Market Locator

Market Locator je služba na cielený mobilný marketing a analýzu lokácie. Market Locator vám pomôže jednoducho nájsť cieľovú skupinu vo vašom regióne a ľahko ju osloviť prostredníctvom cielených SMS. Je to jedinečná online služba na Slovensku s denne aktualizovanou databázou, ktorá automaticky rozpozná pohyb cieľovej skupiny a miesto. So službou Market Locator zasielate informácie prostredníctvom SMS relevantným osobám, v správnom čase na správnom mieste.

Obsah

Výhody a funkcie Market Locatoru

Populačná analytika a cielený mobilný marketing

Riešenie je postavené na softvéri Crowdspector, využíva anonymizované dátové agregáty zo zvyškových dát telekomunikačného operátora a ako komunikačný kanál aktuálne ponúka cielené SMS správy. Služba teda pozostáva z dvoch komponentov: z „business intelligence“ komponentu a komponentu na cielený mobilný marketing.

Cielený mobilný marketing

V službe Market Locator je možné mobilnú reklamu cieliť podľa demografie a lokality. Pri tvorbe kampane si teda klient na mape vyberie, kde majú byť cieľoví zákazníci oslovení, podľa toho, kde pracujú či bývajú, a následne si podľa filtračných kritérií vyberie, kto majú byť tí zákazníci. Cieliť môže klient podľa veku, pohlavia, typu mobilného telefónu, využívania dátových služieb či mnohých ďalších kritérií. Výsledky svojej kampane si klient vie presne zmerať na základe merania preklikov na svoju stránku či podľa využívania unikátnych kódov vložených do správ.

Analýza geolokačných oblastí

Služba Market Locator prezentuje v prehľadnej vizuálnej podobe „heat mapy“ rozloženie obyvateľstva s možnosťou filtrovať tieto informácie na základe vyššie spomenutých filtračných kritérií. Dáta sú prezentované v anonymnej a agregovanej podobe, aby nemohlo prísť k úniku citlivých informácií zákazníkov a aby súkromie obyvateľstva bolo v plnej miere zachované.

Ako začať používať Market Locator

  1. Zaregistrujte sa – zaregistrovať sa môžete jednoducho na tejto stránke.
  2. Registráciu dokončite potvrdením, ktoré dostanete do svojej emailovej schránky.
  3. V obchode si zvoľte vhodný plán, nakúpte kredit a dátové vrstvy.
  4. Na Mape si vyberte vhodnú podkladovú mapu z ľavého „uška“.
  5. V záložke Vrstvy si zapnite dátovú vrstvu, ktorú chcete vidieť na mape.
  6. Vo filtroch si nastavte cieľovú skupinu, ktorá vás zaujíma. Nezabudnite po zmene filtrov stlačiť Refresh.
  7. Keď už máte cieľovú skupinu vybratú, môžete začať pripravovať kampaň.

 

Viac o Market Locatore na www.marketlocator.sk