb Predplatenka, Easy (Team, Fix), Juro

Ako sa dozviem, že už mám benefit aktívny?

Benefit bude aktivovaný od nasledujúceho pracovného dňa po zaslaní SMS požiadavky. Informácie o aktívnom balíku a spotrebe dát si môžete skontrolovať v Telekom aplikácii.

Čo mám robiť, ak mám blokované dátovanie?

V prípade aktívnej služby Blokovanie prístupu na internet je dátovanie nefunkčné. Ak chcete využívať benefit dátového balíka, je potrebné službu Blokovanie prístupu na internet deaktivovať.

O deaktiváciu je možné požiadať cez Zákaznícku linku 0800 123 456 (v prípade telefónnych čísel registrovaných na firmy cez linku 0800 123 500 ) alebo osobne v ktorejkoľvek predajni.

O deaktiváciu služby Blokovanie prístupu na internet môže žiadať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zmeny na danom telefónnom čísle.

V prípade telefónneho čísla registrovaného na:

 • rodné číslo: majiteľ SIM karty, identifikuje sa v predajni občianskym preukazom alebo v prípade telefonickej žiadosti kódom adresáta.
 • IČO: majiteľ SIM karty alebo osoba splnomocnená majiteľom SIM, identifikuje sa osobne občianskym preukazom a splnomocnením alebo v prípade telefonickej žiadosti PID kódom.

POZOR: Po deaktivácii služby Blokovanie prístupu na internet nebude dátová prevádzka nijako limitovaná. Po prečerpaní bezplatného dátového balíka Nekonečné dáta bude ďalšia prevádzka čerpaná z voľného objemu dát prislúchajúceho využívanému programu služieb alebo spoplatnená podľa cenníka. Na vyčerpanie bezplatného dátového balíka budete upozornení SMS správou.

Napr.: Pri programe Bez záväzkov je ďalšie dátovanie spoplatnené sumou 0,10 €/MB (s DPH).

Môžem dáta z balíka Nekonečné dáta darovať niekomu inému?

Nie, dáta z balíka Nekonečné dáta sú určené len pre využívanie na telefónnom čísle, na ktorom boli aktivované. Nie je možné ich darovať inému číslu a nie je možné ich ani zdieľať.

Kde si viem pozrieť, že mám benefit aktívny? Kde si viem pozrieť aktuálnu spotrebu z dátového balíka?

Informácie o aktívnom dátovom balíku, tiež o zostávajúcom voľnom objeme dát z dátového balíka sa zobrazujú v Telekom aplikácii.

Ak ju ešte nemáte, môžete si ju stiahnuť tu.

Dátovú spotrebu je možné skontrolovať aj cez stránku:

Dáta z balíka Nekonečné dáta sa čerpajú:

 • prioritne, pred voľným objemom dát vyplývajúcim z programu služieb a pred dátami pridelenými v Magenta 1 skupine (pre čísla s platbou na faktúru)

Nespotrebované dáta z balíka sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

Čo sa stane, ak vyčerpám dáta z balíka Nekonečné dáta?

Na vyčerpanie bezplatného dátového balíka budete upozornený SMS správami. SMS správa bude zaslaná pri 80% a 100% vyčerpania.

Po prečerpaní bezplatného dátového balíka Nekonečné dáta bude ďalšia prevádzka čerpaná z voľného objemu dát prislúchajúceho využívanému programu služieb, alebo spoplatnená podľa cenníka.

Napr.:

 • Pri programe T-paušál, ÁNO a Happy bude ďalšia dátová prevádzka čerpaná z voľného objemu dát pre daný program.
 • Pri programe Bez záväzkov je ďalšie dátovanie spoplatnené sumou 0,10 €/MB.
 • Pri programoch MT Professional a Magenta Mobile je ďalšie dátovanie spoplatnené podľa podmienok Rámcových zmlúv.

Ako dlho budem mať benefit aktívny?

Dátový balík Nekonečné dáta je poskytovaný odo dňa aktivácie až do konca septembra 2021. Aktiváciu je  možné zrealizovať  len v priebehu mesiaca marec alebo v apríli.

Ako sa dozviem, že mi skončil benefit?

Benefit Nekonečné dáta je platný do 30. 9. 2021. Následne bude automaticky deaktivovaný.

Môžem stratiť benefit aj iným spôsobom, ako vypršaním doby do konca septembra 2021?

K ukončeniu poskytovania benefitu môže dôjsť aj v prípade, že:

 • na SIM karte vznikla pohľadávka po dobe splatnosti (evidujeme neuhradené faktúry na danom telefónnom čísle)
 • SIM karta bola zablokovaná

Čo sa stane s benefitom, ak si zmením program služieb, alebo ak využijem novú akciovú ponuku?

V prípade zmeny programu služieb alebo využitia novej akciovej ponuky s niektorým z povolených programov (pri ktorých sa benefity poskytujú), dátový balík Nekonečné dáta ostane aktívny.